0
 

Opzegging op de A en B grond

Nieuw!

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

mei 2021

Online
1 NOvA PO
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Aan de hand van de wetgeving, jurisprudentie en praktische voorbeelden krijgt u van rechter Tjarda Pieters op dit webinar van 1 uur (1 PO) een update over ontslag op de A en B grond:
A. Bedrijfseconomische redenen (verval van arbeidsplaatsen);
B. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden)

Uiteraard is er aandacht voor de bedrijfseconomische noodzaak en corona, opzegging door werkgever en werknemer, de ontslagverboden, opzegtermijnen en de sancties - 681 en 682 (kort).

Ook krijgt u antwoord op de vraag in hoeverre de rechter “gebonden” is aan de Ontslagregeling en de uitvoeringsbesluiten van het UWV?

Schrijf u nú in: u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt!

 
 

Ook interessant voor u?


Ontslag op Staande Voet: actualiteiten materiële aspecten 2021

Ontslag op staande voet is vaak casuïstisch. In dit webinar krijgt u aan de hand van de meest recente jurisprudentie van rechter Tjarda Pieters uitleg over de materiële vereisten en de interpretatie daarvan. Speciale aandacht voor: Wat zijn de gezichtspunten van de Hoge Raad met betrekking tot het begrip 'dringend'? Wat zijn de criteria voor 'onverwijlde mededeling'? Wanneer is er sprake van een 'samengestelde dringende reden' Wat is de relatie met de 'verdenking van een strafbaar feit'? En wat zijn de opties als er wel camerabeelden zijn, maar nog geen strafrechtelijke vervolging? Tips voor de civielrechtelijke formulering van de reden van ontslag op staande voet bij een mogelijk plegen van een strafbaar feit, dat nog niet bewezen is! Kortom in één uur leert u wat u moet weten over de materiële aspecten als u een ontslag op staande voet aan de hand heeft! 

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

maart 2021

Online
1 PO NOvA PO
79,-

Ontslag op Staande Voet: procesrechtelijke actualiteiten 2021

Actueel: Dit webinar is onderdeel van een 2-luik: volg nu ook het webinar Ontslag op staande voet: de materiële aspecten van Tjarda Pieters! 

Wilt u vanuit het perspectief van de rechter meer inzicht in de (beoordeling van de) procesrechtelijke vereisten bij Ontslag op staande voet? Schrijf u dan snel in voor dit webinar van rechter Tjarda Pieters! In één uur krijgt u meer inzicht in de do's en don't van: werknemersverzoeken wel/geen voorwaardelijke ontbinding vragen i.v.m. het loonrisico switch en omgekeerde switch bewijsrecht van de dringende reden de relatie met de transitie- en billijke vergoeding. Dit webinar is onderdeel van een tweeluik: volg nu ook het webinar 'Ontslag op staande voet: de materieel rechterlijke aspecten'.

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

maart 2021

Online
1 NOvA PO
79,-

Hoger Beroep in het Arbeidsrecht

Actueel: Inclusief de belangrijkste jurisprudentie!

Hoger beroep in het arbeidsrecht loont: in 40% van de gevallen wijzigt de rechter de beslissing. U krijgt van Herman van der Meer op dit webinar van 2 uur (2 PO) uitgebreid uitleg over de belangrijkste jurisprudentie en tips over de te nemen stappen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: belangrijkste jurisprudentie; termijnen; appel tegen deelbeslissingen; grievenstelsel; 2-conclusieregel; procesregels ontbindingsprocedure; rol van bewijslevering/-recht; wwz en hoger beroep; bewijslevering stukken; 'Mediant' en gevolgen voor bewijsrecht; bewijsrecht versus i-grond subsidiair; beperkingen in hoger beroep tegen toegewezen ontbindingen; hoger beroep tegen afwijzing ontbinding; (beperkingen) hoger beroep en ontslag op staande voet; veroordeling tot herstel arbeidsovereenkomst; herziening en hoger beroep; vergoedingen en hoger beroep. Schrijf u nu in!

mr. Herman van der Meer

President van het Gerechtshof Amsterdam

december 2020

Online
2 NOvA PO
129,-

Jurisprudentie WAB: hét overzicht van 2020 met een rechter én advocaat!

Actueel: Nieuw!

Eén jaar WAB: wat heeft deze nieuwe wet aan nieuwe (ontslagrecht)jurisprudentie gebracht? President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer en advocaat bij Lexence, Maryse Oranje behandelen (kritisch) in chronologische volgorde de belangrijkste ontslagrecht uitspraken. Diverse ontslaggronden komen aan bod, speciale aandacht is er echter voor: - de i-grond en de cumulatie van gronden - het bewijsrecht Doe uw voordeel er mee in uw praktijk in 2021! U kunt dit webinar bekijken waar en wanneer u zelf wilt: schrijf u nú in! 

mr. Herman van der Meer
Maryse Oranje

december 2020

Online
1 NOvA PO
79,-