0
 

Pascal Besselink

Advocaat arbeidsrecht bij DAS


 

Introductie

Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht bij DAS. Hij rondde cum laude de Grotius Specialisatie Opleiding Arbeidsrecht af en volgde de Leergang Pensioenrecht aan de VU. Naast zijn arbeidsrechtpraktijk, waarin hij zowel werkgevers als werknemers bijstaat, publiceert Pascal regelmatig in diverse vaktijdschriften en verzorgt hij presentaties, cursussen en webinars over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen.


 

Cursussen


De Rechtspositie van de Zieke Werknemer én diens Werkgever

In deze nieuwe cursus gaan uw docenten Pascal Besselink en Joyce Bender in op de actualiteiten rondom de rechtspositie van de zieke werknemer én die van zijn/haar werkgever. Dit doen zijn mede aan de hand van (recente) rechtspraak en diverse praktijkvoorbeelden. Pascal en Joyce behandelen onder andere de volgende onderwerpen: Ziektebegrip (waaronder situatieve arbeidsongeschiktheid); Loon tijdens ziekte (hoogte en duur, looncomponenten, wet, cao (bepalingen in strijd met de wet) en de individuele arbeidsovereenkomst); Passende en bedongen arbeid; De wederzijdse re-integratieverplichtingen; Administratief ziek houden; Loon stop zetten en loon opschorten; Deskundigenoordeel, second opinion en rangorde tussen tegenstrijdige adviezen; Ontslag (opzegverbod, frequent verzuim, ontbinding en ontslag op staande voet). Kortom: in één dag bent u weer geheel op de hoogte. Schrijf u nú in!

Pascal Besselink
mr. Joyce Bender
vr 9 december 2022
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus