0
 

Annette Terpstra

Advocaat bij Sprengers Advocaten


 

Introductie

Annette Terpstra is advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht. Zij staat zowel werkgevers en werknemers bij op het terrein van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Daarnaast adviseert zij ondernemingsraden in medezeggenschapsrechtelijke kwesties en verzorgt zij voor verschillende scholingsinstituten cursussen.


 

Cursussen

Er staan momenteel geen cursussen gepland van Annette Terpstra bij Lexlumen