0
 

Hoge Raad Actueel - de nieuwste arresten toegelicht door raadsheren

mr. dr. Meryem Aksu + 3 meer

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
89,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: Nieuwe arresten Verzekeringsrecht en Procesrecht !

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken  de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. Altijd écht up to date zijn? U kunt deze webinars kijken waar en wanneer u zelf wilt.

In de aflevering o.a. aandacht voor

  • HR 2021, 588: koop registergoed: de taak van de notaris: aan wie moet de notaris de (resterende) koopsom betalen?
  • HR 2021, 647: erfrecht, erfprocesrecht, verdeling van de nalatenschap, art. 3:301 lid 2 BW en 433 Rv, hoger beroep niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister.
  • HR 2021, 649: lange verjaringstermijn: wat is de rol van de redelijkheid en billijkheid?
  • HR 2021, 651: incident tot zekerheidstelling voor proceskosten
  • HR 2021, 747: termijn van twee maanden, algemene termijnen wet, taak van de rechter
  • HR 2021, 815; oorzaak en gevolg bij verzekeringen