0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

LIVE ONLINE CURSUS Negatieve Nalatenschappen

De afwikkeling van insolvente nalatenschappen

Prof.mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk recht

ma 22 juni 2020
14.00 - 17.15 uur
295,-
Actualiteit
3 NOvA PO
/
3 MfN cat. 2
/
3 KNB
 
 

Inhoud

Vereffening is volop in beweging, zoals blijkt uit de stroom jurisprudentie en nieuwe wetgeving.
In het vernieuwde erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen nu beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater, o.a. door de introductie van een nieuwe  uitzonderingsclausule. Er is onder nieuw recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt óf op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.
In de Live Online Cursus Negatieve Nalatenschappen bespreekt prof. mr. drs. Jan Biemans met u deze belangrijke wetgeving én andere aspecten van insolvente nalatenschappen. Deze cursus bevindt zich op het snijvlak van faillissementsrecht en erfrecht.

In deze cursus leert u alles over:

  • Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden
  • Gronden voor formele vereffening
  • Oplossingen voor problemen die zich bij de opening van de vereffening voordoen
  • Het juiste moment voor een verklaring ex art 4:199 lid 2 BW
  • Toezicht door de RC
  • Erfgenaam failliet of in surseance
  • Wilsonbekwamen
 

Programma

14.00 uurAanvang cursus
15.30 uur Pauze
15.45 uur Cursus
17.15 Einde
15.15 uur Gezamenlijke schuldeisers
 
 

Locatie

Online cursus