0
 

Nardy Desloover

Advocaat bij Vasteland Advocaten


 

Introductie

Nardy Desloover is advocaat bij Vasteland Advocaten. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, het letselschaderecht en het sociaal zekerheidsrecht. Nardy doceert al vele jaren op het terrein van het arbeidsongeschiktheidsrecht. Hij is coauteur van het Handboek Personenschade en is auditor voor de specialisatievereniging van letselschadeadvocaten LSA. Hij is lid van de specialisatieverenigingen voor arbeidsrechtadvocaten (de VAAN en de VRAA) en voor sociale zekerheidsrechtadvocaten (de SSZ). Van 2004 tot en met 2014 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten, waarvan de laatste 3 jaar als deken.

Nardy heeft diverse nevenactiviteiten. Zo is hij voorzitter van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR), lid van de Raad van Advies van de Toga aan de Maas master van de Erasmus School of Law en lid van de adviesraad van een patiëntenvereniging (de Sarcoïdosebelangenvereniging Nederland).


 

Cursussen


De Zieke werknemer bij langer durende ziekte en arbeidsongeschiktheid

Actueel: Nieuwe cursus!

U krijgt op deze nieuwe actualiteitencursus heldere uitleg over de juridische aspecten van een langer durende ziekte en de eventueel volgende arbeidsongeschiktheid. Speciale aandacht dus voor de civiel- en sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten gedurende het 2e ziektejaar. Verder is er focus op re-integratieverplichtingen van werkgever én werknemer, de vangnetregeling, geschillen met de Arbodienst en werkgeversverplichtingen ná 104 weken ziekte. Uw docent is de in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en letselschade gespecialiseerde advocaat Nardy Desloover.

Nardy Desloover

Advocaat bij Vasteland Advocaten

di 19 november 2024
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus