0
 

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

juli 2022

Online
1 NOvA PO
89,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Op dit webinar krijgt u van Jan Meijer, manager bij het UWV een update over:

  • Hoe lang duurt de procedure?
  • Wat is de kans van slagen?
  • Welke wet- en regelgeving van toepassing is bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  • De Uitvoeringsregels ontslag van het UWV
  • Wat de belangrijkste nieuwe jurisprudentie is die voor uw praktijk direct van toepassing is
  • De actuele aspecten van 'herplaatsing' met betrekking tot de reikwijdte en redelijke termijn

Kortom: kijk waar en wanneer het u uitkomt en u bent na ruim een uur weer up to date als het gaat over 'ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid'.

 
 

Ook interessant voor u?


Actualiteiten Ontslag en WW 2022

Actueel: Inclusief de belangrijkste CRvB uitspraken van 2021!

Actueel: Inclusief de belangrijkste CRvB uitspraken van 2021! Speciaal voor arbeidsrecht advocaten die beter willen leren begrijpen wanneer uw cliënt wel recht op de WW bij ontslag heeft en wanneer niet? Verder uitleg over bijvoorbeeld: - Hoe de referte eis vast te stellen? - Wat zijn de uitsluitingsgronden? - Wat is de fictieve opzegtermijn? - Wanneer is sprake van verwijtbare werkloosheid? - Hoe de datum vast te stellen waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd? - Hoe werkt de toets van het UWV - Wat houdt de Onverwijldheidseis in? - Wat zijn de rechten van een 'zieke werknemer' - Wanneer is sprake van een dringende reden? - Zelf ontslag aanvragen: wat zijn de rechten op een WW dan? - etc. De in sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat Bernard de Leest verschaft u in één uur helderheid en geeft u praktische tips!

mr. Bernard de Leest

Advocaat bij Zumpolle Advocaten

februari 2022

Online
1 NOvA PO
69,-

Actualiteiten Ontslagprocedure UWV 2021

Actueel: Up-to-date voor 2021!

Vanwege de Corona crisis is er een grote vraag naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van bedrijfseconomisch ontslag. Zeker in relatie tot de NOW regelingen. Jan Meijer, manager bij het UWV, neemt u in ruim 2 uur door de gehele UWV procedure. U leert waar u aan moet voldoen en of u een kans van slagen heeft als u deze procedure via het UWV opstart. Schrijf u snel in voor deze praktische update van wetgeving, regelgeving en jurisprudentie!

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

april 2021

Online
2 NOvA PO
149,-

Zieke Werknemer: Slapende Dienstverbanden

Actueel: Volledig bij zijn? Inclusief de jurisprudentie tot maart 2020!

Wanneer heeft een werknemer met een slapend dienstverband recht op een transitievergoeding? De Wet Compensatie Transitievergoeding is 1 april 2020 in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Er ligt belangrijke jurisprudentie (Hoge Raad - Xella 8 november 2019) en lagere jurisprudentie die 'Xella' interpreteert. Hoe is dit alles te vertalen naar concrete situaties/uw eigen zaken? Ellen de Groot behandelt de status van slapende dienstverbanden vanuit verschillende uitgangspunten. Aan de orde komt onder andere: - In hoeverre is de werkgever verplicht hier aan mee te werken? - Geldt er een ontslagplicht? - Wanneer heeft werknemer met een slapend dienstverband recht op een (compensatie van een) transitievergoeding? En wanneer niet?  - Wanneer is sprake van 'goed werkgeverschap'? - Welk soort beëindiging kan wel/niet leiden tot compensatie? - Wanneer is er sprake van een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015? - Wat is de interpretatie van 'redelijk belang'? - Wanneer kan een werknemer een werkgever tot medewerking dwingen? - Hoeveel moet een werkgever aan transitievergoeding betalen? - Wanneer is er sprake van een gerechtvaardigd belang om het dienstverband voort te zetten? - Wat te doen bij een 'slaper' die kort voor pensioen zit? - Wat zijn de opties voor het 'voorfinancierings-probleem' - Wat zijn voorwaarden voor compensatie? - Wat zijn de vereisten die het UWV stelt aan een compensatie? Veel vragen en veel antwoorden. Kortom: voldoende reden om van Ellen de Groot de ins-en-outs van deze problematiek te horen in dit webinar van één uur. Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Kantonrechter bij de rechtbank Gelderland en raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Opzegging op de A en B grond

Aan de hand van de wetgeving, jurisprudentie en praktische voorbeelden krijgt u van rechter Tjarda Pieters op dit webinar van 1 uur (1 PO) een update over ontslag op de A en B grond: A. Bedrijfseconomische redenen (verval van arbeidsplaatsen); B. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden). Uiteraard is er aandacht voor de bedrijfseconomische noodzaak en corona, opzegging door werkgever en werknemer, de ontslagverboden, opzegtermijnen en de sancties - 681 en 682 (kort). Ook krijgt u antwoord op de vraag in hoeverre de rechter “gebonden” is aan de Ontslagregeling en de uitvoeringsbesluiten van het UWV? Schrijf u nú in: u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt!

mr. Tjarda Pieters

Raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

mei 2021

Online
1 NOvA PO
79,-