0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

Negatieve Nalatenschappen

De afwikkeling van insolvente nalatenschappen

Prof.mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk recht

di 21 mei 2019
10.00 - 17.00 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 KNB
 
 

Inhoud

Vereffening is volop in beweging, zoals blijkt uit de stroom jurisprudentie en nieuwe wetgeving.
In het vernieuwde erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen nu beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater, o.a. door de introductie van een nieuwe  uitzonderingsclausule. Er is onder nieuw recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt óf op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.
In de Actualiteitencursus Negatieve Nalatenschappen bespreekt prof. mr. drs. Jan Biemans met u deze nieuwe belangrijke wetgeving én andere aspecten van insolvente nalatenschappen. Deze cursus bevindt zich op het snijvlak van faillissementsrecht en erfrecht.

In deze cursus leert u alles over:

  • Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden
  • Gronden voor formele vereffening
  • Oplossingen voor problemen die zich bij de opening van de vereffening voordoen
  • Het juiste moment voor een verklaring ex art 4:199 lid 2 BW
  • Toezicht door de RC
  • Erfgenaam failliet of in surseance
  • Wilsonbekwamen
 

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Vereffeningsprocedure

– Gronden voor vereffening
– Procedurele aspecten
– Benoeming vereffenaar
– Rol van RC

11.00 uur Koffie- en theepauze
11.15 uur De Vereffenaar

– Taken, bevoegdheden en verplichtingen
– Aansprakelijkheid
– Loon

12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Afzonderlijke Schuldeisers

– Rangorde van schuldeisers
– Pand- en hypotheekrecht
– Indiening van vorderingen, uitdelingslijst en uitkering
– Verrekening
– Nieuwe Wet Bescherming Schuldeisers tegen Schulden

15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Gezamenlijke schuldeisers

– Rol van nabestaanden / erfgenamen
– Aansprakelijkheid van derden
– Verdelingsperikelen en terugvordering

17.00 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht