0
 

Oprichtingsmodellen en statuten + de Engelse vertalingen

 
 

Inhoud

Dit pakket is de basis voor iedere notarispraktijk die altijd up to date wil zijn met de meest gangbare oprichtingsmodellen en statuten in het Nederlands én in de Engelse vertaling:

30 Oprichtingsmodellen en statuten mét de Engelse vertalingen

Basis Modellen

 • Basis Model zonder Raad van Commissarissen
 • Basis Model met Raad van Commissarissen
 • Basis Model met facultieve Raad van Commissarissen

Basis Modellen met Cumulatief/Preferente/Prioriteitsaandelen

 • Basis Model met cumulatief preferente aandelen
 • Basis Model met preferente aandelen
 • Basis Model met prioriteitsaandelen

Uitgebreide Basis Modellen

 • Basis Model Uitgebreid zonder Raad van Comissarissen
 • Basis Model Uitgebreid met Raad van Comissarissen
 • Basis Model Uitgebreid met Facultatieve Raad van Commissarissen

NV Model

 • NV Model Basis

Concern Modellen

 • Concern Model zonder Raad van Commissarissen
 • Concern Model met vaste Raad van Commissarissen
 • Concern Model met facultatieve Raad van Commissarissen

Joint Venture Modellen

 • Joint Venture Model zonder Raad van Commissarissen
 • Joint Venture Model met vaste Raad van Commissarissen
 • Joint Venture Model met facultatieve Raad van Commissarissen

Stem- en/of winstrechtloze aandelen

 • Basis Model met stemrechtloze aandelen
 • Basis Model met winstrechtloze aandelen
 • Basis Model met stem- en winstrechtloze aandelen
 • Joint Venture Model met stem- en winstrechtloze aandelen

Volmachten

 • Volmacht passeren akte van oprichting

Bekrachtiging

 • Bekrachtigingsverklaring

One tier Board

 • One tier board model
 • Reglement one tier board

Kort model

 • A4 Model
 • Eenvoudig één aandeelhoudersmodel

Statutenwijziging

 • Akte Statutenwijziging (integraal)
 • Akte Statutenwijziging (partieel)
 • Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging (een aandeelhouder)
 • Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging (twee aandeelhouders

Mail voor meer informatie naar info@lexlumen.nl.