0
 

René Klomp

Juridisch adviseur, Raadsheer-plaatsvervanger, NAI Arbiter, Redacteur, Docent


 

Introductie

René Klomp is advocaat op een procespraktijk geweest en sinds 2007 actief raadsheer-plaatsvervanger bij het hof Amsterdam. Hij is deeltijd docent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redacteur van het Sdu-tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) en NAI-arbiter. Hij geeft cursus over verbintenissenrecht en procesrecht en adviseert advocaten.


 

Cursussen


Live Online! Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze Live Online Actualiteitencursus behandelt uw docent Rene Klomp alle relevante uitspraken van – in het bijzonder – de Hoge Raad op het gebied van het Burgerlijk Procesrecht van het afgelopen jaar. Ook besteedt de docent aandacht aan het wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (TK 35.498). Verder komen ontwikkelingen aan de orde, zoals die op het gebied van de waarheidsvinding (art. 21 Rv wordt langzaam maar zeker steeds strenger toegepast!) en het onmiddellijkheidsbeginsel. U krijgt een actuele update en volgt deze cursus vanuit huis of vanachter uw eigen bureau.

René Klomp

Juridisch adviseur, Raadsheer-plaatsvervanger, NAI Arbiter, Redacteur, Docent

di 28 november 2023
12.00 - 16.30 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus