0
 

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 18 juni 2019
Amsterdam
9.30 - 16.15 uur
695,-
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht heeft ingrijpende consequenties voor de governance van de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting:
- aanscherping aansprakelijkheidsrisico van bestuurders en toezichthouders van semipublieke stichtingen en verenigingen
- de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter wordt aangepast. Ontslag door de rechter wordt mogelijk in geval van wanbeleid door de bestuurder (zonder beperking tot financieel wanbeleid). De ontslagregeling komt daarbij ook te gelden voor commissarissen van een stichting.
- de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang wijzigt
- meer helderheid over de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.

Bovendien verandert het wettelijke kader ingrijpend:
- Er komt een mogelijkheid om een Raad van Toezicht in te stellen
- Ook kunnen alle rechtspersonen kiezen voor een monistisch bestuurssysteem
- De regels voor bestuur en toezicht worden per rechtspersoon in de respectievelijke titels van Boek 2 BW geplaatst in plaats van in het algemene deel van Boek 2 BW.

Op deze cursus behandelen de specialisten notaris Arnaud Wilod Versprille en specialist counsel Christian van Megchelen de complexe corporate governance van niet-beursgenoteerde vennootschappen aan de hand van de meest actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen!

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurGovernance, nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie
  • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
  • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
  • Bevoegdheden toezichthouders
  • Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen
    – Opzet wet
  • Jurisprudentie
    – Lijn van recente uitspraken in relatie tot komende Wet Bestuur & Toezicht
12.00 uurLunchpauze
12.45 uurTegenstrijdig belang regeling

– Tegenstrijdig belangregeling
– Definitie ‘organisatie’
– Toetsing
– Consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– Bronnen

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid
– bestuurders en
– toezichthouders
– hoofdelijkheid
– onbehoorlijke taakvervulling
– art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam
 

Ook interessant voor u?


Conflicten in de Vennootschap

Tijdens deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap centraal.

mr. dr. Rogier Wolf
mr. drs. Ard Wolfs
vr 28 juni 2019
Amsterdam
10.00 - 17.15 uur
695,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Conflicten in het Familiebedrijf

Conflicten in het familiebedrijf zijn complex. In deze cursus bespreken de docenten: welk soort conflicten er zijn (bijv. over het dividendbeleid, familieleden die wel of niet mogen besturen of de opvolging); hoe de optimale governance er voor een familiebedrijf uit ziet: juridisch en praktijk aan de hand van een familiestatuut; wat voor soort regelingen en afspraken gemaakt kunnen worden om problemen op te lossen; welke opties voor geschillenbeslechting er zijn wat de rol van de nieuwe UBO-register wetgeving hierbij is. U leert bovendien een eigen familiestatuut en arbitrageclausule te maken. Schrijf u snel in!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
di 2 juli 2019
Amsterdam
12.30 - 20.15 uur
695,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

De STAK in M&A Transacties

In deze actualiteitencursus zetten Rogier Wolf en Robert-Jan Zwaan de spotlight op de STAK die, al dan niet gedwongen, samen met haar mede aandeelhouders optreedt als verkoper in een M&A transactie. Hoe kun je daar als notaris of advocaat op voorsorteren bij het opstellen van de statuten en administratievoorwaarden van de STAK? Veel praktijkvoorbeelden!

mr. Robert-Jan Zwaan
mr. dr. Rogier Wolf
vr 17 mei 2019
Utrecht
10.00 - 14.45 uur
495,-
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus