0
 

Actualiteiten Ontslagprocedure UWV 2021

Update Bedrijfseconomisch ontslag mede in relatie tot de NOW regelingen

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

april 2021

Online
2 NOvA PO
149,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: Up to date voor 2021!

Vanwege de Corona crisis is er een grote vraag naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van bedrijfseconomisch ontslag. Zeker in relatie tot de NOW regelingen. Jan Meijer, manager bij het UWV, neemt u in ruim 2 uur door de gehele UWV procedure.
Verder aandacht voor de nieuwe uitvoeringsregels van het UWV:
- Nieuwe Uitvoeringsregels procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure (september 2020): absolute- en relatieve competentie, voorlopige aanvraag, herhaalde aanvraag, vertrouwelijke gegevens, geldigheid van de beslissing, etc.
- Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen: wijziging toetsing opzegverboden bij beëindiging werkzaamheden onderneming, wijziging toetsing raadpleging medezeggenschap bij beoordeling ontslagaanvraag, etc.

U leert waar u aan moet voldoen en of u een kans van slagen heeft als u deze procedure via het UWV opstart. Schrijf u snel in voor deze praktische update van wetgeving, regelgeving en jurisprudentie!

 
 

Ook interessant voor u?


De Zieke Werknemer: Loondoorbetalingsverplichting

Actueel: Incl. Loondoorbetalingsverplichting bij Corona

Sinds 1 januari jl. is er nieuwe wetgeving over de risicoverdeling werkgever en werknemer voor de loondoorbetalingsverplichting (en de NOW!). De loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers roept vaak vragen op. Bijvoorbeeld nu tijdens de Corona crisis. In één uur geeft Ellen de Groot duiding aan de complexe vraagstukken hierover. Zij behandelt o.a: Recht op loondoorbetaling bij oproepkrachten? Loon in het derde ziektejaar bij sancties werkgever? Wettelijk minimum of hoger? Wijziging art. 7:628 over risicoverdeling loon bij niet werken. Wat betekent het schrappen van 7:627 in het licht van de Corona crisis? Wat is de invloed van de NOW op de risicoverdeling werkgever en werknemer en de loondoorbetalingsverplichting? Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Overgang van Onderneming: arbeidsrechtelijke actualiteiten

De 'Overgang van Onderneming' is juridisch complex.  Zeker nu met de komst van de Wnra ambtenaren er ook onder kunnen vallen. Hoe zit het ook alweer met de pre-pack? Wat is het verschil tussen overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap? Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen bedrijf?  In dit webinar met docent Ellen de Groot krijgt u in 60 minuten gestructureerd het gehele overzicht van de arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang van onderneming, inclusief de meest recente jurisprudentie (tot 16 april 2020). Nu er meer faillissementen verwacht worden is het extra relevant om de laatste stand van zaken te kennen. Schrijf u nu in! U kunt direct na inschrijving dit webinar bekijken, waar en en wanneer u maar wilt.

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-

Zieke Werknemer: Slapende Dienstverbanden

Actueel: Volledig bij zijn? Inclusief de jurisprudentie tot maart 2020!

Wanneer heeft een werknemer met een slapend dienstverband recht op een transitievergoeding? De Wet Compensatie Transitievergoeding is 1 april 2020 in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Er ligt belangrijke jurisprudentie (Hoge Raad - Xella 8 november 2019) en lagere jurisprudentie die 'Xella' interpreteert. Hoe is dit alles te vertalen naar concrete situaties/uw eigen zaken? Ellen de Groot behandelt de status van slapende dienstverbanden vanuit verschillende uitgangspunten. Aan de orde komt onder andere: - In hoeverre is de werkgever verplicht hier aan mee te werken? - Geldt er een ontslagplicht? - Wanneer heeft werknemer met een slapend dienstverband recht op een (compensatie van een) transitievergoeding? En wanneer niet?  - Wanneer is sprake van 'goed werkgeverschap'? - Welk soort beëindiging kan wel/niet leiden tot compensatie? - Wanneer is er sprake van een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015? - Wat is de interpretatie van 'redelijk belang'? - Wanneer kan een werknemer een werkgever tot medewerking dwingen? - Hoeveel moet een werkgever aan transitievergoeding betalen? - Wanneer is er sprake van een gerechtvaardigd belang om het dienstverband voort te zetten? - Wat te doen bij een 'slaper' die kort voor pensioen zit? - Wat zijn de opties voor het 'voorfinancierings-probleem' - Wat zijn voorwaarden voor compensatie? - Wat zijn de vereisten die het UWV stelt aan een compensatie? Veel vragen en veel antwoorden. Kortom: voldoende reden om van Ellen de Groot de ins-en-outs van deze problematiek te horen in dit webinar van één uur. Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Zieke werknemer: Re-integratieverplichtingen (tijdens corona tijdperk) en loonsancties

Re-integratie is vaak al ingewikkeld, Corona maakt het nog een stuk complexer!  Wat moet een werkgever doen aan re-integratie als een werknemer niet (goed) kan re-integreren door de Corona crisis? Wat kan van een werknemer verlangt worden tijdens deze Corona crisis? Mag een werkgever een loonstop of loon-opschorting opleggen? Wat zijn de sanctie mogelijkheden? Moet een werknemer bereikbaar blijven in het kader van de re-integratieverplichtingen? U krijgt van Ellen de Groot uitleg over het gehele re-integratie en loonsanctie proces (ook in normale omstandigheden) en specifiek tips over wat te doen aan re-integratie tijdens de Corona crisis. Schrijf u nú in voor dit webinar van 1 uur!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-