0
 

Actueel cursusaanbod

52 Resultaten

 

Juni 2019


Effectief Procederen in Hoger Beroep

EXTRA CURSUS WEGENS GROTE BELANGSTELLING Het hoger beroep geeft u de laatste kans om de feitenrechter te overtuigen: hoe kunt u dit het beste aanpakken? Welke valkuilen zijn er die u dient te vermijden? Wanneer kan en mag u hoger beroep instellen? Welke eisen stelt de rechter aan uw grieven? Wat is de twee-conclusie en welke uitzonderingen zijn daarop? Wanneer is een bewijsaanbod nodig en welke eisen stelt het hof hieraan? Wat is de devolutieve werking van het hoger beroep? Wanneer moet u incidenteel appel instellen? Hoe zit het met verstek in hoger beroep? Hoe verloopt de zitting in hoger beroep? Hoe zit het met de mogelijkheid om een second opinion te vragen in hoger beroep. Leer effectief procederen in hoger beroep van mr. Thea Lautenbach, raadsheer in het Gerechtshof in Den Haag !

mr. Thea Lautenbach

Raadsheer Gerechtshof Den Haag

do 13 juni 2019
13.00 - 17.15 uur
395,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

De Nieuwe Wet Verplichte GGZ

Actueel: Nieuwe wetgeving per 1 januari a.s.!

In deze nieuwe Actualiteitencursus leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz: Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari in werking en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz. De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij. Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen. Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. U bent in één middag weer op de hoogte!

mr. dr. Rob Keurentjes

vr 14 juni 2019
13.00 - 17.15 uur
299,-
Actualiteit
Zwolle
4 NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

ma 17 juni 2019
10.00 - 17.15 uur
695,-
Verdieping
Utrecht
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

Actueel: Tweede Kamer behandelt vóór de zomer de Wet Bestuur & Toezicht

De Tweede Kamer behandelt op korte termijn de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht plenair. Inwerkingtreding is in zicht! Deze nieuwe wet heeft ingrijpende gevolgen voor stichtingen, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen. De regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter wordt bijvoorbeeld aangepast. Maar ook is er een aanscherping van de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders en toezichthouders van semipublieke stichtingen en verenigingen. Er wijzigt nog veel meer. Meer weten? Schrijf u snel in voor deze actuele cursus!

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 18 juni 2019
9.30 - 16.15 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Verbintenissenrecht up-to-date

In de Actualiteitencursus Verbintenissenrecht bespreekt mr. Marc Janssen met u alle belangrijke en recente jurisprudentie, uiteraard vooral van de Hoge Raad, op het gebied van verbintenissenrecht . Omdat Marc Janssen zowel civiel cassatieadvocaat is bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam kan hij voor u de jurisprudentie vanuit verschillend perspectief benaderen en met u bespreken. In deze cursus komen diverse leerstukken aan de orde, zoals totstandkoming van overeenkomsten, (niet)nakoming, ontbinding en schadevergoeding (op grond van wanprestatie). Alle onderwerpen worden besproken vanuit een praktische én strategische invalshoek, zodat u er in de dagelijkse (proces)praktijk direct uw voordeel mee kunt doen. Weet u hoe u de prejudiciële uitspraak d.d. 28 september jl. , een nieuw standaardarrest (!), kunt toepassen? Uiteraard bespreekt de docent ook HR 2 februari 2018 (wanneer wel en wanneer niet Haviltex in kettingbedingen?) Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle relevante rechtspraak op het gebied van het verbintenissenrecht!

mr. Marc Janssen

Civiel cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

di 18 juni 2019
13.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

De Gebruiksvergoeding: rekenmethodes en jurisprudentie

Wanneer een partner de gezamenlijke eigen woning verlaat, zowel bij samenwonen als bij gehuwden, dan heeft hij/zij geen gebruik en genot meer van zijn eigendom. De wet voorziet voor die gevallen in een gebruiksvergoeding, totdat de woning wordt verkocht of aan de ander wordt toegedeeld. Hoe dient u deze gebruiksvergoeding te berekenen? In de laatste jaren wordt door rechtbanken de vergoeding op verschillende wijzen berekend. Wat is de lijn in de jurisprudentie? En op welk moment in de procedure moet u de gebruiksvergoeding verzoeken? Alle aspecten van de gebruiksvergoeding worden de verschillende berekeningsmethodieken worden in deze nieuwe Actualiteitencursus nader onder de loep genomen.

mr. Magali van Maanen

di 18 juni 2019
13.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Privacyregels, de AVG en de echtscheidingspraktijk

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er gelden nu meer verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, óók voor notarissen, advocaten en mediators. In de Actualiteitencursus De AVG en het Scheidingsdossier bespreekt mr. drs. Eva de Vries met u welke stappen u kunt nemen om te voldoen aan de AVG. De belangrijkste beginselen worden met u doorgenomen en u krijgt concrete actiepunten mee zodat uw organisatie voldoet aan alle eisen die de AVG stelt.

mr. drs. Eva de Vries

Advocaat bij SOLV

di 18 juni 2019
14.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Amsterdam
3 NOvA
/
3 MfN cat. 1a
/
3 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Erfrecht en Boedelafwikkeling voor Notarieel Medewerkers

Wat moet u de cliënt bij het eerste contact al meegeven aan informatie? Welke stukken wilt u en moet u in uw dossier zien te krijgen? Wat zijn mogelijke valkuilen die kunnen leiden tot uw (persoonlijke) civielrechtelijke aansprakelijkheid en die van de notaris, die ook nog eens tuchtrechtelijk aansprakelijk kan worden. De (tucht)rechtspraak maakt duidelijk dat er – vooral in de boedelpraktijk – nog eens iets mis gaat. Missers die bij kennis van zaken te vermijden waren geweest. Waar moet u als medewerker allemaal op letten?

prof.dr. Fons Stollenwerck

Raadsheer Gerechtshof Den Haag, em. hoogleraar Estate Planning Vrije Universiteit Amsterdam en oud-notaris

wo 19 juni 2019
9.30 - 17.00 uur
495,-
Praktijkcursus
Utrecht
6 SOMN
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+44)