0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

Live online Masterclass Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 19 januari 2021
10.00 - 14.30 uur
545,-
Masterclass
Live Online Cursus
4 PO NOvA PO
/
4 PE NEVOA
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel!

De Eerste Kamer heeft op 10 november eindelijk de Wet Bestuur & Toezicht aangenomen! De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. Invoering van deze wet is hoogstwaarschijnlijk per 1 januari as.

Wilt u zo snel mogelijk weten wat de gevolgen voor de praktijk zijn? U krijgt op 19 januari as. van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op de live online Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ antwoord op onder andere de volgende vragen:

- Verscherping aansprakelijkheid bestuurders: wat wijzigt er precies?
- Wat betekent de introductie van de wettelijke regeling over de RvC bij de vereniging en stichting?
- Wanneer is een medebestuurslid aansprakelijk voor het handelen van een collega bestuurslid?
- Voor welke stichtingen/verenigingen geldt het bewijsvermoeden bij insolventie?
- Welke stichtingen en verenigingen vallen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement?
- Wat wijzigt er voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders
- Wat moet er statutair gewijzigd worden bij uw cliënten?
- Mag een bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk?
- Hoe werkt het monistisch model voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen?

 

Programma

9.50 uurOpening Zoom omgeving
10.00 uurGovernance, nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie
  • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
  • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
  • Bevoegdheden toezichthouders
  • Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen
    – Opzet wet
  • Jurisprudentie
    – Lijn van recente uitspraken in relatie tot komende Wet Bestuur & Toezicht
12.00 uurPauze
12.15 uurTegenstrijdig belang regeling

– Tegenstrijdig belangregeling
– Definitie ‘organisatie’
– Toetsing
– Consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– Bronnen

13.15 uurPauze
13.25 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
– Hoofdelijkheid
– Onbehoorlijke taakvervulling
– Art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

14.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus