0
 

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 18 juni 2019
9.30 - 16.15 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Tweede Kamer behandelt vóór de zomer de Wet Bestuur & Toezicht - cursus gaat zeker door!

De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht heeft ingrijpende consequenties voor de governance van de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting:
- aanscherping aansprakelijkheidsrisico van bestuurders en toezichthouders van semipublieke stichtingen en verenigingen
- de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter wordt aangepast. Ontslag door de rechter wordt mogelijk in geval van wanbeleid door de bestuurder (zonder beperking tot financieel wanbeleid). De ontslagregeling komt daarbij ook te gelden voor commissarissen van een stichting.
- de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang wijzigt
- meer helderheid over de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.

Bovendien verandert het wettelijke kader ingrijpend:
- Er komt een mogelijkheid om een Raad van Toezicht in te stellen
- Ook kunnen alle rechtspersonen kiezen voor een monistisch bestuurssysteem
- De regels voor bestuur en toezicht worden per rechtspersoon in de respectievelijke titels van Boek 2 BW geplaatst in plaats van in het algemene deel van Boek 2 BW.

Op deze cursus behandelen de specialisten notaris Arnaud Wilod Versprille en specialist counsel Christian van Megchelen de complexe corporate governance van niet-beursgenoteerde vennootschappen aan de hand van de meest actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen!

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurGovernance, nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie
  • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
  • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
  • Bevoegdheden toezichthouders
  • Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen
    – Opzet wet
  • Jurisprudentie
    – Lijn van recente uitspraken in relatie tot komende Wet Bestuur & Toezicht
12.00 uurLunchpauze
12.45 uurTegenstrijdig belang regeling

– Tegenstrijdig belangregeling
– Definitie ‘organisatie’
– Toetsing
– Consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– Bronnen

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid
– bestuurders en
– toezichthouders
– hoofdelijkheid
– onbehoorlijke taakvervulling
– art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam