0
 

De Disfunctionerende Werknemer

Annette Terpstra

Advocaat bij Sprengers Advocaten

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

In dit webinar behandelt Annette Terpstra de rechtspositie van de disfunctionerende werknemer. Zij beantwoordt aan de hand van recente jurisprudentie de vraag wanneer er sprake is van disfunctioneren, hoe de werkgever dat moet bewijzen en welke stappen er doorlopen moeten worden om in disfunctioneringsdossiers succesvol te adviseren.

 
 

Ook interessant voor u?


Ontslag op Staande Voet - Materiële Aspecten

Ontslag op staande voet is vaak casuïstisch. In dit webinar krijgt u aan de hand van de meest recente jurisprudentie van rechter Tjarda Pieters uitleg over de materiële vereisten en de interpretatie daarvan. Speciale aandacht voor: Wat zijn de gezichtspunten van de Hoge Raad met betrekking tot het begrip 'dringend'? Wat zijn de criteria voor 'onverwijlde mededeling'? Wanneer is er sprake van een 'samengestelde dringende reden' Wat is de relatie met de 'verdenking van een strafbaar feit'? En wat zijn de opties als er wel camerabeelden zijn, maar nog geen strafrechtelijke vervolging? Tips voor de civielrechtelijke formulering van de reden van ontslag op staande voet bij een mogelijk plegen van een strafbaar feit, dat nog niet bewezen is! Kortom in één uur leert u wat u moet weten over de materiële aspecten als u een ontslag op staande voet aan de hand heeft! 

mr. Tjarda Pieters

Rechter Gerechtshof Amsterdam

mei 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Ontslag op Staande Voet - Procesrechtelijke Aspecten

Actueel: Dit webinar is onderdeel van het 2-luik Ontslag op staande voet: volg nu ook de materiële aspecten!

Wilt u vanuit het perspectief van de rechter meer inzicht in de (beoordeling van de) procesrechtelijke vereisten bij Ontslag op staande voet? Schrijf u dan snel in voor dit webinar van rechter Tjarda Pieters! In één uur krijgt u meer inzicht in de do's en don't van: werknemersverzoeken wel/geen voorwaardelijke ontbinding vragen i.v.m. het loonrisico switch en omgekeerde switch bewijsrecht van de dringende reden de relatie met de transitie- en billijke vergoeding. Dit webinar is onderdeel van een tweeluik: volg nu ook het webinar 'Ontslag op staande voet: de materieel rechterlijke aspecten'.

mr. Tjarda Pieters

Rechter Gerechtshof Amsterdam

mei 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

De Vaststellingsovereenkomst in het Arbeidsrecht

Waar moet u aan denken als u een 'vaststellingsovereenkomst' opstelt in een ontslagzaak? U weet het wellicht in grote lijnen wel, maar het gaat juist om de details. Bijvoorbeeld bij vragen als: wat gebeurt er bij alsnog ziekmelden/arbeidsongeschiktheid vóór de einddatum van het contract? Wat staat er wel/niet in de considerans? Hoe een aanspraak op de transitievergoeding te voorkomen, naast het overeengekomen bedrag in de VSO? Wat is de opzegdatum als de wettelijke bedenktermijn niet in een VSO is opgenomen? Wanneer is een werknemer écht uit dienst? Hoe staat de VSO in relatie tot verwijtbare werkloosheid en het recht op WW? Mag bewijs wel worden geleverd in een VSO? Schrijf u daarom nu in voor dit webinar. In één uur heeft u vele praktische tips gekregen waar u direct mee aan de slag kunt! Uw docent is Myrthe van den Heuvel, een ervaren arbeidsrecht advocaat!

Myrthe van den Heuvel

Advocaat bij Pellicaan Advocaten

november 2020

Online
1 NOvA PO
79,-