0
 

Zieke Werknemer: Slapende Dienstverbanden

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: Volledig bij zijn? Inclusief de jurisprudentie tot maart 2020!

Wanneer heeft een werknemer met een slapend dienstverband recht op een transitievergoeding? De Wet Compensatie Transitievergoeding is 1 april 2020 in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Er ligt belangrijke jurisprudentie (Hoge Raad - Xella 8 november 2019) en lagere jurisprudentie die 'Xella' interpreteert. Hoe is dit alles te vertalen naar concrete situaties/uw eigen zaken? Ellen de Groot behandelt de status van slapende dienstverbanden vanuit verschillende uitgangspunten.

Aan de orde komt onder andere:
- In hoeverre is de werkgever verplicht hier aan mee te werken?
- Geldt er een ontslagplicht?
- Wanneer heeft werknemer met een slapend dienstverband recht op een (compensatie van een) transitievergoeding? En wanneer niet? 
- Wanneer is sprake van 'goed werkgeverschap'?
- Welk soort beëindiging kan wel/niet leiden tot compensatie?
- Wanneer is er sprake van een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
- Wat is de interpretatie van 'redelijk belang'?
- Wanneer kan een werknemer een werkgever tot medewerking dwingen?
- Hoeveel moet een werkgever aan transitievergoeding betalen?
- Wanneer is er sprake van een gerechtvaardigd belang om het dienstverband voort te zetten?
- Wat te doen bij een 'slaper' die kort voor pensioen zit?
- Wat zijn de opties voor het 'voorfinancierings-probleem'
- Wat zijn voorwaarden voor compensatie?
- Wat zijn de vereisten die het UWV stelt aan een compensatie?

Veel vragen en veel antwoorden. Kortom: voldoende reden om van Ellen de Groot de ins-en-outs van deze problematiek te horen in dit webinar van één uur.

Schrijf u nú in!

 
 

Ook interessant voor u?


De Zieke Werknemer: Loondoorbetalingsverplichting

Actueel: Incl. Loondoorbetalingsverplichting bij Corona

Sinds 1 januari jl. is er nieuwe wetgeving over de risicoverdeling werkgever en werknemer voor de loondoorbetalingsverplichting (en de NOW!). De loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers roept vaak vragen op. Bijvoorbeeld nu tijdens de Corona crisis. In één uur geeft Ellen de Groot duiding aan de complexe vraagstukken hierover. Zij behandelt o.a: Recht op loondoorbetaling bij oproepkrachten? Loon in het derde ziektejaar bij sancties werkgever? Wettelijk minimum of hoger? Wijziging art. 7:628 over risicoverdeling loon bij niet werken. Wat betekent het schrappen van 7:627 in het licht van de Corona crisis? Wat is de invloed van de NOW op de risicoverdeling werkgever en werknemer en de loondoorbetalingsverplichting? Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

De NOW regeling: van aanvraag tot beslissing

Werkgevers kunnen vanaf 6 april daadwerkelijk gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling is op een aantal punten complex. Arbeidsrecht specialist Esther van der Meulen (advocaat bij Lexence) legt u aan de hand van vragen die zij zelf van ondernemers gekregen heeft uit waar u op moet letten. Aan de orde komt: aanvraag en voorwaarden; omzet en loonsom; uitleg van de formules; een rekenvoorbeeld; veel gestelde vragen en antwoorden; bedrijfseconomisch ontslag of de NOW; beslissing UWV. U bent in een uurtje weer helemaal bij. Schrijf u direct in!

mr. Esther van der Meulen

Advocaat bij Lexence

april 2020

Online
1 NOvA PO
89,-

Reorganiseren en de NOW

Actueel: Nieuw!

Gaan reorganiseren en de NOW samen? Wanneer kan een werkgever een boete krijgen als beide trajecten naast elkaar lopen? Wat is er wel mogelijk? Advocaat Cathelijn Derks (Sterc Advocaten) vertelt u op dit webinar in een uur hoe een reorganisatieproces arbeidsrechtelijk verloopt en wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn. Bovendien staat ze stil bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van Corona. Schrijf u nú in!

Cathelijn Derks

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Actualiteiten Ontslag en WW

Speciaal voor arbeidsrecht advocaten die beter willen leren begrijpen wanneer uw cliënt wel recht op de WW bij ontslag heeft en wanneer niet? Verder uitleg over de begrippen: referte eis, uitsluitingsgronden, fictieve opzegtermijn, verwijtbare werkloosheid, datum opzegging arbeidsovereenkomst, UWV toets, onverwijldheidseis, rechten van een 'zieke werknemer', dringende reden, zelf ontslag aanvragen en de rechten op een WW. De in sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat Bernard de Leest verschaft u in één uur helderheid en geeft u praktische tips!

mr. Bernard de Leest

Advocaat bij Zumpolle Advocaten

maart 2020

Online
1 NOvA PO
69,-