0
 

Actualiteiten Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren

mr. Tjarda Pieters

Senior rechter Rechtbank Amsterdam

juni 2020

Online
1 NOvA PO
79,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: Inclusief de eerste uitspraken!

Door de invoering van de WNRA is de rechtspositie van ambtenaren sinds 1 januari jl. ingrijpend gewijzigd. De gevolgen bij conflicten zijn groot: wat is de impact van de wet op de civiele rechtspraak? Hoe verhoudt het normenstelsel zicht tot de CAO's? Speciale aandacht voor de herplaatsingsissues. Wat is de rechtskracht van Geschillencommissies die bij de cao(‘s) is/zijn ingesteld? Zijn deze (nog) bindend?  Kortom: na dit webinar van ruim een uur van rechter Tjarda Pieters bent u weer helemaal op de hoogte. Schrijf u direct in!

 
 

Ook interessant voor u?


Overgang van Onderneming: arbeidsrechtelijke actualiteiten

De 'Overgang van Onderneming' is juridisch complex.  Zeker nu met de komst van de Wnra ambtenaren er ook onder kunnen vallen. Hoe zit het ook alweer met de pre-pack? Wat is het verschil tussen overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap? Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen bedrijf?  In dit webinar met docent Ellen de Groot krijgt u in 60 minuten gestructureerd het gehele overzicht van de arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang van onderneming, inclusief de meest recente jurisprudentie (tot 16 april 2020). Nu er meer faillissementen verwacht worden is het extra relevant om de laatste stand van zaken te kennen. Schrijf u nu in! U kunt direct na inschrijving dit webinar bekijken, waar en en wanneer u maar wilt.

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-

Reorganiseren en de NOW

Actueel: Nieuw!

Gaan reorganiseren en de NOW samen? Wanneer kan een werkgever een boete krijgen als beide trajecten naast elkaar lopen? Wat is er wel mogelijk? Advocaat Cathelijn Derks (Sterc Advocaten) vertelt u op dit webinar in een uur hoe een reorganisatieproces arbeidsrechtelijk verloopt en wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn. Bovendien staat ze stil bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van Corona. Schrijf u nú in!

Cathelijn Derks

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Actualiteiten Ontslag en WW

Speciaal voor arbeidsrecht advocaten die beter willen leren begrijpen wanneer uw cliënt wel recht op de WW bij ontslag heeft en wanneer niet? Verder uitleg over de begrippen: referte eis, uitsluitingsgronden, fictieve opzegtermijn, verwijtbare werkloosheid, datum opzegging arbeidsovereenkomst, UWV toets, onverwijldheidseis, rechten van een 'zieke werknemer', dringende reden, zelf ontslag aanvragen en de rechten op een WW. De in sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat Bernard de Leest verschaft u in één uur helderheid en geeft u praktische tips!

mr. Bernard de Leest

Advocaat bij Zumpolle Advocaten

maart 2020

Online
1 NOvA PO
69,-

Actualiteiten Payrolling en Contracting

Actueel: nieuwe wet- en regelgeving!

Door de WAB wijzigt er veel rond payrolling en contracting. Waar moet je op letten bij dit soort constructies? De in flexibele arbeid gespecialiseerde advocaat Marita Hoogeveen geeft u in één uur uitleg tijdens dit webinar!

mr. Marita Hoogeveen

Advocaat bij EMH Advocatuur

januari 2020

Online
1 NOvA PO
69,-