0
 

Corporate Governance Rechtspersonen - nieuwe wetgeving voor de niet-beursgenoteerde rechtspersoon, trends en jurisprudentie

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Marleen van Uchelen-Schipper
do 11 oktober 2018
10.00 - 16.15 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Niet alleen de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft ingrijpende gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurder. Ook de jurisprudentie loopt vooruit op deze nieuwe wetgeving. Dit heeft gevolgen voor alle  typen rechtspersonen: BV's, (niet-) commerciële stichtingen en verenigingen, coöperatieve verenigingen, kerkgenootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen (Gemeente, Provincie, Waterschap etc.) en zelfs buitenlandse rechtspersonen. Het doel van de wet is te komen tot uniformering van de taken en de normen, waaraan bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen moeten voldoen. Tijdens deze cursus staan centraal:

 • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
 • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
 • Bevoegdheden toezichthouders
 • Tegenstrijdig belangregeling (definitie ‘organisatie’, toetsing, consequenties)
 • Goedkeuringsreglementen
 • Verhouding met sectorale regelingen
 • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders (hoofdelijkheid, onbehoorlijke taakvervulling, art. 106a Faillissementswet)
 • Vrijwaringen
 • Boardroom tactics

U bent in één dag op de hoogte van wat u op basis van de laatste jurisprudentie en huidige leer moet weten voor de governance van alle niet beursgenoteerde organisaties. Als de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht wordt ingevoerd zijn u én uw cliënten er al klaar voor. Uw docenten zijn bij de Lexlumen hoog gewaardeerde notaris Arnaud Wilod Versprille en kandidaat notaris/adviseur/docent UvA Marleen van Uchelen-Schipper.

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurGovernance, nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie
 • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
 • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
 • Bevoegdheden toezichthouders
 • Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen
  – Opzet wet
 • Jurisprudentie
  – Lijn van recente uitspraken in relatie tot komende Wet Bestuur & Toezicht
12.00 uurLunchpauze
12.45 uurTegenstrijdig belang regeling

– Tegenstrijdig belangregeling
– Definitie ‘organisatie’
– Toetsing
– Consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– Bronnen

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid
– bestuurders en
– toezichthouders
– hoofdelijkheid
– onbehoorlijke taakvervulling
– art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam