0
 

Erfrecht en Boedelafwikkeling voor Notarieel Medewerkers

prof. mr. Fons Stollenwerck

Raadsheer Gerechtshof Den Haag, em. hoogleraar Estate Planning en counsel Smeets Gijbels

wo 19 juni 2019
9.30 - 17.00 uur
495,-
Praktijkcursus
Utrecht
6 SOMN
/
6 KNB
 
 

Inhoud

Wat moet u de cliënt bij het eerste contact al meegeven aan informatie? Welke stukken wilt u en moet u in uw dossier zien te krijgen? Wat zijn mogelijke valkuilen die kunnen leiden tot uw (persoonlijke) civielrechtelijke aansprakelijkheid en die van de notaris, die ook nog eens tuchtrechtelijk aansprakelijk kan worden.
De (tucht)rechtspraak maakt duidelijk dat er – vooral in de boedelpraktijk – nog eens iets mis gaat. Missers die bij kennis van zaken te vermijden waren geweest. Waar moet u als medewerker allemaal op letten?

In deze zeer goed gewaardeerde cursus komen niet alleen de juridische aspecten uitvoerig aan bod, maar ook de praktische aspecten van het afwikkelen van een nalatenschap.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:
• Erfrecht bij versterf en bij testament
• Ouderlijke boedelverdeling en wettelijke verdeling
• Legitime portie, legaten en lasten, quasi-legaten
• Legitieme en de wijze waarop de legitieme portie wordt vastgesteld (de invloed van giften bij leven; inferieure makingen)
• Soorten testamentaire beschikkingen (met name executele en bewind)
• Aanvaarden, beneficiair aanvaarden (onverwachte schulden) en verwerpen,
• Vereffenen en natuurlijk de verklaring van erfrecht en van executele.

 

Programma

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Hoofdlijnen erfrecht (deel 1)

– Wie zijn de erfgenamen of is de erfgenaam
– Aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen
– Hoe stel ik die verklaringen op?
– Ongedaanmaking wettelijke verdeling

11.00 uur Koffie- en theepauze
11.15 uur Vervolg deel 1 en Inhoud nalatenschapsdossier (deel 2)

– Verklaring van erfrecht, wat moet er (niet) in staan
– Benoeming executeur, aanvaarden of afwijzen/bevoegdheden executeur
– Assumptie en subrogatie executeur, vervanging door kantonrechter
– Wat zet ik (niet) in de verklaring van executele?
– Boedelregister van art. 4:186 BW
– Vereiste boedelpapieren
– Wie hebben recht op een (afschrift) van de verklaring van erfrecht of van executele

12.45 uur Lunchpauze
13.30 uur Vervolg deel 2

– Afwikkelingsbewindvoerder (deel 3)
– Bevoegdheden, drie sterren-executeur
– Duur

15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Eenvoudige verdeling (deel 4)

– Wie zijn de deelgenoten/ wie moeten meewerken/volmachten
– Samenstelling en omvang nalatenschap/ mutaties
– Waarderingspeildatum verdeling
– Minderjarigen
– Over- of onderbedeling
– Levering (art. 3:186 BW)

17.00 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht