0
 

mr. Robert Wannink

Advocaat


 

Introductie

Advocaat, docent, auteur en voorzitter van bezwaarschriftencommissies op het gebied van het omgevingsrecht en het bestuurs(proces)recht.


 

Cursussen


Live Online! Actualiteitencursus Kostenverhaal in de nieuwe Omgevingswet

Het kostenverhaal wordt per 1 januari a.s. geregeld in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Er is een aantal ingrijpende wijzigingen: het exploitatieplan vervalt, kostenverhaal moet in het omgevingsplan worden opgenomen, betaling van kostenbijdragen gaat niet meer via vergunningen maar via een verzoek tot beschikking bij start activiteit én per 1 januari a.s. is de tussentijdse afrekening geïntroduceerd. En hoe zit het met anterieure contracten?  Mr. Robert Wannink beantwoordt uw vragen in de nieuwe Live Online Actualiteitencursus Kostenverhaal in de nieuwe Omgevingswet  U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek én kunt vragen stellen aan de docent: praktisch, efficiënt en goedkoop!

mr. Robert Wannink

Advocaat

ma 19 december 2022
15.00 - 17.00 uur
195,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online! Actualiteitencursus Procedurele Aspecten en Rechtsbescherming in de nieuwe Omgevingswet

Het van rechtswege verlenen van een vergunning vervalt per 1 januari 2023 met het inwerkingtreden van de nieuwe Omgevingswet. De onlosmakelijke samenhang wordt geschrapt. Wat zijn verdere wijzigingen in procedures en rechtsbescherming? Met welke termijnen dient u vanaf 1 januari rekening te houden? Wat is de rol van participatie in de nieuwe Omgevingswet?  Mr. Robert Wannink bespreekt in deze gecompliceerde materie in de nieuwe Live Online Actualiteitencursus Procedurele Aspecten en Rechtsbescherming in de nieuwe Omgevingswet.  U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek én kunt vragen stellen aan de docent: praktisch, efficiënt en goedkoop!

mr. Robert Wannink

Advocaat

ma 12 december 2022
15.00 - 17.00 uur
195,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online! Actualiteitencursus Omgevingsvergunning in de nieuwe Omgevingswet

Een omgevingsvergunning is meer dan alleen maar iets toelaten wat gevraagd is. Wat is het uitgangspunt van de omgevingsvergunning in de nieuwe Omgevingswet? Wie is het bevoegd gezag? Wanneer geldt een vergunningsplicht?  Welke instructie- en beoordelingsregels gelden? Wanneer kan een vergunning worden ingetrokken of gewijzigd? Welke technische en ruimtelijke toetsen worden gehanteerd?  In twee uur bespreekt mr. Robert Wannink dit kerninstrument in de nieuwe Omgevingswet.U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek én kunt vragen stellen aan de docent: praktisch, efficiënt en voordelig !

mr. Robert Wannink

Advocaat

vr 9 december 2022
15.00 - 17.00 uur
195,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online! Actualiteitencursus De Invoeringswet en de nieuwe Omgevingswet

De Invoeringswet is het sluitstuk van de Omgevingswet. Hierin zijn diverse belangrijke onderwerpen geregeld. Zoals de bruidsschat, het vergunningsvrij bouwen en splitsing van de bouwactiviteit. Weet u wanneer vergunningsvrij gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden? Mr. Robert Wannink bespreekt in deze nieuwe Live Online Actualiteitencursus De Invoeringswet en de nieuwe Omgevingswet de voor uw praktijk belangrijkste aspecten van de Invoeringswet. U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek én kunt vragen stellen aan de docent: praktisch, efficiënt en goedkoop!

mr. Robert Wannink

Advocaat

vr 2 december 2022
15.00 - 17.00 uur
195,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online! Actualiteitencursus De Omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet introduceert als nieuw beleidsinstrument de Omgevingsvisie. Deze is veel breder dan de structuurvisie zoals wij die kenden onder de Wet Ruimtelijke Ordening.  Wat is een omgevingsvisie? Welke bestaande instrumenten vervangt de omgevingsvisie? Waar moet deze aan voldoen? Kan een gemeente zomaar afwijken van een omgevingsvisie? Welke eisen gelden er voor een omgevingsvisie? Wat is het belang van een omgevingsvisie voor de gemeente en de burger in de praktijk? Wat is de rol van de gemeenteraad? Wat is de relatie van de omgevingsvisie tot voorkeursrechten, kosten verhaal en plan-m.e.r? In de nieuwe Live Online Actualiteitencursus De Omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet bespreekt Robert Wannink de belangrijkste aandachtpunten van dit nieuwe beleidsinstrument: u volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek én kunt vragen stellen aan de docent: praktisch, efficiënt en voordelig!

mr. Robert Wannink

Advocaat

wo 30 november 2022
15.00 - 17.00 uur
195,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus