0
 

Bedrijfseconomisch Ontslag - Actualiteiten 2022

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

mei 2022

Online
1 NOvA PO
99,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: Vernieuwde versie voor 2022!

Jan Meijer (Manager Arbeids- en Ontslagrecht bij het UWV) bespreekt speciaal voor u de actualiteiten rondom 'bedrijfseconomisch ontslag 2022'.  Jan bespreekt onder andere de volgende onderwerpen:

  • Enkele cijfers, nuttig voor de afweging ‘Beëindigingsovereenkomst of procedure via UWV?’; Toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels (Uitvoeringsregels per 1 september 2020 en ontwikkelingen rondom de Uitvoeringsregels; Bedrijfseconomisch ontslag: criteria en jurisprudentie (A-grond) met o.a. inhoud toets bedrijfseconomische redenen, bedrijfseconomisch ontslag <> NOW-regeling 1.0 t/m 5.0, aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling, aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing; Coalitieakkoord 2021-2025 in relatie tot het ontslagrecht. U kunt dit webinar bekijken waar en wanneer u zelf wilt: schrijf u snel in!
 
 

Ook interessant voor u?


Ontslag op Staande Voet: actualiteiten materiële aspecten 2021

Ontslag op staande voet is vaak casuïstisch. In dit webinar krijgt u aan de hand van de meest recente jurisprudentie van rechter Tjarda Pieters uitleg over de materiële vereisten en de interpretatie daarvan. Speciale aandacht voor: Wat zijn de gezichtspunten van de Hoge Raad met betrekking tot het begrip 'dringend'? Wat zijn de criteria voor 'onverwijlde mededeling'? Wanneer is er sprake van een 'samengestelde dringende reden' Wat is de relatie met de 'verdenking van een strafbaar feit'? En wat zijn de opties als er wel camerabeelden zijn, maar nog geen strafrechtelijke vervolging? Tips voor de civielrechtelijke formulering van de reden van ontslag op staande voet bij een mogelijk plegen van een strafbaar feit, dat nog niet bewezen is! Kortom in één uur leert u wat u moet weten over de materiële aspecten als u een ontslag op staande voet aan de hand heeft! 

mr. Tjarda Pieters

Raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

maart 2021

Online
1 PO NOvA PO
79,-

Ontslag op Staande Voet: procesrechtelijke actualiteiten 2021

Actueel: Dit webinar is onderdeel van een 2-luik: volg nu ook het webinar Ontslag op staande voet: de materiële aspecten van Tjarda Pieters! 

Wilt u vanuit het perspectief van de rechter meer inzicht in de (beoordeling van de) procesrechtelijke vereisten bij Ontslag op staande voet? Schrijf u dan snel in voor dit webinar van rechter Tjarda Pieters! In één uur krijgt u meer inzicht in de do's en don't van: werknemersverzoeken wel/geen voorwaardelijke ontbinding vragen i.v.m. het loonrisico switch en omgekeerde switch bewijsrecht van de dringende reden de relatie met de transitie- en billijke vergoeding. Dit webinar is onderdeel van een tweeluik: volg nu ook het webinar 'Ontslag op staande voet: de materieel rechterlijke aspecten'.

mr. Tjarda Pieters

Raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

maart 2021

Online
1 NOvA PO
79,-

Actualiteiten Ontslag en WW 2022

Actueel: Inclusief de belangrijkste CRvB uitspraken van 2021!

Actueel: Inclusief de belangrijkste CRvB uitspraken van 2021! Speciaal voor arbeidsrecht advocaten die beter willen leren begrijpen wanneer uw cliënt wel recht op de WW bij ontslag heeft en wanneer niet? Verder uitleg over bijvoorbeeld: - Hoe de referte eis vast te stellen? - Wat zijn de uitsluitingsgronden? - Wat is de fictieve opzegtermijn? - Wanneer is sprake van verwijtbare werkloosheid? - Hoe de datum vast te stellen waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd? - Hoe werkt de toets van het UWV - Wat houdt de Onverwijldheidseis in? - Wat zijn de rechten van een 'zieke werknemer' - Wanneer is sprake van een dringende reden? - Zelf ontslag aanvragen: wat zijn de rechten op een WW dan? - etc. De in sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat Bernard de Leest verschaft u in één uur helderheid en geeft u praktische tips!

mr. Bernard de Leest

Advocaat bij Zumpolle Advocaten

februari 2022

Online
1 NOvA PO
69,-

De Vaststellingsovereenkomst in het Arbeidsrecht

Waar moet u aan denken als u een 'vaststellingsovereenkomst' opstelt in een ontslagzaak? U weet het wellicht in grote lijnen wel, maar het gaat juist om de details. Bijvoorbeeld bij vragen als: wat gebeurt er bij alsnog ziekmelden/arbeidsongeschiktheid vóór de einddatum van het contract? Wat staat er wel/niet in de considerans? Hoe een aanspraak op de transitievergoeding te voorkomen, naast het overeengekomen bedrag in de VSO? Wat is de opzegdatum als de wettelijke bedenktermijn niet in een VSO is opgenomen? Wanneer is een werknemer écht uit dienst? Hoe staat de VSO in relatie tot verwijtbare werkloosheid en het recht op WW? Mag bewijs wel worden geleverd in een VSO? Schrijf u daarom nu in voor dit webinar. In één uur heeft u vele praktische tips gekregen waar u direct mee aan de slag kunt! Uw docent is Myrthe van den Heuvel, een ervaren arbeidsrecht advocaat!

Myrthe van den Heuvel

Advocaat bij Pellicaan Advocaten

november 2020

Online
1 NOvA PO
79,-