0
 

Overgang van Onderneming: arbeidsrechtelijke actualiteiten

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

De 'Overgang van Onderneming' is juridisch complex.  Zeker nu met de komst van de Wnra ambtenaren er ook onder kunnen vallen. Hoe zit het ook alweer met de pre-pack? Wat is het verschil tussen overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap? Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen bedrijf?

In dit webinar met docent Ellen de Groot krijgt u in 60 minuten gestructureerd het gehele overzicht van de arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang van onderneming, inclusief de meest recente jurisprudentie (tot 16 april 2020). Nu er meer faillissementen verwacht worden is het extra relevant om de laatste stand van zaken te kennen. Schrijf u nu in!

U kunt direct na inschrijving dit webinar bekijken, waar en en wanneer u maar wilt.

 
 

Ook interessant voor u?


Corona en de Transactiepraktijk: onder welke voorwaarden kunt u onder een deal uit? Of juist niet?

Gaat de deal nog wel door? Mag ik onder deal uit? Kwalificeert corona zich als een event op basis waarvan je uit een deal kan stappen? Op basis waarvan? Hoe redelijkheid en billijkheid toe te passen? Is er iets geregeld voor onvoorziene omstandigheden? Vragen aan de orde van de dag in de transactiepraktijk. Duco Lodder, advocaat ondernemingsrecht, neemt alle fases van de onderhandelingen met u door in 60 minuten. Schrijf u nú in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

maart 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 PE NEVOA
/
1 PE KNB
89,-

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wordt na de Corona crisis zeer opportuun. Schuldenaren krijgen de mogelijkheid te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Zo'n akkoord is bindend voor alle schuldeisers. Ook als deze niet akkoord zijn gegaan. Nieuw is dat dit buiten faillissement of surseance kan plaatsvinden. Dit nieuwe herstructureringsinstrument heeft dus verstrekkende gevolgen. Neemt u nu al kennis van deze nieuwe wetgeving door het volgen van dit webinar van één uur, voor u weer te druk bent. Uw docent is advocaat Thomas Bil van Resor. Schrijf u nú in!

mr. Thomas Bil

Advocaat bij Resor

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
89,-