0
 

Actueel cursusaanbod Bouwrecht/Huurrecht

3 Resultaten

 

December 2019


Nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Actueel: Eerste Kamer akkoord met Wet Kwaliteitsborging Bouwen!

Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging Bouwen aangenomen. De gevolgen zijn groot. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt hierdoor. De relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen wijzigt ingrijpend. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Welke?De aannemer moet de klant informeren over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever wordt aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.Schrijf u direct in voor deze nieuwe cursus!

mr. Nicole Verheij
mr. Bas Martens
ma 9 december 2019
10.00 - 16.30 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Onderhandelen voor Juristen

Hoe bereidt u onderhandelingen voor? Doet u dit gestructureerd? Wilt u zich hier in verbeteren? Deze cursus is bedoeld voor juristen die met onderhandelingen te maken hebben, al dan niet op regelmatige basis. Gedurende de cursus is de praktijk van de deelnemers continu het uitgangspunt.

mr. drs. Marloes ter Huurne

Docent en (team)coach

ma 16 december 2019
9.45 - 17.00 uur
695,-
Praktijkcursus
Utrecht
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte Civiel en Fiscaal

Wilt u een update over het Bedrijfsruimte Huurrecht van 2019? Afgelopen jaar is er weer veel belangrijke civiele en fiscale rechtspraak geweest. In een dag bent u volledig op de hoogte van de laatste jurisprudentie.

mr. Bas Martens
mr. Edwin Dekker
di 17 december 2019
10.00 - 16.00 uur
595,-
Praktijkcursus
Amsterdam
5 PO NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus