0
 

Actueel cursusaanbod Bouwrecht/Huurrecht

3 Resultaten

 

April 2019


Actualiteiten Nieuwe Huisvestingswet

Veel gemeenten lopen aan tegen issues als woningdelen, Airbnb (overlast), woningsplitsen, kamerverhuur en bed & breakfast terwijl dat niet altijd toegestaan is volgens de gemeentelijke huisvestingsverordening. In steeds meer gevallen leidt dit tot bestuurlijke boetes. En de Minister komt binnenkort met een voorstel om deze boetes te verviervoudigen! Er moet echter een wel een wettelijke grondslag voor zo'n boete zijn en de grenzen zijn niet altijd duidelijk. Hier gaat het nog wel eens mis...  Dit heeft geresulteerd in een groot aantal uitspraken van rechtbanken, met name van de rechtbank Amsterdam en van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State. De uitspraken hebben betrekking op de uitleg van de Huisvestingswet en de gemeentelijke huisvestingsverordeningen, en gaan over de vraag wanneer sprake is van woningonttrekking, kamerverhuur, samenvoeging etc., wie daarop kunnen worden aangesproken, en of vergunningverlening een optie is en zo ja, onder welke (financiële) voorwaarden. Daarnaast houden gemeenten zich veelvuldig bezig met de vraag of de persoonlijke situatie van een woningzoekende reden is voor het verlenen van voorrang bij het verkrijgen van een huurwoning, dat zijn de zogenaamde urgentiezaken. Bovengenoemde zaken worden vaak bij de bestuursrechter uitgevochten. Op deze cursus krijgt u inzicht in de meest recente jurisprudentie met betrekking tot de Huisvestingswet. U bent in één middag weer helemaal op de hoogte!

Wout-Jeroen Leenders

Advocaat

do 4 april 2019
Amsterdam
12.30 - 16.45 uur
495,-
4 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus

Vastgoed voor Notarieel Medewerkers

Waar moet u op letten bij het opstellen van de koopovereenkomst, hoever strekt uw belehrungsplicht en hoe verhoudt zich dat met uw geheimhoudingsplicht? In deze Praktijkcursus (niveau basis plus) komen niet alleen de juridische aspecten van de notariële vastgoedpraktijk uitvoerig aan de orde, maar ook de belangrijkste fiscale aspecten.

mr. Aniel Autar

Notaris bij Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen, Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Den Bosch, docent aan de Notariële Beroepsopleiding, oud-bestuurslid en -docent SOMN

do 11 april 2019
Amsterdam
9.30 - 17.00 uur
495,-
6 SOMN
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Juni 2019


Brexit: de juridische gevolgen!

De Brexit komt er aan. Niemand weet nog hoe deze er precies uit komt te zien. Wat wel zeker is, is dat de impact groot is! Op deze cursus behandelen specialisten vanuit de volgende invalshoeken de gevolgen van de Brexit: IPR: welke recht is van toepassing; Privacy en de BREXIT; Ondernemingsrechtelijk, ook bij insolventie; Grensoverschrijdend herstructureren na de Brexit: fusie, zetelverplaatsing, omzetting, splitsing; Fiscale aspecten van de Brexit; Mededingingsrecht; Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht. Kortom: na deze dag kunt u uw cliënten weer een beter beeld geven van de complexe gevolgen van de Brexit.

mr. Marek Zilinsky + 5 meer

vr 28 juni 2019
Amsterdam
9.30 - 16.30 uur
595,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus