0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

Legal English voor Juristen

mr. drs. Marja Slager

Docent juridisch Engels

do 23 mei 2019
10.00 - 16.00 uur
695,-
Praktijkcursus
Utrecht
5 PO NOvA PO
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: sinds 1 januari jl. is het mogelijk om Engelstalig te procederen bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam. Hoe goed is uw Engels?

Goed genoeg om te procederen bij de internationale handelskamers in Amsterdam? Goed genoeg om stukken te bespreken met cliënten of collega’s in het buitenland? Goed genoeg om uit te leggen hoe het precies geregeld is in het Nederlandse recht?

De opzet van de cursus is kleinschalig en u krijgt volop de kans uw taalvaardigheid te oefenen en te verbeteren. U raakt vertrouwd met juridische terminologie in het Engels én de betekenis van die terminologie wanneer die in de context van Nederlands recht wordt gebruikt .

Deze cursus is bedoeld voor advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen die zonder schroom in het Engels willen kunnen communiceren en procederen. Kunt u zich vaardig uitdrukken in het Engels, zowel verbaal als schriftelijk? In deze cursus krijgt u, dankzij de kleinschalige opzet, ruimschoots de gelegenheid in het Engels te communiceren.

Daarnaast is er aandacht voor het Anglo-Amerikaanse recht en het Anglo-Amerikaanse juridische vocabulaire. Juridische terminologie is niet altijd één-op-één te vertalen. Verschillen tussen het Anglo-Amerikaanse en het Nederlandse recht maken dat u niet alleen moet weten hoe u een bepaalde juridische term vertaalt, maar ook wat de juridische implicaties van die term zijn. Wat te verstaan onder 'repudiation'? Wat doe je met het Nederlandse 'ontbinden' in een Engelstalig contract? 'Ontbinden' en 'rescind' (de term die meestal wordt gebruikt) dekken zeker niet dezelfde lading. Wat voor zin heeft een 'entire contract clause' onder Nederlands recht? Wat is het verschil tussen 'damages' en 'indemnification'? Is 'verdict' hetzelfde als vonnis? Hoe zeg je ‘peremptoir stellen’ in het Engels? Waarom kan je ‘summary proceedings’ niet als vertaling gebruiken voor ‘kort geding’? U krijgt een 'errorsheet' met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee.

Al vanaf 1 januari 2016 is het in Rotterdam mogelijk om Engelstalig te procederen in zaken op het gebied van het zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop. Daarnaast is het NCC (Netherlands Commercial Court) in Amsterdam bijna zo ver: in het Engels procederen in geschillen waar partijen uit verschillende landen bij zijn betrokken. Op 11 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Deze cursus biedt ook een voorbereiding op procederen in het Engels.

Uw docent Marja Slager is docent juridisch Engels aan de Radboud Universiteit en heeft ruime ervaring in het doceren van juridische professionals.

Deze cursus verzorgen wij ook in-house. Voor informatie: info@lexlumen.nl of 030 26 572 06.

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uur

Introductie

 • uw docente
 • opzet cursus
 • inventarisatie kennisniveau en vragen
 • Verschillen Nederlands recht en Anglo-Amerikaans recht:
 • contractenrecht (systeem en terminologie)
 • procesvoering (systeem en terminologie)
 • ‘procesafspraken bij keuze voor Engelstalig procederen’ (R’bank Rotterdam)
12.00 uurLunchpauze
12.45 uur

Engelstalig procederen

 • Nederlandse juridisch begrippen in het Engels – welke vertaling is de juiste?
 • valkuilen voor sprekers van het Nederlands wanneer ze in het Engels communiceren
14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uur

Engelstalig procederen

 • voorbeelden van Engelse terminologie in contracten en in procesvoering
 • ‘error sheet’ met voorbeeldzinnen in het Engels om door sprekers van het Nederlands veelgemaakte fouten te bespreken
 • nog onbeantwoorde vragen?
16.00 uurEinde programma
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht