0
 

Zieke werknemer: Re-integratieverplichtingen (tijdens corona tijdperk) en loonsancties

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Re-integratie is vaak al ingewikkeld, Corona maakt het nog een stuk complexer!  Wat moet een werkgever doen aan re-integratie als een werknemer niet (goed) kan re-integreren door de Corona crisis? Wat kan van een werknemer verlangt worden tijdens deze Corona crisis? Mag een werkgever een loonstop of loon-opschorting opleggen? Wat zijn de sanctie mogelijkheden? Moet een werknemer bereikbaar blijven in het kader van de re-integratieverplichtingen?

U krijgt van Ellen de Groot uitleg over het gehele re-integratie proces (ook in normale omstandigheden) en specifiek tips over wat te doen aan re-integratie tijdens de Corona crisis. Schrijf u nú in voor dit webinar van 1 uur!

 
 

Ook interessant voor u?


De Zieke Werknemer: Loondoorbetalingsverplichting

Actueel: Incl. Loondoorbetalingsverplichting bij Corona

Sinds 1 januari jl. is er nieuwe wetgeving over de risicoverdeling werkgever en werknemer voor de loondoorbetalingsverplichting (en de NOW!). De loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers roept vaak vragen op. Bijvoorbeeld nu tijdens de Corona crisis. In één uur geeft Ellen de Groot duiding aan de complexe vraagstukken hierover. Zij behandelt o.a: Recht op loondoorbetaling bij oproepkrachten? Loon in het derde ziektejaar bij sancties werkgever? Wettelijk minimum of hoger? Wijziging art. 7:628 over risicoverdeling loon bij niet werken. Wat betekent het schrappen van 7:627 in het licht van de Corona crisis? Wat is de invloed van de NOW op de risicoverdeling werkgever en werknemer en de loondoorbetalingsverplichting? Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Actualiteiten Ontslag en WW

Speciaal voor arbeidsrecht advocaten die beter willen leren begrijpen wanneer uw cliënt wel recht op de WW bij ontslag heeft en wanneer niet? Verder uitleg over de begrippen: referte eis, uitsluitingsgronden, fictieve opzegtermijn, verwijtbare werkloosheid, datum opzegging arbeidsovereenkomst, UWV toets, onverwijldheidseis, rechten van een 'zieke werknemer', dringende reden, zelf ontslag aanvragen en de rechten op een WW. De in sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat Bernard de Leest verschaft u in één uur helderheid en geeft u praktische tips!

mr. Bernard de Leest

Advocaat bij Zumpolle Advocaten

maart 2020

Online
1 NOvA PO
69,-