0
8 ,4
Gemiddelde
waardering  

Negatieve Nalatenschappen

De afwikkeling van insolvente nalatenschappen

Prof.mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk recht

di 21 mei 2019
Utrecht
10.00 - 17.00 uur
595,-
5 NOvA
/
5 MfN cat. 2
/
5 KNB
 
 

Inhoud

Vereffening is volop in beweging, zoals blijkt uit de stroom jurisprudentie en nieuwe wetgeving.
In het vernieuwde erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen nu beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater, o.a. door de introductie van een nieuwe  uitzonderingsclausule. Er is onder nieuw recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt óf op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.
In de Actualiteitencursus Negatieve Nalatenschappen bespreekt prof. mr. drs. Jan Biemans met u deze nieuwe belangrijke wetgeving én andere aspecten van insolvente nalatenschappen. Deze cursus bevindt zich op het snijvlak van faillissementsrecht en erfrecht.

In deze cursus leert u alles over:

  • Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden
  • Gronden voor formele vereffening
  • Oplossingen voor problemen die zich bij de opening van de vereffening voordoen
  • Het juiste moment voor een verklaring ex art 4:199 lid 2 BW
  • Toezicht door de RC
  • Erfgenaam failliet of in surseance
  • Wilsonbekwamen
 

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Vereffeningsprocedure

– Gronden voor vereffening
– Procedurele aspecten
– Benoeming vereffenaar
– Rol van RC

11.00 uur Koffie- en theepauze
11.15 uur De Vereffenaar

– Taken, bevoegdheden en verplichtingen
– Aansprakelijkheid
– Loon

12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Afzonderlijke Schuldeisers

– Rangorde van schuldeisers
– Pand- en hypotheekrecht
– Indiening van vorderingen, uitdelingslijst en uitkering
– Verrekening
– Nieuwe Wet Bescherming Schuldeisers tegen Schulden

15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Gezamenlijke schuldeisers

– Rol van nabestaanden / erfgenamen
– Aansprakelijkheid van derden
– Verdelingsperikelen en terugvordering

17.00 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
 

Ook interessant voor u?


Actualiteiten Erfrecht

In deze cursus bespreekt prof.mr. Jan Biemans de actualiteiten Erfrecht aan de hand van de laatste rechtspraak van de Hoge Raad, van belang zijnde lagere rechtspraak en de relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, zoals de wet Bescherming erfgenamen tegen schulden.

5 Plaatsen beschikbaar.
Prof.mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk recht

do 28 maart 2019
Utrecht
12.30 - 16.45 uur
399,-
4 SOMN
/
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Ruzie over de Erfenis

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. In de zeer goed gewaardeerde Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een procedure kunt voeren.

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck
ma 18 maart 2019
Utrecht
9.30 - 17.00 uur
595,-
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus