0
 

mr. Joyce Bender

Advocaat bij DAS


 

Introductie

Joyce Bender is advocaat bij DAS. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de brede zin van het woord en verricht werkzaamheden voor zowel werkgevers als werknemers. In 2018 rondde zij de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Zij geeft workshops en webinars aan ondernemers, adviseurs, juristen en advocaten op het gebied van het arbeidsrecht, schrijft blogs en wetenschappelijke artikelen over arbeidsrechtelijke onderwerpen en is te horen in podcasts.


 

Cursussen


De Rechtspositie van de Zieke Werknemer én diens Werkgever

In deze nieuwe cursus gaan uw docenten Pascal Besselink en Joyce Bender in op de actualiteiten rondom de rechtspositie van de zieke werknemer én die van zijn/haar werkgever. Dit doen zijn mede aan de hand van (recente) rechtspraak en diverse praktijkvoorbeelden. Pascal en Joyce behandelen onder andere de volgende onderwerpen: Ziektebegrip (waaronder situatieve arbeidsongeschiktheid); Loon tijdens ziekte (hoogte en duur, looncomponenten, wet, cao (bepalingen in strijd met de wet) en de individuele arbeidsovereenkomst); Passende en bedongen arbeid; De wederzijdse re-integratieverplichtingen; Administratief ziek houden; Loon stop zetten en loon opschorten; Deskundigenoordeel, second opinion en rangorde tussen tegenstrijdige adviezen; Ontslag (opzegverbod, frequent verzuim, ontbinding en ontslag op staande voet). Kortom: in één dag bent u weer geheel op de hoogte. Schrijf u nú in!

Pascal Besselink
mr. Joyce Bender
vr 9 december 2022
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus