0
 

mr. Naomi Dempsey

Advocaat bij Houthoff


 

Introductie

Naomi Dempsey is lid van zowel het arbeidsrecht als cassatie team van Houthoff. Zij heeft ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht en civiel procederen, in het bijzonder het voeren en voorbereiden van cassatieprocedures bij de Hoge Raad op het gebied van arbeidsrechts- en werkgeversaansprakelijkheid, burgerlijk procesrecht, verjaring en personenschade. Naomi is lid van de Vereniging van Civiele Cassatie Advocaten.


 

Cursussen


Hoger Beroep in het Arbeidsrecht

Hoger beroep in het arbeidsrecht loont: 40% van de uitspraken levert een (totaal) ander resultaat op. Kent u precies de formele en materiële valkuilen? Van de President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer, en van de in procederen gespecialiseerde advocaat Naomi Demspey (Houthoff), krijgt u de tips en trucs die u nodig heeft om succesvoller hoger beroep in te stellen of u daar tegen te verweren. Om uw cliënten goed te adviseren in arbeidszaken, is het van groot belang dat u volledig op de hoogte bent van de procedure in hoger beroep. Formeel rechtelijk en materieel rechtelijk. Er zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen in dit verband: => Hoge Raad 14 september jl: nu ook Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag! => De HR (8 juni 2018) is met aanvullingen op het arrest ‘New Hairstyle’ van de Hoge Raad (30 juni 2017!) gekomen voor de (toekenning en onderbouwing van de) billijke vergoeding. Wat betekenen deze arresten? Leer stap voor stap van Herman van der Meer en Naomi Dempsey wat u precies moet doen om in het nieuwe arbeidsrecht succesvol hoger beroep in te stellen, óf om u hier succesvol tegen te verweren.

mr. Naomi Dempsey
mr. Herman van der Meer
ma 18 november 2019
9.30 - 17.00 uur
595,-
Masterclass
Amsterdam
6 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus