0
 

Direct van het Korte Voorhout: de meest recente civielrechtelijke arresten van de HR toegelicht door raadsheren

Altijd actuele update van de HR

mr. dr. Meryem Aksu + 4 meer

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
49,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Korte Voorhout 29 september 2020

Uitleg nieuwste arresten van de Hoge Raad:

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken twee wekelijks de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. De arresten van deze editie zijn:

ECLI:NL:HR:2020:1509:
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Beperkingen vanwege COVID-19. Mocht psychiater bij zijn onderzoek volstaan met telefonisch contact met betrokkene? Mocht de rechtbank het verzoek telefonisch behandelen? Art. 5 EVRM; art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.
ECLI: NL. HR: 2020: 1499:
Caribische zaak. Huurrecht. Concordantiebeginsel. Timeshare-overeenkomsten. Is art. 7:226 BWSM ("koop breekt geen huur") ook van toepassing wanneer sprake is van eigendomsoverdracht door een ander dan de verhuurder? Anticipatie mogelijk op Ontwerp Timeshare Ordinance? Is de verkrijger die niet de verhuurder is, gehouden de gebruiksrechten van de timeshare-nemers te eerbiedigen
ECLI: NL: HR: 2020: 1510:
Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband. Vernietiging exploitatievergunning op beroep van concurrent wegens gebrek in verordening waarop de vergunning berust. Stelplicht en bewijslast condicio sine qua non-verband. Mogelijkheden tot afwijking hiervan.
ECLI: NL: HR: 2020: 1526:
Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vordering tot schadevergoeding van gewezen verdachte op grond dat van zijn onschuld is gebleken. Is het gebleken onschuld-criterium in strijd met de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM?
ECLI: NL: HR: 2020: 1511:
Arbitrage. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis. Art. 1066 (oud) Rv. Bevoegde rechter m.b.t. verzoek tot schorsing arbitraal vonnis, resp. tot zekerheidsstelling, hangende cassatieberoep

Altijd écht up to date zijn? Voordelig kennismaken? U kunt deze 3 uitspraken (1 PO) bekijken voor de speciale kennismakingsprijs van € 49,-! Normale prijs is € 89,-.  Dit is een webinar: u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt.

Deze webinars zijn gratis voor medewerkers van de gerechten. Mail naar info@lexlumen.nl en wij zorgen ervoor dat u het webinar kosteloos kunt bekijken.