0
 

Aandelen en Uitkeringen

 
 

Inhoud

Het pakket 'Aandelen en Uitkeringen' bestaat uit:

Uitgifte aandelen

 • Aandeelhoudersbesluit uitgifte aandelen
 • Notariële akte van uitgifte aandelen

Akte van (verkoop en) levering

 • Notariële akte van levering aandelen (met SPA)
 • Notariële akte van verkoop en levering aandelen (zonder SPA) met garanties (uitgebreid)
 • Notariële akte van verkoop en levering aandelen (zonder SPA) met garanties (intercompany)

Aandeelhoudersbesluit Uitkering

 • Aandeelhoudersbesluit Uitkering Dividend
 • Notulen Aandeelhoudersvergadering Uitkering Dividend
 • Aandeelhoudersbesluit Uitkering Interim Dividend
 • Notulen Aandeelhoudersvergadering Uitkering Interim Dividend

Bestuursbesluit Uitkering

 • Bestuursbesluit Uitkering Dividend
 • Bestuursbesluit Uitkering Interim Dividend
 • Notulen Bestuur Uitkering Dividend
 • Notulen Bestuur Uitkering Interim Dividend

Volmachten

 • Volmacht passeren akte van uitgifte

Aandeelhoudersregister

 • Aandeelhoudersregister

Bestuurs- en Commissarissenreglement

 • Bestuursreglement voor duaal systeem
 • Commissarissenreglement voor niet-structuurvennootschappen

Model Kasstorting/Tracking Stock/Winstbewijzen

 • Model Kasstorting
 • Model Tracking Stock
 • Model Winstbewijzen

Alle modellen zijn verkrijgbaar in een Engelse vertaling. De meerprijs is € 495. Mail voor meer informatie naar info@lexlumen.nl.