0
 

mr. Erik Verweij

Advocaat


 

Introductie

Erik Verweij is advocaat bij Six Advocaten, gespecialiseerd o.a. in vastgoed en aanbestedingsrecht


 

Cursussen


Live online cursus! Grondverkoop en -verhuur door de Overheid: wat zijn de gevolgen van het Didam arrest?

Actueel: Het Didam arrest en de gevolgen voor uw praktijk

De Didam-uitspraak heeft (steeds) grote(re) gevolgen: niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor kopers en huurders(!) van onroerende zaken. Inmiddels tekenen de contouren van dit arrest tekenen zich ook af in de lagere rechtspraak. Op deze live online cursus behandelen Anna-Belle de Blanken, advocaat bij Stibbe en Erik Verweij, advocaat bij Six Advocaten, de steeds verstrekkender gevolgen van de Didam-uitspraak voor de praktijk. Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, aldus de Hoge Raad in het Didam-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). DezeĀ  baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad leidt er toe dat, anders dan voorheen, overheidslichamen gronden op een transparante wijze moeten verkopen en nu ook verhuren. De uitspraak heeft grote gevolgen: niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor kopers en huurders van onroerende zaken van overheden. Inmiddels beginnen enkele contouren van het Didam-arrest zich af te tekenen in de lagere rechtspraak. Welke waarde wordt er door lagere rechters toegekend aan voor het Didam-arrest gemaakte afspraken en/of verkregen rechten? En welke kansen biedt het Didam-arrest voor private marktpartijen? Tijdens deze Live Online Actualiteitencursus gaan Erik Verweij, advocaat bij Six Advocaten en Anna-Belle de Blanken, advocaat bij Stibbe, in op de praktische gevolgen van dit arrest en geven zij diverse direct toepasbare tips.

mr. Anna-Belle de Blanken
mr. Erik Verweij
di 18 april 2023
14.00 - 17.15 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus