0
 

mr. Annelies Sennef

Advocaat


 

Introductie

Annelies is een ervaren procesadvocaat. Ze werkt al ruim twintig jaar als specialist op het scherpe snijvlak van het economisch strafrecht en het bestuursrecht. Daar waar het gaat om economische sancties en straf- of bestuursrechtelijke aansprakelijkheden van ondernemers. Ze is analytisch, strategisch en ongekend vasthoudend. Cliënten vinden haar bekwaam, volhardend, geduldig en pittig


 

Cursussen


Schulden bij Scheiding

Inmiddels verschijnt er steeds meer rechtspraak waar de schulden jegens derden of jegens elkaar in geschil zijn bij een scheiding. Daarom wordt in deze cursus specifiek aan besteed aan de schulden. Bart Breederveld bespreekt de aansprakelijkheid, verhaal én draagplicht van schulden, waaronder de kosten van de huishouding. Daarnaast komen aan de orde de schulden (en vorderingen) tussen de echtgenoten onderling of de gemeenschap. Wanneer kan worden afgeweken van een gelijke draagplicht? Gelden voor een algehele en een beperkte gemeenschap dezelfde regels? Kan een eenvoudige gemeenschap ook schulden omvatten? Wat valt onder het bereik van art. 3:172 BW? Hoe zit met het ontslag uit de hoofdelijkheid aansprakelijkheid? In hoeverre slaagt een beroep op verjaring  of stilzwijgend gedrag? Welke regels gelden indien sprake is van tussen de echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden opgenomen (niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding? Bart Breederveld brengt u in één dag op de hoogte! 

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

do 29 juni 2023
10.00 - 17.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Actueel: Inclusief HR 7 mei 2021!

Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Advocaten, notarissen en mediators worden daarbij geconfronteerd met vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel. Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden.  In deze cursus zal Bart Breederveld ingaan op de problematiek die voortvloeit uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is.

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

do 22 juni 2023
12.45 - 17.15 uur
495,-
Verdieping
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Ruzie over de Erfenis

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. In de zeer goed gewaardeerde Praktijkcursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een procedure kunt voeren.

mr. Koert Boshouwers
prof. mr. Fons Stollenwerck
di 13 juni 2023
9.30 - 17.00 uur
595,-
Praktijkcursus
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Alimentatie: jurisprudentie én rekenen

Actueel: Inclusief HR 30 september jl.!

Agnes van Wieren zal aan de hand van recente jurisprudentie, waarbij ook diverse uitspraken van de Hoge Raad worden besproken, u meenemen in de lastige en steeds veranderende wereld van het alimentatierecht- en rekenen. De forfaitaire woonlast is makkelijk, geeft minder discussie (toch?), maar voelt niet steeds rechtvaardig. En hoe zit het met de forfaitaire woonlast partneralimentatie?  Deze en nog veel meer lastige vraagstukken zullen tijdens de cursus ruim aan bod komen

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

ma 12 juni 2023
9.30 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Erfrecht

Wilt u in één middag een praktische update van de ontwikkelingen op het erfrecht? Prof. mr. Fons Stollenwerck brengt u op de hoogte.

prof. mr. Fons Stollenwerck

Raadsheer Gerechtshof Den Haag, em. hoogleraar Estate Planning en counsel Smeets Gijbels

ma 15 mei 2023
13.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Breukelen
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus