0
 

Bijzondere Bedingen in het Arbeidsrecht

Nieuw!

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

mei 2021

Online
2 NOvA PO
129,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: Nieuw!

Bijzondere bedingen in het arbeidsrecht leveren vaak stof voor discussie tussen werkgever en werknemer op. Om duidelijkheid te krijgen over de rechten en plichten krijgt u van rechter Tjarda Pieters in dit webinar van 2 uur (PO) uitleg over o.a.:
- Wet Flexibel Werken (WfW) : vermeerdering/vermindering arbeidsduur, arbeidsplek
- Diverse soorten verlof: Calamiteitenverlof, zorgverlof (kort en lang),  zwangerschapsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof
- Vakantie: corona en vakantiedagen, de waarde van een vakantiedag, vervallen vakantiedag, medezeggenschap en vakantiedagen
- Arbeidstijden
- Wet Minimumloon en Minimum vakantiebijslag (WMM): loon in natura, strafbare feiten, bestuurlijke boetes

U krijgt uitleg van de wet- en regelgeving en diverse casussen om deze materie verder te verduidelijken. Schrijf u nu in en u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt!

Diverse casussen