0
 

mr. Eelco de Jong

Advocaat


 

Introductie

Na zijn afstuderen is Eelco de Jong zijn loopbaan gestart bij een aantal gemeenten om vervolgens als senior-secretaris bij de rechtbank te gaan werken. Alvorens als advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen in dienst te treden, is Eelco een aantal jaren docent aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam geweest. Als advocaat heeft Eelco met name een bestuursrechtelijke praktijk. Eelco heeft veelvuldig overheden en zorginstellingen bijgestaan. Daarnaast staat Eelco veel recreatieondernemers en ontwikkelaars bij. Naast zijn advocatenpraktijk is Eelco veelgevraagd docent/spreker en publiceert hij regelmatig in vaktijdschriften.


 

Cursussen


Live Online! Actualiteitencursus Natuur in de Nieuwe Omgevingswet

De Wet Natuurbescherming gaat per 1 januari 2023 op in de Omgevingswet. Dat betekent dat vanaf 2023 de geldende regels voor gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden terug te vinden zullen zijn in de Omgevingswet én de op deze wet gebaseerde AMvB’s. In deze nieuwe Online cursus gaat Eelco de Jong, specialist op het gebied van natuur en de Omgevingswet, in op de plaatsen waar deze regelgeving is “geland” én wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de Wet natuurbescherming. In het tweede deel van de cursus wordt aan de hand van de verschillende kerninstrumenten op een zo praktisch mogelijke wijze ingegaan op wat deze wijzigingen betekenen. U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek: praktisch en voordelig!

mr. Eelco de Jong

Advocaat

do 15 december 2022
15.00 - 17.00 uur
195,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus