0
 

De scholen sluiten, onderwijs gaat door: onderwijsrecht in tijden van corona

NIEUW

mr. Jochem Streefkerk

Advocaat bij Van Doorne

maart 2020

Online
1 NOvA PO
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Op 15 maart zijn ingrijpende maatregelen genomen: de scholen gingen dicht en de docenten gingen onderwijs op afstand verzorgen. Wat zijn de juridische consequenties van deze maatregel? Welke verplichtingen rusten er nu op ouders, scholen en kinderen? Hoe kan nu, in redelijkheid, voldaan worden aan de strenge eisen van de Wpo en de Wvo? Of is alle regelgeving nu opgeschort? Hoe moeten scholen hun noodopvang nu inrichten? Vervalt de zorgplicht, nu scholen kinderen niet goed kunnen beoordelen? Welke wetten zullen worden aangepast? Kunnen ouders een eindtoets afdwingen als ze het niet eens zijn met het schooladvies?

In dit nieuwe en actuele webinar bespreekt Jochem Streefkerk, specialist op het gebied van onderwijsrecht, deze nieuwe en complexe materie. Van kinderopvang tot hoger onderwijs!