8,2
Lexlumen, juridische en fiscale opleidingen

Cursussen

Negatieve Nalatenschappen

De afwikkeling van insolvente nalatenschappen: inclusief Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden

 • 31 oktober 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Het wetsvoorstel ‘Bescherming Erfgenamen tegen Schulden’ is op 1 september 2016 in werking getreden. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de erfrechtpraktijk zijn groot. Erfgenamen kunnen vanaf 1 september hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Er is onder nieuwe recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Er komt een nieuwe uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Bent u al op de hoogte van deze nieuwe wetgeving?

Uw docent:

Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans

lees meer › Deze cursus is vol
Nog 8 plaatsen beschikbaar!

Actualiteiten Privacyrecht

Nieuwe wetgeving!

 • 2 november 2017 van 9.45 tot 13.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 3, NOvA: 3
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

25 Mei 2018 moet uw organisatie klaar zijn voor de nieuwe Europese Privacywetgeving. Zowel voor u, uw cliënten als uw medewerkers heeft dit grote gevolgen. Want organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Wilt u graag in één ochtend bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen en de impact daarvan op uw praktijk of organisatie? Laat u dan op 2 november in Utrecht bijpraten over onder andere deze belangrijkste actualiteiten:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
 • de Uitvoeringswet AVG,
 • het voorstel voor een nieuwe e-Privacyverordening,
 • de evaluatie van het EU/US Privacy Shield,
 • nieuwe guidelines van de Artikel 29 Werkgroep enz. enz.

Uw docent is mevrouw Mr. F.C. (Friederike) van der Jagt, privacyjurist bij Hunter Legal. Friederike werkte eerder als privacyadvocaat bij Van Doorne en Stibbe en als Senior Legal Counsel Privacy bij het antivirussoftwarebedrijf AVG/Avast. Friederike heeft door haar achtergrond zowel theoretische als praktische ervaring op het gebied van privacy. Friederike verzorgt regelmatig cursussen, onder meer voor de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en heeft diverse privacypublicaties op haar naam staan.

Uw docent:

mr. Friederike van der Jagt

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

 • 3 november 2017 van 13.30 tot 17.45 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. Per 1 januari a.s. zullen er bij echtscheiding drie vermogens zijn: het privévermogen van elk van de echtgenoten én het vermogen van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. Kent u de nieuwe hoofdregel over de omvang van de beperkte gemeenschap én de nieuwe uitzonderingen? Hoe kunnen privéschulden toch op de gemeenschap worden verhaald? Bent u op de hoogte van de nieuwe regelgeving ingeval één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF? Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018. Bart Breederveld bespreekt deze grote wijziging in het huwelijksvermogensrecht in één middag.

Uw docent:

mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven

Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Verbeter uw Convenanten

 • 6 november 2017 van 9.30 tot 17.15 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. U leert in de Verdiepingscursus Echtscheidingsconvenanten niet alleen hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt, maar ook hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. De docenten geven u praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren

Uw docenten:

mr. Frank van den Barselaar
mr. Thomas Subelack

lees meer › Direct inschrijven

Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening?

 • 6 november 2017 van 10.00 tot 17.15 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten HQ: 6, KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

Uw docent:

drs. Richard Take

lees meer › Direct inschrijven

De WWFT, toegelicht door deskundigen

Nieuwe cursus!

 • 9 november 2017 van 15.30 tot 20.15 uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten KNB: 4, NBA: 4, NOvA: 4, RB: 4, SOMN: 4
  Niveau Actualiteit €545,- Prijs 

De Minister wil kort na de zomer het wetsvoorstel voor de Implementatiewet anti-witwasrichtlijn bij de Tweede Kamer indienen. Direct hierna volgt het wetsvoorstel met betrekking tot het UBO-register. Invoering is hoogstwaarschijnlijk 1 januari as. De gevolgen zijn groot. Wat betekent dit voor u?

De WWFT is van toepassing bij financiële transacties. Dus ook als een kantoorgenoot van u arbeidsrechtelijk een overname of fusie begeleidt! Als u een verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert moet u een cliëntenonderzoek hebben gedaan. De WWFT is dus van toepassing op u, uw kantoorgenoten én uw cliënten. Deze wetgeving gaat nu ingrijpend wijzigen.

Bovendien heeft u een wettelijke opleidingsplicht op grond van de WWFT. Speel op safe: schrijf u nu in voor deze cursus!

Uw docenten:

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
mr. A.T.A. Tilleman LL.M.

lees meer › Direct inschrijven

De Complexe Rechtspositie van de Zieke Werknemer

Inclusief nieuwe wetsvoorstel!

 • 10 november 2017 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Zeer actueel! Wat houdt het concept-wetsvoorstel ‘Wijziging transitievergoeding na 2 jaar ziekte’ in? Dit wetsvoorstel heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 en kan de transitievergoeding voor langdurig zieken voor de werkgever compenseren. Maar wat als er een cao met andere afspraken van kracht is? Of als de werknemer tegen het einde van de 2-jaar termijn zit? Rechter Ellen de Groot en advocaat Pauline Burger behandelen dit concept-wetsvoorstel op de cursus, maar uiteraard ook het gehele huidige traject van de zieke werknemer, want: het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer is vaak ingewikkeld. Waar moet u op letten bij ontslag van een zieke werknemer? Welke ontslagbescherming heeft een zieke werknemer? En welke re-integratieverplichtingen heeft de werkgever mede met het oog op een loonsanctie?
Cursisten waardeerden deze cursus eerder met een 8,5!

Uw docenten:

mr. Pauline Burger
mr. Ellen de Groot

lees meer › Direct inschrijven

Executieveilingen nieuwe-stijl in de praktijk

Nieuwe Wet Executieveilingen en veel praktische tips en trucs

 • 10 november 2017 van 13.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 3, NEVOA: 3, NOvA: 3
  Niveau Verdieping €395,- Prijs 

Heeft u met executieveilingen te maken of krijgt u hier binnenkort mee te maken? Tijdens deze cursus krijgt u vanuit een praktische en juridische insteek inzicht in de dagelijkse praktijk van executieveilingen. U leert wat u moet weten, waar u aan moet denken en welke veelgemaakte fouten u kunt voorkomen.

Docent is mr. dr. Sander Steneker, Universitair hoofddocent in Nijmegen en rechter-plaatsvervanger. Sander heeft de laatste jaren veel gepubliceerd, postacademisch onderwijs gegeven én geadviseerd over hypotheek, beslag en executie. Daarnaast is hij betrokken bij het opstellen van de de nieuwe wetgeving voor Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen (AVVE).

Uw docent:

mr. dr. Sander Steneker

lees meer › Direct inschrijven

Digitaal Procederen: nieuwe regels per 1 september 2017

Nieuwe regels voor civiele procedures

 • 13 november 2017 van 13.00 tot 17.15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

De nieuwe regels rond het digitale procederen worden per 1 september 2017 van kracht. Wat betekent dit voor uw procespraktijk? De nieuwe wetgeving treedt gefaseerd in werking maar hoe ziet dit er precies uit? Wat is voor wie verplicht? Welke eisen worden aan de digitale procesgang gesteld? Wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? Is mondelinge behandeling verplicht? Mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? Wat zijn de nieuwe termijnen voor proceshandelingen? In de Actualiteitencursus Digitaal Procederen: nieuwe regels per 1 september 2017 legt mr. Matthijs Ariëns u uit wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de procespraktijk zijn. U krijgt als cursusmateriaal gratis het nieuwe boek ‘Kort Begrip van KEI’.

Uw docent:

Mr. Matthijs Ariëns

lees meer › Direct inschrijven

Digitaal procederen: KEI voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners

De praktische gevolgen van digitaal procederen

 • 13 november 2017 van 13.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten
  Niveau Actualiteit €325,- Prijs 

Op 1 september jl. is het digitale procederen ingevoerd. Deze nieuwe wijze van procederen heeft voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners van een advocatenkantoor grote gevolgen. Het nieuwe KEI-procesreglement blijft immers naast het ‘oude’ procesreglement bestaan en kan zelfs in één zaak naast elkaar van toepassing zijn. Kent u het nieuwe procesregime dat onder KEI geldt al? Weet u hoe u stukken moet indienen via “Mijn Rechtspraak”? Kent u nieuwe termijnen nu onder KEI  gelden? Bent u al bekend met het invullen van de nieuwe velden bij het digitale inloggen op “Mijn Rechtspraak”? De oude rol wordt vervangen: wat is daarvoor in de plaats gekomen en hoe werkt dat?

Liesbeth Strang, Hoofd Procesondersteuning bij BANNING, legt in één middag uit wat de gevolgen van KEI zijn voor secretaresses en andere ondersteuners van advocaten.

Uw docent:

Liesbeth Strang

lees meer › Direct inschrijven

Vastgoed in de Zorgsector: civiele en fiscale actualiteiten

Twee dynamische sectoren komen samen in deze verdiepingscursus

 • 14 november 2017 van 10.00 tot 16.15 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 5, NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

De zorgsector ondergaat een ingrijpende transformatie. Veel zorgvastgoed is verouderd. De vastgoedsector herstelt zich in rap tempo van een crisis. Commerciële beleggers en ontwikkelaars spelen op deze kansen in. Maar de vele veranderingen die de overheid doorvoert veroorzaakt ook onzekerheid. Net als de aanpassing van het begrip ‘bouwterrein’ in het Belastingplan 2017: wat bijvoorbeeld te doen als de grond al verworven is zonder btw (met overdrachtsbelasting), maar deze grond na de invoering van de nieuwe wettekst met btw moeten worden vervreemd, terwijl de omstandigheden niet zijn gewijzigd?

Tijdens de cursus Vastgoed in de Zorgsector staan de belangrijkste civiele en fiscale thema’s en knelpunten rondom de aankoop, verkoop en verhuur van zorgvastgoed centraal. Uw docenten zijn de advocaten Bas Martens (Lexence) en fiscalist Edwin Dekker (BDO).

Uw docenten:

mr. Edwin Dekker
mr. Bas Martens

lees meer › Direct inschrijven
Nog 7 plaatsen beschikbaar!

Hoger Beroep onder de WWZ

Inclusief praktische (proces)tips!

 • 15 november 2017 van 9.30 tot 17.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Wat zijn de gevolgen van het baanbrekende arrest van de Hoge Raad van 30 juni jl.? Hoe gaan kantonrechters de persoonlijke omstandigheden uitleggen in relatie tot de billijke vergoeding?

Wat zijn de gevolgen van de Mediant-arresten van de Hoge Raad?

Ook verschijnen er steeds meer WWZ-uitspraken van de Gerechtshoven. Om uw cliënten goed te adviseren in arbeidszaken, is het van groot belang dat u volledig op de hoogte bent van de procedure in hoger beroep. Weet u alles al over het grievenstelsel en de devolutieve werking? Welke formaliteiten zijn van belang en wat houdt de twee-conclusie-regel precies in?

Leer stap voor stap van President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer en arbeidsrechtspecialist van Houthoff Buruma, Naomi Dempsey wat u precies moet doen om onder de WWZ succesvol hoger beroep in te stellen, óf om u hier succesvol tegen te verweren.

Uw docenten:

mr. Naomi Dempsey
mr. Herman van der Meer

lees meer › Direct inschrijven

2 dagen
Time Management

Tweedaagse cursus waarin u leert hoe u effectiever kunt omgaan met uw tijd

 • 16 november 2017 van 9.30 tot 17.00 uur
  Kasteel Huize Harmelen (Utrecht)
 • Punten KNB: 12, NOvA: 12
  Niveau Verdieping €1295,- Prijs 

U krijgt voor deze 2-daagse cursus 12 PO vaardigheden NOvA of 12 PE management KNB. De cursus vindt plaats op 16 en 17 november as. in Kasteel Huize Harmelen (vlak bij Utrecht).  Honderden vakgenoten gingen u voor. Investeer twee dagen in kwaliteit met als resultaat dat u 2x zo snel kunt lezen met meer begrip, dat u door gebruik te maken van de mindmap techniek efficiënter informatie verwerkt en dat u in staat bent om de dagelijkse valkuilen op het gebied van time management te vermijden. U gaat goed gemotiveerd naar huis en kunt de technieken en praktische tips direct gebruiken in uw alledaagse praktijk!

Uw docent:

Roger Bozon

lees meer › Direct inschrijven

Een kijkje in de keuken van de familierechter

Hoe overtuigt u de rechter?

 • 16 november 2017 van 10.00 tot 16.30 uur
  Van der Valk Hotel Utrecht
 • Punten MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe kunt u hier als advocaat invloed op uitoefenen? Wat zijn voor de rechter relevante stukken?

In deze cursus krijgt u inzicht in hoe de familierechter zijn zaken voorbereidt én hoe hij tot zijn beslissing komt. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor het huwelijksvermogensrecht omdat u hierin meer successen kan behalen voor uw cliënten als u meer inzicht heeft in het beslismodel van de rechter. Ook besteden de docenten aandacht aan alimentatiezaken, een rechtsgebied dat steeds in ontwikkeling is en waarbij de rol van de advocaat bepalend is.

Uw docenten:

mr. Eva van Abbe
mr. Liesbeth de Beij

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

 • 20 november 2017 van 13.30 tot 17.45 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. Per 1 januari a.s. zullen er bij echtscheiding drie vermogens zijn: het privévermogen van elk van de echtgenoten én het vermogen van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. Kent u de nieuwe hoofdregel over de omvang van de beperkte gemeenschap én de nieuwe uitzonderingen? Hoe kunnen privéschulden toch op de gemeenschap worden verhaald? Bent u op de hoogte van de nieuwe regelgeving ingeval één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF? Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018. Bart Breederveld bespreekt deze grote wijziging in het huwelijksvermogensrecht in één middag.

Uw docent:

mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten

 • 21 november 2017 van 10.00 tot 16.15 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

De arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke rechtspositie van de statutair bestuurder is complex. Zo heeft een statutair bestuurder in het arbeidsrecht een uitzonderingspositie ten opzichte van reguliere werknemers, en is de inrichting van de vennootschap bepalend voor de aansprakelijkheid van bestuurders.

Tijdens deze actualiteitencursus bespreken de docenten, mede aan de hand van de nieuwe wetgeving (Wetsvoorstel Bestuur & Toezicht Rechtspersonen en de aansprakelijkheid van de bestuurder) en actuele jurisprudentie (HR 17/2/2017 i.v.m. aansprakelijkheid bestuurder!) , de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder.

Uw docenten:

mr. Maureen te Poel
mr. Irene Tax

lees meer › Direct inschrijven
Nog 7 plaatsen beschikbaar!

Engelstalig Contracteren en Procederen

U spreekt Engels, u bent juridisch onderlegd, maar contracteren en procederen in het Engels?

 • 21 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

In het arrondissement Rotterdam is het sinds kort mogelijk om in bepaalde zaken Engelstalig te procederen. Ook als u niet frequent in Rotterdam procedeert is spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels waardevol. Bovendien ligt er een concept-wetsvoorstel dat engelstalig procederen binnenkort mogelijk maakt in complexe handelszaken als partijen dat hebben afgesproken.

Vereiste is natuurlijk wel dat u zich zonder schroom en mét de juiste juridische terminologie kunt uitdrukken in het Engels.

Kent u bijvoorbeeld de juiste toepassing van de termen ‘damages’ en ‘indemnification’? Dit is één van de valkuilen voor Nederlandse advocaten En weet u dat ‘ontbinden’ lang niet altijd met ‘rescind’ te vertalen is? U krijgt een ‘error sheet’ met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee!

 

Met ingang van 1 januari 2016 is het (in Rotterdam) mogelijk om Engelstalig te procederen. Kunt u zich vaardig uitdrukken in het Engels, zowel verbaal als schriftelijk? Ook in een procedure?

De cursus Engelstalig Contracteren en Procederen is voor advocaten die zich zonder schroom in het Engels willen kunnen uitdrukken. De opzet van deze cursus is kleinschalig en u krijgt zo volop de kans uw taalvaardigheid te oefenen en te verbeteren. U raakt vertrouwd met juridische terminologie in het Engels én de verschillen met de Nederlandse juridische terminologie.

Uw docent:

mr. drs. Marja Slager

lees meer › Direct inschrijven

Het Rechtsverkeer met de Financieel Toezichthouders AFM en DNB

Het nieuwe toezicht en de handhavingsinstrumenten van de AFM en DNB

 • 22 november 2017 van 15.30 tot 20.15 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 4, NOvA: 4
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Wat komt er kijken bij het rechtsverkeer met de toezichthouders AFM en DNB? Hoe werken sancties en toetsingen?

U krijgt van mr. Guido Roth in een middag en avond antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Hoe gaan de AFM en DNB te werk bij hun onderzoeken?
 • Op welke wijze werkt het contact met de AFM en DNB?
 • Wie valt er onder de regelgeving van de AFM en DNB?
 • Wat zijn de onderzoeksmethoden van de AFM en DNB?
 • Hoe ziet een onderzoek er uit?
 • Is het wel of niet verstandig om mee te werken aan een onderzoek?
 • Wat zijn over en weer de rechten en plichten
 • Hoe is email te achterhalen door de toezichthouder?
 • Welke sanctie instrumenten hebben AFM en DNB?
 • Welke publicatiemogelijkheden hebben de toezichthouders?
 • Hoe kunt u publicaties voorkomen?
 • Hoe is eventuele schade te beperken?
 • Hoe kunt u boetes aanvechten?
 • Hoe werkt de toetsing van bestuurders en commissarissen?
 • Wat zijn de gevolgen nieuwe Wet transparant toezicht financiële markten ?
Uw docent:

mr. Guido Roth

lees meer › Direct inschrijven

Privacy en Integriteit op de Werkvloer

Nieuwe cursus!

 • 23 november 2017 van 9.30 tot 16.45 uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

De grenzen tussen werk en privé vervagen. Dit leidt tot (juridische) problemen. Hoe moeten werkgever en -nemer hier mee omgaan? Wat betekent de Europese Privacy Verordening voor u en uw cliënten? Invoering is in 2018.

Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie. Integriteitsvragen spelen ook een rol bij bijvoorbeeld diefstal, seksuele intimidatie en drugs- of alcoholmisbruik op het werk. In deze gevallen ligt het voor de hand dat de werkgever corrigerend mag optreden. Het wordt al lastiger als de werknemer wangedrag buiten de werkvloer vertoont. Wat geldt bijvoorbeeld als een werknemer in privétijd drugs gebruikt, maar daarvan tijdens werktijd nog steeds onder invloed is? U leert op deze cursus van twee specialisten hoe u hier mee moet omgaan als advocaat, bedrijfsjurist of HR manager! Schrijf u direct in.

Uw docenten:

Berry van Drunen
mr. Friederike van der Jagt

lees meer › Direct inschrijven

Conflicten in de Vennootschap

Praktijkgerichte verdieping

 • 23 november 2017 van 10.00 tot 17.15 uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

In deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten in de vennootschap centraal.

Tijdens de cursus worden drie typen vennootschappen besproken: de familievennootschap, de bv met verplicht structuurregime en de joint venture-BV. Deze vennootschappen kennen hun eigen dynamiek. Die dynamiek maakt hun succes, maar in de praktijk zijn conflicten geen uitzondering. U, als adviseur, kunt samen met uw cliënt deze conflicten voorkomen of oplossen.

Aan de orde komt o.a.:

 • Tegenstijdig belang
 • De positie van de minderheidsaandeelhouder
 • Enqueteprocedure en kort geding als dagvaardingsprocedure
 • Eigen belang vs. vennootschapsrechtelijk belang (en de corporate governance code)
 • Het dividendbeleid en de (minderheids)aandeelhouder
 • De geschillenregeling
 • Vennootschapsrechtelijke doorwerking
 • Bestuursautonomie en bestuurstaak bij Joint Ventures na ‘Cancun’
 • De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en
  vernietiging van besluiten

Aan de hand van twee casus en vijf thema’s (aard van de vennootschap en haar betrokkenen, vennootschappelijk belang, corporate governance, dividend en de rechter) leert u waar spanningsvelden zijn en hoe u hier per situatie het beste mee kan omgaan. Tegenstrijdig belang, positie van de minderheidsaandeelhouder, enqueteprocedure-en-kort-geding-als-dagvaardingsprocedure, eigen belang vs. vennootschapsrechtelijk belang (en de corporate governance code), het dividendbeleid en de (minderheids)aandeelhouder, de geschillenregeling, Vennootschapsrechtelijke doorwerking, bestuursautonomie en bestuurstaak bij Joint Ventures na ‘Cancun’, De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en vernietiging van besluiten

Uw docenten:

mr. Christian van Megchelen
mr. dr. Rogier Wolf
mr. drs. Ard Wolfs

lees meer › Direct inschrijven

Huurkoop onroerende zaken: nieuwe regels per 1 januari 2017

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2017

 • 27 november 2017 van 13.00 tot 17.30 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken is per 1 januari 2017 vervallen en de nieuwe regels voor huurkoop onroerende zaken in Boek 7A BW zijn in werking getreden. De huurkoop van onroerende zaken zal waarschijnlijk vaker gaan voorkomen. Voor de huurkoop van woonruimte door een particulier gelden nu echter wel strengere regels dan voor de huurkoop van de overige onroerende zaken. Ben u al op de hoogte van deze wijzigingen? Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor uw praktijk? Aan welke eisen moet het nieuwe huurkoopcontract voldoen?

In de Actualiteitencursus ‘Huurkoop Onroerende Zaken: nieuwe wetgeving per 1 januari 2017’ leert u alles over deze nieuwe wetgeving en het per 1 januari 2017 geldende onderscheid tussen huurkoop onroerende zaken en huurkoop onroerende zaken voor woonruimte. Voor advocaten in de transactiepraktijk betekent deze nieuwe regelgeving een alternatieve financieringsvorm die onder de aandacht gebracht moet worden bij opdrachtgevers. Voor notarissen betekent de nieuwe wetgeving o.a. dat de standaard huurkoopakte aangepast moet worden en dat u als notaris op de hoogte moet zijn van de bijzonderheden die gelden voor huurkoop woonruimte. Welke onderwerpen dienen in ieder geval in de notariële akte geregeld te zijn? Ook moet u nog steeds rekening houden met het verplichte taxatierapport bij huurkoop woonruimte. Voldoen uw modellen al aan de eisen die per 1 januari 2017 gelden?

Uw docenten:

Prof. mr. Aart van Velten
mr. Cornélie Arnouts MRE MRICS

lees meer › Direct inschrijven

Ontslag op Staande Voet

Ingrijpende wijzigingen door de Wwz

 • 28 november 2017 van 12.30 tot 16.45 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten MfN cat. 2: 4, NEVOA: 4, NOvA: 4
  Niveau Verdieping €495,- Prijs 

Advocaat Ralph Leeuwrik en rechter Froukje Lourens beantwoorden tijdens deze cursus onder andere de volgende vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van de Hoge Raad arresten van 23 december 2016 en 31 maart jl?
 • Welke gevolgen heeft vernietiging van het ontslag op staande voet voor de voorwaardelijke ontbinding?
 • Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en/of billijke vergoeding?
 • Hoe verhoudt de eis van onverwijlde opzegging zich tot de nieuwe regeling inzake de arbeidsrechtelijke beëindigingsovereenkomst en de daarvoor geldende bedenktermijn van artikel 7:670b BW?
 • Wat betekent vernietiging van het ontslag op staande voet voor een kort geding procedure?
 • Wat is een dringende reden?
 • Wat houdt de nieuwe mededelingseis in?
 • Wat moet u opnemen in een verzoekschrift tot vernietiging van een ontslag op staande voet, als de werknemer de mogelijkheid van een ‘switch’ wil openhouden en aanspraak wil maken op een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding?
 • Hoe kunt u het beste anticiperen op een procedure in hoger beroep?

Van de docenten krijgt u praktische tips die u verder helpen bij de behandeling van uw complexe dossiers betreffende ontslag op staande voet.

Uw docenten:

mr. Ralph Leeuwrik
mr. Froukje Lourens

lees meer › Direct inschrijven

ANBI vanuit civiel en fiscaal perspectief

 • 30 november 2017 van 15.30 tot 20.45 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn aan steeds meer regels gebonden. Deze regels hebben meestal een fiscale oorsprong, maar deze hebben ook civielrechtelijke gevolgen. In deze cursus behandelen fiscalist Sigrid Hemels, werkzaam bij Allen & Overy LLP en civilist Birgit Snijder-Kuipers, werkzaam bij de Brauw Blackstone Westbroek, de ANBI op geïntegreerde wijze in al deze facetten. Zowel de fiscale als civielrechtelijke aspecten komen aan de orde.

Vanuit fiscaal oogpunt gaan docenten in op de ANBI vereisten en hun doorwerking in statuten en overige governance, zoals de inhoud en het onderhoud van de website en financiële verslaglegging. Ook de giftenaftrek en de aandachtspunten bij het opmaken van akten, vooral ook voor ingewikkeldere giften in natura of in de vorm van geldleningen komen aan bod. Uiteraard behandelen de docenten ook de andere civielrechtelijke aspecten, zoals het opstellen van statuten, de samenstelling van het bestuur en gevolgen van het overschrijden van de doelstelling.

Sigrid Hemels, fiscalist werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Allen & Overy LLP en Birgit Snijder-Kuipers, civilist, werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en de Rijks Universiteit Groningen, behandelen fiscaliteit en civielrechtelijke aspecten in een gezamenlijke presentatie. Casusposities en uw vragen zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Uw docenten:

prof. dr. Sigrid Hemels
mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

 • 4 december 2017 van 13.30 tot 17.45 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. Per 1 januari a.s. zullen er bij echtscheiding drie vermogens zijn: het privévermogen van elk van de echtgenoten én het vermogen van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. Kent u de nieuwe hoofdregel over de omvang van de beperkte gemeenschap én de nieuwe uitzonderingen? Hoe kunnen privéschulden toch op de gemeenschap worden verhaald? Bent u op de hoogte van de nieuwe regelgeving ingeval één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF? Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018. Bart Breederveld bespreekt deze grote wijziging in het huwelijksvermogensrecht in één middag.

Uw docent:

mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven
Nog 8 plaatsen beschikbaar!

Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening?

 • 11 december 2017 van 10.00 tot 17:15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten HQ: 6, KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

Uw docent:

drs. Richard Take

lees meer › Direct inschrijven

Digitaal Procederen: nieuwe regels per 1 september 2017

Nieuwe regels voor civiele procedures

 • 11 december 2017 van 13.00 tot 17.15 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

De nieuwe regels rond het digitale procederen zijn per 1 september 2017 in werking getreden. Wat betekent dit voor uw procespraktijk? De nieuwe wetgeving treedt gefaseerd in werking maar hoe ziet dit er precies uit? Wat is voor wie verplicht? Welke eisen worden aan de digitale procesgang gesteld? Wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? Is mondelinge behandeling verplicht? Mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? Wat zijn de nieuwe termijnen voor proceshandelingen? In de Actualiteitencursus Digitaal Procederen: nieuwe regels per 1 september 2017 legt mr. Matthijs Ariëns u uit wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de procespraktijk zijn. U krijgt als cursusmateriaal gratis het nieuwe boek ‘Kort Begrip van KEI’

Uw docent:

Mr. Matthijs Ariëns

lees meer › Direct inschrijven

Digitaal procederen: KEI voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners

De praktische gevolgen van digitaal procederen

 • 11 december 2017 van 13.30 tot 16.45 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten
  Niveau Actualiteit €325,- Prijs 

Op 1 september jl. is het digitale procederen ingevoerd. Deze nieuwe wijze van procederen heeft voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners van een advocatenkantoor grote gevolgen. Het nieuwe KEI-procesreglement blijft immers naast het ‘oude’ procesreglement bestaan en kan zelfs in één zaak naast elkaar van toepassing zijn. Kent u het nieuwe procesregime dat onder KEI geldt al? Weet u hoe u stukken moet indienen via “Mijn Rechtspraak”? Kent u nieuwe termijnen nu onder KEI  gelden? Bent u al bekend met het invullen van de nieuwe velden bij het digitale inloggen op “Mijn Rechtspraak”? De oude rol wordt vervangen: wat is daarvoor in de plaats gekomen en hoe werkt dat?

Liesbeth Strang, Hoofd Procesondersteuning bij BANNING, legt in één middag uit wat de gevolgen van KEI zijn voor secretaresses en andere ondersteuners van advocaten.

Uw docent:

Liesbeth Strang

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte Civiel en Fiscaal

Juridisch én fiscaal

 • 12 december 2017 van 10.00 tot 17.15 uur
  Van der Valk Hotel Utrecht
 • Punten NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Op deze cursus krijgt u een juridische én fiscale update van de actualiteiten in het bedrijfsruimte huurrecht. Advocaat Bas Martens (Lexence) en fiscalist Edwin Dekker (BDO) behandelen onder andere:

 • De nieuwe Wet huurkoop onroerende zaken
 • Brief Minister Blok van 28 november 2016 met betrekking tot de verplichting voor kantoren om voor 1 januari 2023 te renoveren tot minimaal energielabel C. U moet bij het opstellen van contracten hier nu al rekening mee houden
 • Brief Blok van 2 december 2016 waarbij hij aangeeft dat de Wet doorstroming huurmarkt niet beoogt afbreuk te doen aan de gangbare praktijk van het hanteren van een minimum contractduur
 • Arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017 over bankgaranties en leegstandschade bij failliete huurder
 • Actuele jurisprudentie over de gebondenheid van een huurder aan zijn exploitatieverplichting
 • Wat de fiscale gevolgen zijn van leegstand
 • Wat er komt kijken bij tijdelijke huur ten behoeve van asielzoekers/statushouders
 • Hoe de huurprijswetgeving voor woonruimte de huurprijzen van bedrijfsruimte raakt
 • Hoe huurders zich eenvoudig in de plaats kunnen laten stellen, of niet
 • Welke garanties u al dan niet van een contractspartij kunt verlangen

Daarbij is er ook aandacht voor het nieuwe ROZ-model kantoorruimte. Docenten staan stil bij de vraag of dit model aansluit bij actuele rechtspraak. De wijzigingen in het model hebben betrekking op vele thema’s als exoneraties, exploitatieverplichtingen, kostenverhaal en informatieverplichtingen.

Ook passeert de gewijzigde huurprijswetgeving voor woonruimte de revue. Bij complexgewijze verhuur voor bijvoorbeeld zorg of statushouders zijn er namelijk raakvlakken met het huurrecht voor bedrijfsruimte. De kwalificatievraag speelt daarbij een doorslaggevende rol.

Kortom: in één dag bent u weer geheel op de hoogte!

Uw docenten:

mr. Edwin Dekker
mr. Bas Martens

lees meer › Direct inschrijven

Onderhandelen voor Juristen

Maximaal 12 deelnemers: veel interactie!

 • 15 december 2017 van 9.45 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Praktijkcursus €695,- Prijs 

Hoe bereidt u onderhandelingen voor? Doet u dit gestructureerd? Wilt u zich hier in verbeteren? Tijdens deze cursus gaat docent Marloes ter Huurne samen met u in op vragen als:

 • Hoe bereid ik de onderhandeling (samen met mijn klant) voor?
 • Welke strategie zet ik in gelet op de omstandigheden?
 • Hoe kan ik de Harvard-methode toepassen in mijn praktijk?
 • Welke valkuilen zijn er, ook gelet op (automatische) denkprocessen en (automatisch) gedrag, zowel van de wederpartij als van mijzelf?
 • Hoe kan ik interactie met de wederpartij beïnvloeden?
 • Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen?
 • Hoe sluit ik de onderhandeling adequaat af?

Deze cursus is bedoeld voor juristen die met onderhandelingen te maken hebben, al dan niet op regelmatige basis. Gedurende de cursus is de praktijk van de deelnemers continu het uitgangspunt.

 

Onderwerpen

Docent Marloes ter Huurne behandelt met u de verschillende fases van het onderhandelproces. Per fase gaat zij in op de vragen wat te doen en te laten en hoe precies. Hierbij oefent u zelf de essentiële vaardigheden. U krijgt een afwisseling van theorie en praktijk (oefeningen).

 

Marloes ter Huurne behandelt de volgende onderwerpen:

 • Gesprekstechnieken
  • Hoe ontdekt u het belang achter een standpunt en wat doet u daar vervolgens mee?
 • Verwachtingsmanagement
  • Hoe bereidt u uw klant voor op wat komen gaat en de mogelijke uitkomsten?
 • Onderhandelingspositie
  • Hoe kunt u uw onderhandelingspositie versterken?
  • Het belang van het zogenoemde BAZO: het beste alternatief zonder overeenkomst.
 • Onderhandel-strategieën
  • Welke zet u wanneer in?
 • Interactie
  • Hoe beïnvloedt u de wederpartij en jullie interactie?
 • Assertief gedrag
  • Welke rol speelt assertief gedrag bij onderhandelen?
 • De Harvard-methode
  • Wat houdt het in en wanneer/waarom is het effectief?
 • Persoonlijke onderhandelstijl
  • Welke kwaliteiten brengt u mee aan de onderhandeltafel en voor welke valkuilen moet u waken?
 • Vastleggen
  • Hoe zorgt u ervoor dat wat afgesproken is ook daadwerkelijk gebeurt?
Uw docent:

Marloes ter Huurne

lees meer › Direct inschrijven

Privacy en Integriteit op de Werkvloer

Nieuwe cursus!

 • 18 december 2017 van 9.30 tot uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

De grenzen tussen werk en privé vervagen. Dit leidt tot (juridische) problemen. Hoe moeten werkgever en -nemer hier mee omgaan? Wat betekent de Europese Privacy Verordening voor u en uw cliënten? Invoering is in 2018.

Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie. Integriteitsvragen spelen ook een rol bij bijvoorbeeld diefstal, seksuele intimidatie en drugs- of alcoholmisbruik op het werk. In deze gevallen ligt het voor de hand dat de werkgever corrigerend mag optreden. Het wordt al lastiger als de werknemer wangedrag buiten de werkvloer vertoont. Wat geldt bijvoorbeeld als een werknemer in privétijd drugs gebruikt, maar daarvan tijdens werktijd nog steeds onder invloed is? U leert op deze cursus van twee specialisten hoe u hier mee moet omgaan als advocaat, bedrijfsjurist of HR manager! Schrijf u direct in.

 

 

Uw docenten:

Berry van Drunen
mr. Friederike van der Jagt

lees meer › Direct inschrijven

Toeslagen en uitkeringen in de Echtscheidingspraktijk

 • 18 december 2017 van 12.00 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €399,- Prijs 

De aanspraak op toeslagen wijzigt vaak bij (echt)scheiding. Juist voor de categorie cliënten die in aanmerking komen voor toeslagen is de inkomensaanvulling vaak hard nodig. Hoe voorkomt u dat uw cliënten toeslagen moeten terugbetalen of toeslagen mislopen?

In nieuwe cursus Toeslagen en uitkeringen in de Echtscheidingspraktijk leert u alles over de voorwaarden en hoogte van de verschillende toeslagen.Tijdens deze cursus bespreekt mr. Frank van den Barselaar de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag vanuit het perspectief van een echtscheiding of verbreking ongehuwde samenwoning. Hierbij besteedt hij ook aandacht aan de gevolgen voor de toeslagen van de inschrijving van kinderen op een bepaald adres, de alimentatieafspraken of de overige onderdelen van de financiële scheidingsregeling. Wist u dat een verhoging van de partneralimentatie onder omstandigheden voor de ontvanger kan leiden tot een lager netto inkomen?

Uw docent:

mr. Frank van den Barselaar

lees meer › Direct inschrijven

Forensisch bewijs in het strafrecht

De beperkingen en mogelijkheden van forensisch bewijs

 • 18 december 2017 van 13.00 tot 17.15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 4
  Niveau Verdieping €299,- Prijs 

In de cursus Forensisch Bewijs in het Strafrecht geeft prof. dr. ir. Charles Berger, Principal scientist NFI en Hoogleraar Criminalistiek, u meer inzicht in forensisch bewijs, zodat u de beperkingen én mogelijkheden hiervan voor uw cliënten effectief kan toepassen.
Waar kan een deskundige wel of geen uitspraak over doen? Hoe komt een deskundige tot een bewijskracht? Wat betekent die bewijskracht voor de zaak? Hoe kunt u hier als advocaat een rol in spelen? De docent zal  ook volop aandacht besteden aan het verschil tussen vragen over de herkomst van een spoor en vragen over de handeling waarbij een spoor is achtergelaten. Het zijn van de bron van een spoor is niet strafbaar, dus zal altijd de stap moeten worden gemaakt van de vraag over de bron naar de vraag over de handeling. Dat kan een moeilijke stap zijn. Kan de aanklager of rechter dat wel? Wat betekent dat voor uw zaak en uw cliënt?

Uw docent:

prof. dr. ir. Charles Berger

lees meer › Direct inschrijven

Toegang financiële markten: toepasselijkheid Wft

Nieuwe cursus!

 • 18 december 2017 van 15.15 tot 20.15 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 4, NOvA: 4
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Deze nieuwe cursus gaat over de regels waar je mee te maken krijgt als je geld ophaalt in Nederland – toegang tot de financiële markten.  Geldvragers en hun adviseurs zijn zich niet altijd bewust van het feit dat financieringsvraagstukken en diensten rondom geld,  leningen of beleggingen onderworpen kunnen zijn aan het financieel recht, de Wft. Het verkeerd inschatten of uw cliënt vergunningsplichtig is kan grote (financiële en strafrechtelijke) gevolgen hebben.

De Nederlandse financiële toezichtswetgeving (grotendeels geregeld in de Wft) is breed, en omvat diverse regels voor de verschillende manieren waarop geld van derden wordt opgehaald of beheerd. Bijvoorbeeld als bank, door het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling, uitgifte van effecten door een onderneming, aantrekken van opvorderbare gelden, aanbieden van beleggingsobjecten, verlenen van beleggingsdiensten (individueel vermogensbeheer), bemiddelen of crowdfunding. De regels hebben een eigen specifieke dynamiek, vergunning/vrijstelling systeem.

Een financieringsvraagstuk kan ook gevolgen hebben voor partijen die tussen de geldvrager en geldgevers instaan. Voor u als adviseur kan het een uitdaging zijn om de juiste Wft kwalificatie te vinden van een commerciële propositie van een cliënt (“Is de Wft van toepassing op deze situatie en zo ja, in welk hoofdstuk van de Wft valt dit?”).

De toegang tot financiële markten is sterk gereguleerd. Advocaten, notarissen en andere adviseurs die zich bezighouden met (MKB) financieringsvraagstukken kunnen met deze cursus een radar ontwikkelen voor mogelijke toepasselijkheid van het financieel recht.

Uw docenten:

mr. Ella van Kranenburg
mr. Maurits Tausk

lees meer › Direct inschrijven
Nog 8 plaatsen beschikbaar!

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

In één dag up to date!

 • 20 december 2017 van 9.30 tot 16.45 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Wilt u uw ontslagzaken met de meest recente jurisprudentie kunnen onderbouwen? Kantonrechter Ellen de Groot en landelijk manager UWV, Jan Meijer, geven u bij praktisch iedere stap in het ontslagproces via de kantonrechter en het UWV inhoudelijke of procesmatige argumentatie. Uiteraard speciale aandacht voor de belangrijkste arresten van de Hoge Raad van het afgelopen jaar: Mediant en HR 30 juni 2017 inzake de persoonlijke omstandigheden en de billijke vergoeding!

Uw docenten:

mr. Ellen de Groot
mr. Jan Meijer

lees meer › Direct inschrijven

Corporate Governance: het juridisch kader en de bestuursgeschillen in de praktijk

Nieuwe cursus!

 • 10 januari 2018 van 15.30 tot 20:30 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 4, NOvA: 4
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Hoe gaan bestuur en Raad van Commissarissen met elkaar om en hoe leg je dit juridisch vast? Als juridisch adviseur heeft u hier een belangrijke rol in. Wijnand Nuijts van De Nederlandse Bank en Jan Willem Schenk, notaris bij HVK Stevens behandelen aan de hand van verschillende casussen de situaties waar cultuur en juridisch elkaar tegenkomen bij het besturen van een organisatie of bedrijf. Zij behandelen o.a. zaken als kwaliteit van besluitvorming; compositie Raad van Bestuur en de gevolgen voor het besturen van het bedrijf; de aansprakelijkheidstoets; gevolgen nieuwe Wet bestuur & toezicht rechtspersonen voor de governance; juridisch vastgelegde afspraken tussen diverse bestuursorganen: familiestatuten, directiereglement, bestuursreglement; core values; de rol van cultuur voor governance: angst, ‘niet mogen falen’, omzetdruk, ambitie, dialoog etc.

Uw docenten:

mr. Wijnand Nuijts
mr. Jan Willem Schenk

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

 • 22 januari 2018 van 13.30 tot 17:45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De algehele gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.De gevolgen van deze nieuwe wet zijn groot. Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten dan van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens:

1. Het privévermogen van de ene echtgenoot
2. Het privévermogen van de andere echtgenoot
3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Weet u wat de nieuwe hoofdregel is over de omvang van de beperkte gemeenschap? Wat zijn de nieuwe uitzonderingen? Wat is de positie van de schuldeisers? Wat als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF?

Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen de nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018.

Uw docent:

mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven

2 dagen
4-Daagse Cursus Corporate Finance, speciaal voor Juristen

Nieuwe cursus! 20 PO/PE

 • 29 januari 2018 van 14.00 tot 20.00 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 20, NBA: 20, NOvA: 20 , RB: 20
  Niveau Verdieping €2495,- Prijs 

Deze cursus “Corporate Finance” is speciaal ontwikkeld voor advocaten en notarissen. U kunt juridisch inhoudelijk uw cliënten natuurlijk al goed bijstaan. Maar wilt u uw cliënten ook beter kunnen adviseren over het vergroten van de waarde van hun onderneming? Bijvoorbeeld via fusies en overnames, herkapitalisatie of investeringen? Schrijf u dan in voor deze cursus van 20PO/PE.

Uw docent:

drs. Richard Take

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

 • 15 februari 2018 van 13.30 tot 17:45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De algehele gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.De gevolgen van deze nieuwe wet zijn groot. Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten dan van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens:

1. Het privévermogen van de ene echtgenoot
2. Het privévermogen van de andere echtgenoot
3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Weet u wat de nieuwe hoofdregel is over de omvang van de beperkte gemeenschap? Wat zijn de nieuwe uitzonderingen? Wat is de positie van de schuldeisers? Wat als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF?

Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen de nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018.

Uw docent:

mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven

Vastgoed voor Notarieel Medewerkers

Koop, levering en hypotheek toegelicht

 • 7 maart 2018 van 9.30 tot 17.00 uur uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Waar moet u opletten bij het opstellen van de koopovereenkomst, hoever strekt uw belehrungsplicht en hoe verhoudt zich dat met uw geheimhoudingsplicht? Wat is een appartementsrecht precies en waarom zijn de splitsingsakte en splitsingsreglement zo belangrijk? Wat zijn aandachtspunten bij het kadaster? Met welke overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en soms ook aan omzetbelasting moet rekening gehouden worden?

In deze Praktijkcursus Vastgoed voor Notarieel Medewerkers (niveau basis plus) komen niet alleen de juridische aspecten van de notariële vastgoedpraktijk uitvoerig aan de orde, maar ook de belangrijkste fiscale aspecten

Uw docent:

mr. Aniel Autar

lees meer › Direct inschrijven

Ruzie over de Erfenis

Succesvol procederen in erfrechtzaken

 • 13 maart 2018 van 9.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. Welke rechtsingang moet worden gekozen? Wie is de bevoegde rechter? Wie moet in de procedure worden betrokken? Welke informatie is nodig en hoe verkrijgt u deze? Wie moet gedagvaard worden bij een vordering op de nalatenschap? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden? In de zeer goed gewaardeerde Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een procedure kunt voeren.

Uw docenten:

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Negatieve Nalatenschappen

De afwikkeling van insolvente nalatenschappen: inclusief Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden

 • 17 april 2018 van 10.00 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Het wetsvoorstel ‘Bescherming Erfgenamen tegen Schulden’ is op 1 september 2016 in werking getreden. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de erfrechtpraktijk zijn groot. Erfgenamen kunnen vanaf 1 september hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Er is onder nieuwe recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Er komt een nieuwe uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Bent u al op de hoogte van deze nieuwe wetgeving?

Uw docent:

Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans

lees meer › Direct inschrijven

Erfrecht en Boedelafwikkeling voor Notarieel Medewerkers

Speciale aandacht voor tuchtrecht en uw eigen aansprakelijkheid

 • 31 mei 2018 van 9.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Wat moet u de cliënt bij het eerste contact al meegeven aan informatie? Welke stukken wilt u en moet u in uw dossier zien te krijgen ? Wat zijn mogelijke valkuilen die kunnen leiden tot uw (persoonlijke) civielrechtelijke aansprakelijkheid en die van de notaris, die ook nog eens tuchtrechtelijk aansprakelijk kan worden. De (tucht)rechtspraak maakt duidelijk dat er – vooral in de boedelpraktijk – nog eens iets mis gaat. Missers die bij kennis van zaken te vermijden waren geweest. Waar moet u als medewerker allemaal op letten? In deze cursus komen niet alleen de juridische aspecten uitvoerig aan de orde, maar ook de praktische aspecten van het afwikkelen van een nalatenschap

Uw docent:

prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Erfrecht en Procesrecht

Oplossingen voor problemen in erfrechtprocedures

 • 11 juni 2018 van 9.30 tot 16:45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Procederen in erfrechtzaken is complex. Het is niet altijd helder geregeld wie de bevoegde rechter is en welke rechtsingang geldt. Ook zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak veel personen betrokken: erfgenamen en zij die het graag willen worden; legitimarissen en andere wettelijke gerechtigden; executeurs en bewindvoerders, al dan niet in combinatie; vereffenaars. Moet u al deze personen in een procedure betrekken? En zo ja, hoe en op welk moment? En wat als er beslag is gelegd? In de cursus Erfrecht en Procesrecht behandelen de docenten met u de problemen die in erfrechtprocedures kunnen opkomen én geven u de oplossingen

Uw docenten:

mr. Petra Knoppers
mr. drs. Jan Hein Lieber

lees meer › Direct inschrijven

Cursussen filteren:

Rechtsgebied
Maand
Locatie
Niveau
Punten van

Volg ons op
Twitter LinkedIn