0
 

mr. Marek Zilinsky

Professional Support Lawyer Houthoff, Docent IPR Vrije Universiteit Amsterdam


 

Introductie

Marek is parttime werkzaam als professional support lawyer bij de praktijkgroep Dispute Resolution van Houthoff. Tot zijn specialisme behoort het internationaal privaatrecht (in de brede zin). Marek is naast zijn werkzaamheden bij Houthoff verbonden als universitair docent internationaal privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceert regelmatig op het terrein van internationaal privaatrecht, in het bijzonder het internationaal procesrecht en internationaal vennootschapsrecht. Hij is ook vaste medewerker van redacties van verschillende gerenommeerde law journals (het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging).


 

Cursussen


Zakendoen met Engeland na de Brexit

Actueel: Toch Brexit per 31 oktober?!

De Brexit komt er aan. Zoals het er nu naar uitziet, kan er zelf komende week een definitief akkoord tussen de EU en Groot Brittannië komen. Zeker is dat de impact groot is! Op deze cursus behandelen specialisten vanuit de volgende invalshoeken de gevolgen van de Brexit: IPR - welke recht is van toepassing: ondernemingsrechtelijk of bij insolventie. Wat zijn de Privacy gevolgen van de Brexit? Grensoverschrijdend herstructureren na de Brexit: fusie, zetelverplaatsing, omzetting, splitsing. De fiscale aspecten van de Brexit. Mededingingsrechtelijke gevolgen. Arbeids- en sociaalzekerheidsrechtelijke consequenties. Deze dag is precies na de laatst mogelijke Brexit-datum gepland: U kunt uw cliënten direct informeren over de complexe gevolgen van de Brexit.

mr. Marek Zilinsky + 5 meer

vr 22 november 2019
9.30 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Amsterdam
6 PO NOvA PO
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

IPR in het Ondernemingsrecht

Deze nieuwe cursus besteedt aandacht aan de recente ontwikkelingen op het terrein van beslechting van grensoverschrijdende geschillen. Centraal staat derhalve het internationaal privaatrecht en procesrecht voor de ondernemingsrechtelijke praktijk. Aan het bod komt niet alleen het materiële IPR (welk recht is van toepassing?) maar ook het formele IPR (is de Nederlandse rechter bevoegd tot kennisneming van een geschil?). Docent Marek Zilinsky (Houthoff) behandelt in het bijzonder de actuele ontwikkelingen op het terrein van de bestuurdersaansprakelijkheid in grensoverschrijdende gevallen.

mr. Marek Zilinsky

Professional Support Lawyer Houthoff, Docent IPR Vrije Universiteit Amsterdam

vr 15 november 2019
10.30 - 15.25 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus