0
 

mr. Marijn Huijbers

Advocaat bij VBTM


 

Introductie

Marijn is sinds 2002 advocaat en sinds 1 oktober 2011 werkzaam bij VBTM. Hij heeft veel ervaring met contractvorming in de bouw, zowel bij nieuwbouw, renovatie, verduurzaming als onderhoudsovereenkomsten, en de daarbij behorende algemene voorwaarden, zoals de UAV-GC 2005 en de UAV 2012. Daarnaast adviseert hij veelvuldig in (private) aanbestedingen. Ook procedeert hij in bouwgeschillen, zowel bij de Raad van Arbitrage als bij de rechtbank.

Hij adviseert tevens veel over de toepassing van de Warmtewet, de levering van warmte en de outsourcing hiervan, alsook over contractering bij Nul op de Meter (NOM) / Energie Prestatie Vergoeding (EPV) projecten. Hij publiceert en geeft ook regelmatig cursussen over dit onderwerp. Marijn is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.


 

Cursussen


Actualiteiten Bestuursaansprakelijkheid 2023

Na deze live online cursus bent u weer geheel op de hoogte van de Actualiteiten Bestuursaansprakelijkheid 2023. Specialist Maurice Verhoeven behandelt de actualiteit aan de hand van de hoofdthema's van de bestuursaansprakelijkheid. Schrijf u nú in!

mr. Maurice Verhoeven

Advocaat bij Ploum

vr 15 december 2023
9.15 - 12.30 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online! Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze Live Online Actualiteitencursus behandelt uw docent Rene Klomp alle relevante uitspraken van – in het bijzonder – de Hoge Raad op het gebied van het Burgerlijk Procesrecht van het afgelopen jaar. Ook besteedt de docent aandacht aan het wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (TK 35.498). Verder komen ontwikkelingen aan de orde, zoals die op het gebied van de waarheidsvinding (art. 21 Rv wordt langzaam maar zeker steeds strenger toegepast!) en het onmiddellijkheidsbeginsel. U krijgt een actuele update en volgt deze cursus vanuit huis of vanachter uw eigen bureau.

René Klomp

Juridisch adviseur, Raadsheer-plaatsvervanger, NAI Arbiter, Redacteur, Docent

di 28 november 2023
12.00 - 16.30 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Jaarrekeningrecht

Jaarrekeningrecht is complex. Wilt u in één middag een update over de belangrijkste onderwerpen aangaande het jaarrekeningrecht: de interne besluitvorming; openbaarmaking; accountantsaansprakelijkheid; jaarrekeningaansprakelijkheid; de jaarrekening in het enquêterecht; geschillen over de jaarrekening (Jaarrekeningprocedure) en de rol van de jaarrekening in de overnamepraktijk? Of over belangrijke recente uitspraken als HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149 (Jachthaven arrest: tussentijdse cijfers, aansprakelijkheid t.o.v. derden voor samenstellingsverklaring) of Gerechtshof Den Bosch, 13 september 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:3141) (De B.V. / De N.V.) Schrijf u dan nú in voor deze nieuwe cursus!

Tom Teggelaar

di 21 november 2023
13.30 - 18.00 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

AVG Privacy Checklists - Met veel praktische tips

Uw klanten maken vast regelmatig (nog) fouten met het te lang vasthouden van gegevens in hun databases. Of bij grootschalige monitoring van gegevens, gekoppelde databases, grootschalige verwerking van (gevoelige) gegevens, geautomatiseerde beslissingen, gebruik van nieuwe technologieën (internet of things bijvoorbeeld) etc. De gevolgen van fouten kunnen groot zijn. Hoe kunt u ze voorkomen? Onder welke voorwaarden moet uw klant een extra privacy onderzoek doen, een DPIA (Data Protection Impact Assessment), een verplicht speciaal onderzoek door de gegevensverwerker bij hoog privacy risico voor de mensen van wie een organisatie gegevens verwerkt? En wanneer hoeft dat niet? Vonne Laan, advocaat privacyrecht bij The Data Lawyers, legt u aan de hand van praktische checklists en voorbeelden uit waarop u moet letten bij het opstellen of beoordelen van verwerkersovereenkomsten, verwerkersregisters, privacy statements en DPIAs. Na deze cursus bent u weer up to date!

mr. Vonne Laan

Advocaat bij The Data Lawyers

vr 3 november 2023
10.00 - 15.20 uur
495,-
Praktijkcursus
Amsterdam
4 PO NOvA PO
/
4 PE NEVOA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Masterclass Werknemersparticipaties - civiele en fiscale aspecten

Actueel: Nieuwe cursus!

Hoe vertaal je het idee achter een participatie in een juridisch en fiscaal kloppend document? Wat komt er civiel en fiscaal kijken bij 'werknemersparticipaties'? Welke soorten zijn er? Wat is het verschil tussen bonus, (stemrechtloze?) aandelen, opties, certificaten van aandelen, phantom stocks en stock appreciation rights? Waar bestaat een aandeel uit? Welke voorwaarden kun je stellen? Hoe te financieren? Wat te doen bij een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer met participatie? Hoeveel belasting betalen werkgever en -nemer en wanneer? Wat is aftrekbaar en wanneer? Vele vragen! Wilt u in één middag een update over de civiele en fiscale aspecten van werknemersparticipaties? Schrijf u dan nú in voor deze Masterclass met notaris Jan Willem Schenk en fiscalist Wouter Lunstroo (beiden van HVK Stevens).

mr. Jan Willem Schenk
mr. Wouter Lunstroo
wo 11 oktober 2023
9.30 - 15.30 uur
595,-
Masterclass
Amsterdam
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus