0
 

Engelstalig Contracteren en Procederen

mr. drs. Marja Slager

Docent juridisch Engels

di 17 april 2018
10.00 - 16.00 uur
595,-
Verdieping
Amsterdam
5 NOvA
/
5 NEVOA
 
 

Inhoud

In het arrondissement Rotterdam is het sinds kort mogelijk om in bepaalde zaken Engelstalig te procederen. Ook als u niet frequent in Rotterdam procedeert is spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels waardevol. Bovendien ligt er een concept-wetsvoorstel dat Engelstalig procederen binnenkort mogelijk maakt in complexe handelszaken als partijen dat hebben afgesproken.

Vereiste is natuurlijk wel dat u zich zonder schroom en mét de juiste juridische terminologie kunt uitdrukken in het Engels.

Kent u bijvoorbeeld de juiste toepassing van de termen ‘damages’ en ‘indemnification’? Dit is één van de valkuilen voor Nederlandse advocaten. En weet u dat ‘ontbinden’ lang niet altijd met ‘rescind’ te vertalen is? U krijgt een ‘error sheet’ met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee! Met ingang van 1 januari 2016 is het (in Rotterdam) mogelijk om Engelstalig te procederen in zaken op het gebied van het zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop.

De cursus Engelstalig Contracteren en Procederen is bedoeld voor advocaten die zonder schroom in het Engels willen kunnen contracteren en procederen. Kunt u zich vaardig uitdrukken in het Engels, zowel verbaal als schriftelijk? Door de kleinschalige opzet van deze cursus krijgt u gelegenheid krijg uw taalvaardigheid in het Engels te oefenen en te verbeteren.

Daarbij is er aandacht voor het Anglo-Amerikaanse recht en het Anglo-Amerikaanse juridische vocabulaire. Juridische terminologie is niet altijd één-op-één te vertalen. Verschillen tussen het Anglo-Amerikaanse en het Nederlandse recht maken dat u niet alleen moet weten hoe u een bepaalde juridische term vertaalt, maar ook wat de juridische implicaties van die term zijn. Wat te verstaan onder ‘repudiation’? Wat doe je met het Nederlandse ‘ontbinden’ in een Engelstalig contract? ‘Ontbinden’ en ‘rescind’ (de term die meestal wordt gebruikt) dekken zeker niet dezelfde lading. Wat voor zin heeft een ‘entire contract clause’ onder Nederlands recht? Wat is het verschil tussen ‘damages’ en ‘indemnification’? Is ‘verdict’ hetzelfde als vonnis? U krijgt een ‘errorsheet’ met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee!

Uw docent Marja Slager is docent juridisch Engels aan de Radboud Universiteit en heeft ruime ervaring in het doceren van juridische professionals.

Deze cursus verzorgen wij ook inhouse. Voor informatie: info@lexlumen.nl of 030 26 572 06.

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurIntroductie

– Uw docente
– Opzet cursus
– Inventarisatie kennisniveau en vragen

Verschillen Nederlands recht en Anglo-Amerikaans recht
– Contractenrecht (systeem en terminologie)
– Procesvoering (systeem en terminologie)
– ‘Procesafspraken bij keuze voor Engelstalig procederen’ (R’bank Rotterdam)

12.00 uurLunchpauze
12.45 uurEngelstalig procederen

– Nederlandse juridisch begrippen in het Engels – welke vertaling is de juiste?
– Valkuilen voor sprekers van het Nederlands wanneer ze in het Engels communiceren

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurEngelstalig procederen

– Voorbeelden van Engelse terminologie in contracten en in procesvoering
– ‘Error sheet’ met voorbeeldzinnen in het Engels om door sprekers van het Nederlands veelgemaakte fouten te bespreken

Afronding
– Nog onbeantwoorde vragen?

16.00 uurEinde programma
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam