0
 

Direct van het Korte Voorhout: de meest recente civielrechtelijke arresten van de HR toegelicht door raadsheren

Altijd actuele update van de HR

mr. dr. Meryem Aksu
mr. Gerard Lewin
prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
49,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Korte Voorhout 28 september 2020

Uitleg nieuwste arresten van de Hoge Raad:

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken twee wekelijks de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. De arresten van deze editie zijn:

HR 11 september 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1413) – Onrechtmatige daad, verjaring. Aanvang verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW). Geldt wetenschap van bestuurder van benadeelde rechtspersoon ten aanzien van de onrechtmatige daad van een derde als wetenschap van de rechtspersoon? Belangenverstrengeling van bestuurder. Verlengingsgrond voor verjaring tussen rechtspersonen en hun bestuurders (art. 3:320 en 3:321 lid 1, onder d, BW).
HR 11 september 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1412)
HR 18 september 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1443)

Altijd écht up to date zijn? Voordelig kennismaken? U kunt deze 3 uitspraken (1 PO) bekijken voor de speciale kennismakingsprijs van € 49,-! Normale prijs is € 89,-.  Dit is een webinar: u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt.

Deze webinars zijn gratis voor medewerkers van de gerechten. Mail naar info@lexlumen.nl en wij zorgen ervoor dat u het webinar kosteloos kunt bekijken.