0
 

Thomas Munnik

Advocaat bij Ploum


 

Introductie

Binnen Ploum houdt Thomas zich vooral bezig met zaken op het gebied van corporate litigation, aandeelhoudergeschillen, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.


 

Cursussen


Nieuwe Wet Turboliquidatie

Actueel: Nieuwe wet heeft grote gevolgen!

De Nieuwe Wet Turboliquidatie is op 15 november jl. ingevoerd. Wat zijn de consequenties? Wat betekent dit inmiddels in de praktijk? Schrijf u nu in, want deze wetgeving heeft verstrekkende gevolgen: De Nieuwe Wet Turboliquidatie moet schuldeisers beter beschermen bij turboliquidatie. Bedrijven moeten duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was. Het bestuur van een organisatie wordt verplicht een slotbalans op te stellen. Op deze cursus behandelt de in deze materie gespecialiseerde advocaat Thomas Munnik (Ploum) onder andere de volgende onderwerpen: Het verschil tussen de 'oude' wetgeving en nieuwe wetgeving; 'Gewone' liquidatie vs. Turboliquidatie: voor- en nadelen; Waar moet de schriftelijke toelichting uit bestaan waaruit de oorzaak blijkt van het ontbreken van baten en het bestaan van eventuele schulden? Hoe werkt de 'slotuitdelingslijst' als er voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn betaald met indeling van de schuldeisers volgens de wettelijke rangorde? De gevolgen voor het niet naleven van de verplichtingen bij een turboliquidatie zijn groot voor bestuurders. Deze kunnen een civielrechtelijk bestuursverbod krijgen als ze niet hebben voldaan aan de nieuwe deponeringsverplichtingen die hiervoor staan vermeld, of doelbewust schuldeisers hebben benadeeld of in de voorgaande twee jaren vaker betrokken zijn geweest bij turboliquidaties, waarbij verwijtbaar schulden zijn achtergelaten. In 2 uur bent u geheel up-to-date, zowel over de huidige situatie als de nieuwe situatie! Schrijf u nu in.

Thomas Munnik

Advocaat bij Ploum

vr 9 februari 2024
9.30 - 11.45 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus