8,2
Lexlumen, juridische en fiscale opleidingen

Cursussen

Nieuwe Wetgeving TBS zaken

Nieuwe wetgeving voor de strafpraktijk

 • 29 mei 2018 van 9.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Actualiteit €499,- Prijs 

De Eerste Kamer heeft de Wet Forensische Zorg aangenomen. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de strafpraktijk? Hebben rechters straks meer mogelijkheden om TBS op te leggen? Zo ja, hoe dient als advocaat uw verdediging dan in te richten? Wanneer moet u uw cliënt adviseren mee te werken aan TBS onderzoek en wanneer niet? Hoe én welke kunnen deskundigen worden benoemd? En welke vragen stelt u hen? In de nieuwe cursus Nieuwe Wetgeving in TBS zaken bespreken Job Knoester, advocaat, en Jack Oudejans, psycholoog, de meest recente ontwikkelingen in het TBS veld.

Uw docenten:

mr. Job Knoester
drs. Jack Oudejans

lees meer › Direct inschrijven
Nog 7 plaatsen beschikbaar!

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomsten

Artikel voor artikel een aandeelhoudersovereenkomst bespreken

 • 29 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 5, NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Masterclass €695,- Prijs 

Vanwege de grote belangstelling organiseert Lexlumen deze extra ‘Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst’. schrijf u snel in!

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie?

Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komt aan bod. Maar ook de beste samenhang tussen aandeelhoudersovereenkomst en statuten. En concrete bepalingen artikel voor artikel. Het model krijgt u mee!

Aan bod komen:
Reden samenwerking, Inbreng (geld, lening, kennis, IE, netwerk?); Governance en zeggenschap; Winstuitkering en verdeling; Oplossing geschillen / dead lock; Bedrijfsplan / strategie / aanpassingen; Wijzigende omstandigheden / cash-behoefte (lock-up, horizon?); Exit (prijs? earn-out, bor/bof?); Geschillen (uitstotings- / uittredingsrecht); Europese omzetting (mag dit? wetsvoorstel?); Vereenvoudigde splitsing; Fusie (valkuil: OG?)

In één dag krijgt u van Arnaud Wilod Versprille, lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en KNB, een helder en actueel beeld van de mogelijkheden van aandeelhoudersovereenkomst en statuten, voor zowel het notariaat als de advocatuur. Schrijft u zich snel in, het aantal plaatsen is beperkt.

In één dag is uw kennis van aandeelhoudersovereenkomst en statuten up-to-date!

Uw docent:

mr. Arnaud Wilod Versprille

lees meer › Direct inschrijven

Alimentatierekenen met kasstromen

Nu tijdelijk € 100,- vroegboekkorting!

 • 29 mei 2018 van 13.00 tot 17.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

NU TIJDELIJK € 100,- KORTING

Het vaststellen van de alimentatie die een ondernemer moet betalen blijft ingewikkelde materie. De alimentatie moet vanuit toekomstige winsten betaald worden, maar hoe stelt u deze winst vast? Hoe moet het inkomen van de DGA worden vastgesteld?
Uit jurisprudentie van Hoge Raad volgt, dat bij de beantwoording van de vraag of een DGA winst uit de BV aan zichzelf kan uitkeren, niet alleen rekening dient te worden gehouden met de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW maar óók met de kasstromen die voortvloeien uit de onderneming. Maar hoe bepaalt u nu deze kasstromen?

Lexlumen organiseert voor u  de Verdiepingscursus “Alimentatierekenen met kasstromen”. In deze cursus leert u wat een kasstroom is en hoe u de kasstroom in de alimentatie berekening moet betrekken. U krijgt inzicht in de samenhang tussen de balans-, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Zelfwerkzaamheid staat in de cursus centraal.

Uw docenten:

Rob Kooger, RA FM
mr. Alexander Labohm

lees meer › Direct inschrijven

Erfrecht en Boedelafwikkeling voor Notarieel Medewerkers

Speciale aandacht voor tuchtrecht en uw eigen aansprakelijkheid

 • 31 mei 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Wat moet u de cliënt bij het eerste contact al meegeven aan informatie? Welke stukken wilt u en moet u in uw dossier zien te krijgen ? Wat zijn mogelijke valkuilen die kunnen leiden tot uw (persoonlijke) civielrechtelijke aansprakelijkheid en die van de notaris, die ook nog eens tuchtrechtelijk aansprakelijk kan worden. De (tucht)rechtspraak maakt duidelijk dat er – vooral in de boedelpraktijk – nog eens iets mis gaat. Missers die bij kennis van zaken te vermijden waren geweest. Waar moet u als medewerker allemaal op letten? In deze cursus komen niet alleen de juridische aspecten uitvoerig aan de orde, maar ook de praktische aspecten van het afwikkelen van een nalatenschap

Uw docent:

prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven
Nog 2 plaatsen beschikbaar!

Actualiteiten Privacyrecht

Nieuwe wetgeving!

 • 31 mei 2018 van 13.30 tot 16.45 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 3, NOvA: 3
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

Op privacygebied volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Vanaf 25 mei 2018 moeten uw organisatie én die van uw cliënten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bent u al volledig van de AVG, de Uitvoeringswet AVG, het voorstel voor een nieuwe e-Privacyverordening en de guidelines van de Artikel 29 Werkgroep op de hoogte? Of ziet u door de bomen het bos niet meer? Wilt u graag op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en de impact daarvan op uw praktijk of organisatie? Laat u dan in een middag bijpraten over de belangrijkste actualiteiten. Om u in drie uur door de recente ontwikkelingen heen te kunnen praten, ligt het tempo van deze cursus hoog en wordt de basiskennis van de AVG bekend verondersteld.
Uw docent is mevrouw Mr. F.C. (Friederike) van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal.

Uw docent:

mr. Friederike van der Jagt

lees meer › Direct inschrijven

De Vervolging en Verdediging van Witwassen

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2018

 • 4 juni 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €499,- Prijs 

NU € 100,- LAST MINUTE KORTING

Er wordt jaarlijks voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Dit gebeurt op allerlei niveaus, eenvoudig en gecompliceerd, nationaal en internationaal. Variërend van de nagelstudio die één dag per week open is tot de Russian laundromat. Er is vanuit de opsporing en het OM steeds meer aandacht voor de financiële kant van strafbaar handelen, dat in toenemende mate leidt tot strafzaken met betrekking tot witwassen. Maar waar liggen de grenzen van het strafrecht? Wat zijn de beste processtrategieën?

In de nieuwe cursus Vervolging en Verdediging van Witwassen bespreken Ed van Liere, advocaat gespecialiseerd in witwaszaken, en Marius Teengs Gerritsen, A-G, deze gecompliceerde en actuele materie

Uw docenten:

mr. Ed van Liere
mr. Marius Teengs Gerritsen

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

In één dag up to date over ontslagzaken!

 • 7 juni 2018 van 9.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Zeer actueel: Ontslagrecht opnieuw volledig op de schop! WAB 9 april jl. in internetconsultatie gegaan. Minister wil voor de zomer concreet wetsvoorstel. Tijdens deze actualiteitencursus krijgt u het laatste nieuws uit Den Haag hierover.
Wilt u uw ontslagzaken met de meest recente jurisprudentie kunnen onderbouwen? Kantonrechter Ellen de Groot en landelijk manager UWV, Jan Meijer, geven u bij praktisch iedere stap in het ontslagproces via de kantonrechter en het UWV inhoudelijke of procesmatige argumentatie. Uiteraard speciale aandacht voor:

 • de belangrijkste arresten van de Hoge Raad van het afgelopen jaar: Mediant en HR 30 juni 2017 inzake de persoonlijke omstandigheden en de billijke vergoeding!
 • de Wwz jurisprudentie afgezet tegen het besluit van UWV en de duiding in hoeverre UWV in de uitvoeringspraktijk rekening houdt met deze jurisprudentie
 • nieuwe uitvoeringsregels UWV per 1 juli as.
Uw docenten:

mr. Ellen de Groot
mr. Jan Meijer

lees meer › Direct inschrijven

Praktijkdag Ongehuwd Samenwonen: Juridisch en Fiscaal

Het aangaan én verbreken van de samenleving

 • 7 juni 2018 van 10.00 tot 16.30 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Ongehuwd samenwonen, en de verbreking hiervan, roept veel complexe juridische en fiscale vragen op. Welke bepalingen zijn essentieel in een samenlevingsovereenkomst? Wat zijn de gevolgen van het samenwonen voor de verschillende toeslagen? Welke wettelijke regelingen zijn van toepassing op de verbreking van de relatie van ongehuwde samenwoners? Hoe zit het met onderhoudsbijdragen en pensioenaanspraken? Wat voor soort testamenten zijn geschikt voor ongehuwd samenwonenden? Wat moet er geregeld worden voor uit de samenleving geboren kinderen? Wat is er in de wet geregeld voor ongehuwd samenwonenden en wat moet u regelen?

In de nieuwe Praktijkdag Ongehuwd Samenwonen: juridisch en fiscaal behandelen mr. Aniel Autar, notaris, en mr. Frank van den Barselaar deze actuele materie.

Uw docenten:

mr. Aniel Autar
mr. Frank van den Barselaar

lees meer › Direct inschrijven

Erfrecht en Procesrecht

Oplossingen voor problemen in erfrechtprocedures

 • 11 juni 2018 van 9.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Procederen in erfrechtzaken is complex. Het is niet altijd helder geregeld wie de bevoegde rechter is en welke rechtsingang geldt. Ook zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak veel personen betrokken: erfgenamen en zij die het graag willen worden; legitimarissen en andere wettelijke gerechtigden; executeurs en bewindvoerders, al dan niet in combinatie; vereffenaars. Moet u al deze personen in een procedure betrekken? En zo ja, hoe en op welk moment? En wat als er beslag is gelegd? In de cursus Erfrecht en Procesrecht behandelen de docenten met u de problemen die in erfrechtprocedures kunnen opkomen én geven u de oplossingen

Uw docenten:

mr. Petra Knoppers
mr. drs. Jan Hein Lieber

lees meer › Direct inschrijven

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 • 12 juni 2018 van 10.00 tot 16.15 uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5, SOMN: 5
  Niveau Actualiteit €695,- Prijs 

De gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht zijn groot: – Er wordt een uniforme tegenstrijdig belangregeling gecreëerd die geldt voor alle rechtspersonen; – Uniforme regeling voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders voor het tekort in een faillissement bij onbehoorlijke taakvervulling als belangrijke oorzaak van het faillissement; – De huidige regeling voor aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen voor het tekort in de boedel bij faillissement wordt verplaatst naar de faillissementswet (het nieuwe art. 106a Fw in plaats van artt. 2:139 en 2:248 BW); – Deze aansprakelijkheidsregeling in de Faillissementswet wordt van toepassing verklaard op alle rechtspersonen en wordt naast de bestuurders ook van toepassing op de toezichthouders. Kortom: schrijf u snel in om in één dag van een notaris en advocaat de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor uw cliënten te leren.

Uw docenten:

mr. Christian van Megchelen
mr. Arnaud Wilod Versprille

lees meer › Direct inschrijven

Gezag en Omgang

Oplossingen voor vechtscheidingen

 • 14 juni 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Weet u wat u aan de orde dient te stellen als u met uw cliënt gezag en omgang voorbespreekt? Wat is de juiste procedure: rechtbank, voorzieningenrechter of kinderrechter? Welke middelen zijn er om nakoming van een zorg/omgangsregeling te bewerkstelligen en op welk moment zet u deze in? Wanneer wijst de rechter een verzoek tot verhuizing met de kinderen toe? Blijkt uit uw verzoek/verweerschrift een depolariserende proceshouding? Hoe kan de hulpverlening het verloop van de procedure beïnvloeden? Wat zijn de ervaringen met de regierechter, de bijzonder curator en de speciaal getrainde Rotterdamse rechters? Welke wetsvoorstellen, rapporten, jurisprudentie en andere ontwikkelingen zijn voor u van belang? In de Verdiepingscursus Gezag en Omgang geven twee rechters u praktische en juridische tips om vechtscheidingen te voorkomen én op te lossen.

Uw docenten:

mr. dr. Gea Brands Bottema
mr. Ingrid de Waal-van Wessem

lees meer › Direct inschrijven
Nog 8 plaatsen beschikbaar!

Executieveilingen nieuwe-stijl in de praktijk

Nieuwe Wet Executieveilingen en veel praktische tips en trucs

 • 14 juni 2018 van 13.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 3, NEVOA: 3, NOvA: 3
  Niveau Verdieping €395,- Prijs 

Heeft u met executieveilingen te maken of krijgt u hier binnenkort mee te maken? Tijdens deze cursus krijgt u vanuit een praktische en juridische insteek inzicht in de dagelijkse praktijk van executieveilingen. U leert wat u moet weten, waar u aan moet denken en welke veelgemaakte fouten u kunt voorkomen.

Docent is mr. dr. Sander Steneker, Universitair hoofddocent in Nijmegen en rechter-plaatsvervanger. Sander heeft de laatste jaren veel gepubliceerd, postacademisch onderwijs gegeven én geadviseerd over hypotheek, beslag en executie. Daarnaast is hij betrokken bij het opstellen van de de nieuwe wetgeving voor Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen (AVVE).

Uw docent:

mr. dr. Sander Steneker

lees meer › Direct inschrijven

2 dagen
De Wft & het Civiel Fiscaal Optimaal Structureren van Fondsen: 2-daagse verdiepingscursus

Het verschil tussen open end en closed end fondsen

 • 14 juni 2018 van 13.30 tot 20.00 uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten KNB: 11, NOvA: 11
  Niveau Masterclass €1495,- Prijs 

Wilt u als jurist uw kennis over diverse soorten fondsen vergroten? Deze cursus is interessant voor elke advocaat, notaris en toezicht- of trustjurist die met het structureren van fondsen en de gevolgen van AIFMD te maken heeft. Op 14 juni (13.30 – 20.00 uur) en 15 juni (10.00 – 17.00 uur) zijn dit de drie hoofdonderwerpen van deze intensieve cursus:

 1. Wft/overheidstoezicht: is een vergunning vereist of is een vrijstelling van toepassing? Als een vergunning nodig is wat omvat dit?
 2. Structureren: welke rechtsvorm is gepast? Een fonds voor gemene rekening, BV, NV, commanditaire vennootschap, of een coöperatie? Dat verschilt van geval tot geval en heeft naast een civiele, ook een sterke fiscale component.
 3. Civiele aspecten: als een structuur gekozen is, hoe wordt deze dan als rechtspersoon ingericht? Welke documenten zijn vereist? Welke wederzijdse rechten en plichten hebben beheerder en beleggers? Hoe is de zeggenschap tussen die partijen verdeeld? Wat is de rol van kapitaalstromen en beloningsmodellen? Wat zijn de typische onderhandelingspunten?

De rode draad die door deze cursus loopt is het verschil tussen open end fondsen (waar beleggers periodiek uit kunnen stappen tegen terugbetaling van hun inleg) en closed end fondsen (waar beleggers 8 tot 10 jaar vast zitten). Van advocaat Maurits Tausk, fiscalist Michiel Hoozemans én van Thijs van Aubel van de AFM krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Welke mogelijkheden zijn er om een fonds te structureren?
 • Welke documentatievereisten zijn er bij het structureren van een fonds?
 • VBI versus FBI, wat zijn de verschillen?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een ‘term sheet’ voor u?
 • Wat zijn de reikwijdten van de AIFMD en de Wft?
 • Welke eisen worden er gesteld aan beleidsbepalers?
 • Welke rol spelen trustkantoren en banken als ‘depositaries’?
 • Welke rol speelt de AFM bij fondsbeheer? De toezichthouder aan het woord.

Na afloop van deze cursus kent u de risico’s en kansen op vennootschappelijk- en toezichtrechtelijk vlak.

Uw docenten:

mr. Michiel Hoozemans
mr. Maurits Tausk
Drs. Thijs van Aubel

lees meer › Direct inschrijven

Conflicten in de Vennootschap

Volledige vernieuwde cursus!

 • 19 juni 2018 van 10.00 tot 17.15 uur
  BCN Arena Amsterdam
 • Punten KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Tijdens deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap centraal.

De bv is in de praktijk een veel gebruikte rechtsvorm om een samenwerking vorm te geven. Zeker voor het MKB. Ard Wolfs, rechter bij de Ondernemingskamer en Rogier Wolf, ondernemingsrecht advocaat besteden speciale aandacht aan het belang van de aandeelhoudersovereenkomst:

– Wat moet in een aandeelhoudersovereenkomst geregeld worden om conflicten te voorkomen, of, als een conflict aan de orde is, dat conflict snel te kunnen oplossen?
– Daarnaast komt de positie van de minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid speciaal aan de orde.
– Tot slot speciale aandacht voor conflicten tussen (leden van) organen van de vennootschap. Wat is de rol van de statuten en een aandeelhoudersovereenkomst in dit verband? Wat is de meest aangewezen route om via de rechter het geschil op te lossen (kort geding, gewone procedure of de Ondernemingskamer)? Of moet u alternatieve geschilbeslechting overwegen.
U krijgt u tips & trucs voor het procederen bij de Ondernemingskamer!

Aan de hand van drie casus verkrijgt u kennis en inzicht om uw cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn. Vanzelfsprekend komen recente literatuur en jurisprudentie aan de orde.

Uw docenten:

mr. dr. Rogier Wolf
mr. drs. Ard Wolfs

lees meer › Direct inschrijven

Masterclass De Eigen Woning bij Echtscheiding: civiel en fiscaal

Met o.a. de civiele en fiscale gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen

 • 21 juni 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Masterclass €695,- Prijs 

De eigen woning is één van de belangrijkste discussiepunten bij echtscheiding. Met het nieuwe huwelijksvermogensrecht zult u bovendien telkens een onderscheid moeten maken tussen de woning die privévermogen is en een woning die tot de huwelijksgemeenschap behoort. Dat onderscheid kan ook bestaan wanneer er uit verschillende vermogens is gefinancierd. Ook de verbouwing en de financiering ervan heeft gevolgen voor de afrekening tussen partijen in verband met hun echtscheiding.
Daarnaast is er altijd veel onduidelijkheid over de verdeling van de lasten en de aanspraken op een gebruiksvergoeding nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend en na de ontbinding van de gemeenschap indien een van de echtgenoten de bewoning voortzet. Hoe komt de verdeling tot stand en welke mogelijkheden zijn er om een verdeling af te dwingen, hoe wordt de overbedelingsvergoeding vastgesteld en hoe kan de voldoening ervan worden afgedwongen indien  een echtgenoot niet meewerkt?

Uw docenten:

mr. Frank van den Barselaar
mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven

Privacy en Integriteit op de Werkvloer

Nieuwe cursus!

 • 21 juni 2018 van 9.30 tot 16.45 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

De grenzen tussen werk en privé vervagen. Dit leidt tot (juridische) problemen. Hoe moeten werkgever en -nemer hier mee omgaan? Wat betekent de Europese Privacy Verordening voor u en uw cliënten? Invoering is al op 25 mei aanstaande!

Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie. Integriteitsvragen spelen ook een rol bij bijvoorbeeld diefstal, seksuele intimidatie en drugs- of alcoholmisbruik op het werk. In deze gevallen ligt het voor de hand dat de werkgever corrigerend mag optreden. Het wordt al lastiger als de werknemer wangedrag buiten de werkvloer vertoont. Wat geldt bijvoorbeeld als een werknemer in privétijd drugs gebruikt, maar daarvan tijdens werktijd nog steeds onder invloed is? U leert op deze cursus van twee specialisten hoe u hier mee moet omgaan als advocaat, bedrijfsjurist of HR manager! Schrijf u direct in.

Uw docenten:

mr. Berry van Drunen
mr. Friederike van der Jagt

lees meer › Direct inschrijven

Forensisch bewijs in het strafrecht

De beperkingen en mogelijkheden van forensisch bewijs

 • 21 juni 2018 van 13.00 tot 17:15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 4
  Niveau Verdieping €299,- Prijs 

In de cursus Forensisch Bewijs in het Strafrecht geeft prof. dr. ir. Charles Berger, Principal scientist NFI en Hoogleraar Criminalistiek, u meer inzicht in forensisch bewijs, zodat u de beperkingen én mogelijkheden hiervan voor uw cliënten effectief kan toepassen. Waar kan een deskundige wel of geen uitspraak over doen? Hoe komt een deskundige tot een bewijskracht? Wat betekent die bewijskracht voor de zaak? Hoe kunt u hier als advocaat een rol in spelen? De docent zal ook volop aandacht besteden aan het verschil tussen vragen over de herkomst van een spoor en vragen over de handeling waarbij een spoor is achtergelaten. Het zijn van de bron van een spoor is niet strafbaar, dus zal altijd de stap moeten worden gemaakt van de vraag over de bron naar de vraag over de handeling. Dat kan een moeilijke stap zijn. Kan de aanklager of rechter dat wel? Wat betekent dat voor uw zaak en uw cliënt?

Uw docent:

prof. dr. ir. Charles Berger

lees meer › Direct inschrijven

De AVG en het Scheidingsdossier

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de scheidingspraktijk?

 • 25 juni 2018 van 9.30 tot 12.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 3, MfN cat. 2: 3, NOvA: 3
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment gelden er meer verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, óók voor notarissen, advocaten en mediators. In de echtscheidingspraktijk werkt u vaak met persoonsgegevens van gevoelige aard. Dit vraagt vaak om extra alertheid. Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de familierechtpraktijk? Welke regels zijn juist bij een scheidingsdossier van belang?

Niet alleen moet u uw gegevenshuishouding op orde hebben, u moet ook zorgen dat betrokkenen hun rechten op bijvoorbeeld inzage en rectificatie kunnen inroepen. U kunt of wilt bijvoorbeeld niet altijd de betrokkenen (ex-partners!) inzage geven in de persoonsgegevens die u van hen in uw dossier heeft. U kunt hierbij denken aan persoonlijke informatie die u van uw cliënt hebt gekregen, maar ook aan informatie van derden bijvoorbeeld rapporten van Jeugdzorg.

Moet u ook als klein kantoor voldoen aan de nieuwe documentatieplicht en zo ja hoe? Heeft u ook een privacy statement nodig en welke informatie zet u daarin? Hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren? Wat betekent het recht op dataportabiliteit voor u? Wanneer moet u een datalek melden bij de toezichthouder en de betrokkenen, nu de gegevens die u verwerkt gevoelig kunnen zijn?

In de Actualiteitencursus De AVG en het Scheidingsdossier bespreekt mr. drs. Eva de Vries met u welke stappen u kunt nemen om te voldoen aan de AVG. De belangrijkste beginselen worden met u doorgenomen en u krijgt concrete actiepunten mee zodat uw organisatie klaar is voor de AVG.

Uw docent:

mr. drs. Eva de Vries

lees meer › Deze cursus is vol

Nieuwe Ontwikkelingen Alimentatierecht en -rekenen

 • 25 juni 2018 van 10.00 tot 16:30 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

In de nieuwe cursus Nieuwe Ontwikkelingen Alimentatierekenen bespreekt Agnes van Wieren actuele en lastige onderwerpen op het gebied van kinder- en partneralimentatie. Kinderen groeien steeds vaker op in samengestelde gezinnen en (stief)ouders hebben steeds vaker kinderen uit verschillende relaties. De samenloop daarvan is niet eenvoudig, maar er is wel een aantal belangrijke richtlijnen voor te geven. Hoe ziet de financiële regeling er uit als sprake is van co-ouderschap of juist ingeval van parallel solo ouderschap? Is de term kinderalimentatie nog wel van deze tijd? Het is immers niet de ene ouder die aan de andere ouder betaalt, maar beide ouders hebben immers die verplichting. Hoe leg je al die bijdragen die de ouders zelf en aan de ander betalen goed en duidelijk vast in het ouderschapsplan?

De kinderrekening wordt vaak gezien als de uitkomst, maar is dat wel zo? Wat zijn voor- en nadelen van de kinderrekening en bereken je bedrag wat erop moet gestort worden?  Wat moeten ouders betalen van de zorgkorting? Hoe worden de uitgangspunten in ouderschapsplan goed vastgelegd?  Wat is de lijn in de jurisprudentie en hoe kunt u deze in uw praktijk toepassen? Is nog ruimte na het arrest van de HR d.d. 7-7-2017 over het KGB en partneralimentatie? Hoe kunnen de afspraken voor de jong-meerderjarige beter worden vastgelegd? Wat zijn de uitgangspunten? Waar moet u op letten bij wijzigingsprocedure? Ook bespreekt Agnes actuele ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie: De rechtspraak is er niet eenvoudiger op geworden en erg casuïstisch.Wat zijn fiscale aandachtspunten bij alimentatie? Aan de hand van een complexe casus die u van te voren krijgt toegezonden komen deze en andere alimentatie vragen aan de orde.

Uw docent:

mr. Agnes van Wieren

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Franchiseovereenkomsten en -conflicten

Inclusief actuele jurisprudentie

 • 26 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen bij franchise! Verhoudingen franchisenemer en -gever wijzigen:
1. Het wetsvoorstel om de Nederlandse Franchisecode wettelijk te verankeren ligt bij de Tweede Kamer. De gevolgen voor franchisenemer en -gever zijn groot.

2. Baanbrekend arrest! De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 bepaald dat de franchisenemers hun moederorganisatie voortaan makkelijker aansprakelijk kunnen stellen voor ondeugdelijke winst-en omzetprognoses! Wilt u de details van dit arrest leren kennen? Wilt u weten in hoeverre uw cliënten hier mee te maken kunnen krijgen als kans of bedreiging? Er zijn voortdurend conflicten over franchise-overeenkomsten. In één dag praten Derk van Dam en Kees Kan u weer volledig bij over de actuele ontwikkelingen:

 • Op 1 juli 2016 is de Wet op Acquisitiefraude in werking getreden. Deze versterkt de positie van de franchisenemers in geval van ondeugdelijke informatie in de pre-contractuele fase
 • De rechter kan op grond van deze nieuwe wet de bewijslast verleggen van franchisenemer naar franchisegever
 • Veel voorkomende kwesties als omzetprognoses, concurrentiebedingen, wijziging van formules, internetverkoop, beëindigingsperikelen en zorgplichten
 • Update jurisprudentie – in 2016 en 2017 zijn meer dan 30 arresten van gerechtshoven gepubliceerd in franchisezaken. Wat kunt u van deze arresten leren?
 • De Nederlandse Franchise Code is zeer actueel: de minister gaat deze wettelijk verankeren. Wat betekent dit voor de positie van franchisenemers en -gevers, hoe zal de NFC in de praktijk zijn beslag krijgen?

Kortom, u bent met de praktijkcursus ‘Actualiteiten Conflicten Franchise-overeenkomsten’ in één dag weer volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Uw docenten:

mr. Derk van Dam
mr. Kees Kan

lees meer › Direct inschrijven

Praktijkcursus Jeugd(straf)recht

Een dag vol praktijktips !

 • 26 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

U krijgt in de nieuwe Praktijkcursus Jeugd(straf)recht  praktische tips die u en uw cliënt direct kunnen helpen.

Kent u de (on)mogelijkheden en reikwijdte van de bijzondere curator? Weet u onder wanneer en onder welke voorwaarden de kinderrechter de voorlopige hechtenis zal kunnen schorsen?  Wat is de huidige lijn in de jurisprudentie in OTS zaken? Welke strafmodaliteiten kan de kinderrechter opleggen en wanneer is een combinatie mogelijk met de toepassing van het civiele jeugdrecht? Wanneer pas je het adolescentenstrafrecht toe?

De inhoud van deze cursus sluit aan bij de vereisten van de Raad voor de Rechtsbijstand voor het op de lijst staan voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator: als u dergelijke zaken wilt (blijven) doen, biedt deze cursus u daartoe de benodigde kennis.

Twee ervaren rechters leggen helder en vanuit de praktijk uit waaraan u moet denken bij deze verschillende aspecten in uw optreden in jeugdzaken. Hierdoor heeft u direct rendement van deze cursus.

Uw docenten:

mr. Liesbeth de Beij
mr. H.A. (Jetty) Gerritse

lees meer › Direct inschrijven

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten

 • 26 juni 2018 van 10.00 tot 16.15 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

De arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke rechtspositie van de statutair bestuurder is complex. Zo heeft een statutair bestuurder in het arbeidsrecht een uitzonderingspositie ten opzichte van reguliere werknemers, en is de inrichting van de vennootschap bepalend voor de aansprakelijkheid van bestuurders.

Tijdens deze actualiteitencursus bespreken de docenten, mede aan de hand van de nieuwe wetgeving (Wetsvoorstel Bestuur & Toezicht Rechtspersonen en de aansprakelijkheid van de bestuurder) en actuele jurisprudentie (bijv. HR 30 maart 2018) de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder.

Uw docenten:

mr. Maureen te Poel
mr. Irene Tax

lees meer › Direct inschrijven

Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening?

 • 28 juni 2018 van 10.00 tot 17.15 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten HQ: 6, KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

Uw docent:

drs. Richard Take

lees meer › Direct inschrijven
Nog 7 plaatsen beschikbaar!

Onderhandelen voor Juristen

Maximaal 12 deelnemers: veel interactie!

 • 29 juni 2018 van 9.45 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Praktijkcursus €695,- Prijs 

Hoe bereidt u onderhandelingen voor? Doet u dit gestructureerd? Wilt u zich hier in verbeteren? Tijdens deze cursus gaat docent Marloes ter Huurne samen met u in op vragen als:

 • Hoe bereid ik de onderhandeling (samen met mijn klant) voor?
 • Welke strategie zet ik in gelet op de omstandigheden?
 • Hoe kan ik de Harvard-methode toepassen in mijn praktijk?
 • Welke valkuilen zijn er, ook gelet op (automatische) denkprocessen en (automatisch) gedrag, zowel van de wederpartij als van mijzelf?
 • Hoe kan ik interactie met de wederpartij beïnvloeden?
 • Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen?
 • Hoe sluit ik de onderhandeling adequaat af?

Deze cursus is bedoeld voor juristen die met onderhandelingen te maken hebben, al dan niet op regelmatige basis. Gedurende de cursus is de praktijk van de deelnemers continu het uitgangspunt.

Onderwerpen

Docent Marloes ter Huurne behandelt met u de verschillende fases van het onderhandelproces. Per fase gaat zij in op de vragen wat te doen en te laten en hoe precies. Hierbij oefent u zelf de essentiële vaardigheden. U krijgt een afwisseling van theorie en praktijk (oefeningen).

Marloes ter Huurne behandelt de volgende onderwerpen:

 • Gesprekstechnieken
  • Hoe ontdekt u het belang achter een standpunt en wat doet u daar vervolgens mee?
 • Verwachtingsmanagement
  • Hoe bereidt u uw klant voor op wat komen gaat en de mogelijke uitkomsten?
 • Onderhandelingspositie
  • Hoe kunt u uw onderhandelingspositie versterken?
  • Het belang van het zogenoemde BAZO: het beste alternatief zonder overeenkomst.
 • Onderhandel-strategieën
  • Welke zet u wanneer in?
 • Interactie
  • Hoe beïnvloedt u de wederpartij en jullie interactie?
 • Assertief gedrag
  • Welke rol speelt assertief gedrag bij onderhandelen?
 • De Harvard-methode
  • Wat houdt het in en wanneer/waarom is het effectief?
 • Persoonlijke onderhandelstijl
  • Welke kwaliteiten brengt u mee aan de onderhandeltafel en voor welke valkuilen moet u waken?
 • Vastleggen
  • Hoe zorgt u ervoor dat wat afgesproken is ook daadwerkelijk gebeurt?
Uw docent:

Marloes ter Huurne

lees meer › Direct inschrijven

De AVG en het Scheidingsdossier

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de scheidingspraktijk?

 • 2 juli 2018 van 9.30 tot 12.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 3, MfN cat. 2: 3, NOvA: 3
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment gelden er meer verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, óók voor notarissen, advocaten en mediators. In de echtscheidingspraktijk werkt u vaak met persoonsgegevens van gevoelige aard. Dit vraagt vaak om extra alertheid. Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de familierechtpraktijk? Welke regels zijn juist bij een scheidingsdossier van belang?

Uw docent:

mr. drs. Eva de Vries

lees meer › Direct inschrijven

Vastgoed voor Notarieel Medewerkers

Koop, levering en hypotheek toegelicht

 • 10 september 2018 van 9.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Waar moet u opletten bij het opstellen van de koopovereenkomst, hoever strekt uw belehrungsplicht en hoe verhoudt zich dat met uw geheimhoudingsplicht? Wat is een appartementsrecht precies en waarom zijn de splitsingsakte en splitsingsreglement zo belangrijk? Wat zijn aandachtspunten bij het kadaster? Met welke overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en soms ook aan omzetbelasting moet rekening gehouden worden?

In deze Praktijkcursus Vastgoed voor Notarieel Medewerkers (niveau basis plus) komen niet alleen de juridische aspecten van de notariële vastgoedpraktijk uitvoerig aan de orde, maar ook de belangrijkste fiscale aspecten.

Uw docent:

mr. Aniel Autar

lees meer › Direct inschrijven

KEI: Succesvol Digitaal Procederen in Civiele Zaken

 • 13 september 2018 van 13.00 tot 17:15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

De nieuwe regels rond het digitale procederen zijn per 1 september 2017 in Midden-Nederland ingevoerd. Welke eisen worden aan de digitale procesgang gesteld? Wat is voor wie verplicht? Wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? Is mondelinge behandeling verplicht? Mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? Wat zijn de nieuwe termijnen voor proceshandelingen? In de Actualiteitencursus KEI: Succesvol Digitaal Procederen in Civiele Zaken legt mr. drs. Pieterjan Vonk u uit wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de procespraktijk zijn. U krijgt als cursusmateriaal gratis het praktische handboek ‘Kort Begrip van KEI’.

Uw docent:

mr. drs. Pieterjan Vonk

lees meer › Direct inschrijven

De Fiscale Gevolgen van het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht voor Notarieel Medewerkers

U bent in één dag op de hoogte!

 • 17 september 2018 van 9.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is per 1 januari jl. van kracht geworden. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door de beperkte gemeenschap. Deze nieuwe wetgeving heeft niet alleen civiele maar ook voor de notariële adviespraktijk grote fiscale gevolgen. Wat zijn de fiscale gevolgen mbt de eigen woning? Wat zijn bijvoorbeeld de fiscale gevolgen als echtgenoten samen een woning kopen, maar één van de partners, na bijvoorbeeld een schenking van zijn of haar ouders, eigen vermogen inbrengt? Wat betekenen deze nieuwe regels voor aanmerkelijk belang situaties? Hoe gaan partners om met een situatie waarin A bijvoorbeeld de eerste storting van de oprichting van BV van B van de rekening afgeschreven ziet? Als dat privé vermogen van A is, blijft de BV van B. Maar wie is er aanmerkelijk belanghouder? Welke afrekening dreigt bij scheiding? Kunnen partijen een alternatief kiezen? Onder welke voorwaarden? En op welke wijze beïnvloedt deze regeling de eigen woning problematiek? Door de introductie van de beperkte gemeenschap worden vergoedingsrechten nog belangrijker: wat zijn hierbij de fiscale aandachtspunten? Hoe werkt de volledige defiscalisering van artikel 5a AWR sinds 2014 uit? Hoe moet u vanaf 1 januari 2018 omgaan met in- en uitsluitingsclausules?

Uw docent:

mr. Frits van der Kamp

lees meer › Direct inschrijven

Nieuwe Privacywetgeving: Handhaving & Boetes

Voorkom boetes!

 • 20 september 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Praktijkcursus €695,- Prijs 

Vanaf mei 2018 wordt de privacywetgeving vernieuwd én strenger. De boetes gaan fors omhoog! Hoe kunt u boetes voor uw cliënten voorkomen? Hoe gaat het handhaaf-beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens er uit zien? En wist u dat u zelf als advocatenkantoor met uw cliëntengegevens zich ook moet verdiepen in deze strengere wetgeving om boetes te voorkomen?

Wilt u op tijd op de hoogte zijn van deze nieuwe wetgeving, schrijf u dan nu in voor de cursus “Nieuwe privacywetgeving: Handhaving & Boetes” op 20 september as. in Utrecht.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Er wordt in de AVG bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).

De Autoriteit Persoonsgegevens legt al sinds 1 januari 2016 bestuurlijke boetes op. En ook de Autoriteit Consument en Markt op het gebied van direct marketing, spam en cookies. Wat gaat er per 25 mei as. veranderen? Wat moet u doen doen als uw organisatie met boetes te maken krijgt?

Docenten behandelen op deze cursusdag:

 • de verschillende boetebepalingen die binnen het privacyrecht een rol spelen
 • alternatieve handhavingsmechanismen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom
 • bewijsgaring
 • de bestuurlijke boete in al haar facetten.

Uw docenten zijn mevrouw mr. F.C. (Friederike) van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal en prof. mr. O.J.D.M.L. (Oswald) Jansen, advocaat/partner bij Resolución. Friederike werkte eerder als privacyadvocaat bij Van Doorne en Stibbe en als Senior Legal Counsel Privacy bij het antivirussoftwarebedrijf AVG/Avast. Friederike verzorgt regelmatig cursussen, onder meer voor de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en heeft diverse privacypublicaties op haar naam staan.

Oswald is bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit van Maastricht en heeft jarenlange ervaring als rechter- en raadsheerplaatsvervanger in zowel het bestuursrecht als het strafrecht, en als advocaat en adviseur van overheden, laatstelijk als juridisch bestuursadviseur van de Gemeente Den Haag. Oswald verzorgt regelmatig cursussen, is vaste annotator AB en heeft diverse publicaties over handhaving en de bestuurlijke boete gepubliceerd.

Friederike en Oswald hebben door hun achtergrond zowel theoretische als praktische ervaring op het gebied van privacy en handhaving.

Uw docenten:

mr. Friederike van der Jagt
Prof. mr. Oswald Jansen

lees meer › Direct inschrijven

Ruzie over de Erfenis

Succesvol procederen in erfrechtzaken

 • 24 september 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. Welke rechtsingang moet worden gekozen? Wie is de bevoegde rechter? Wie moet in de procedure worden betrokken? Welke informatie is nodig en hoe verkrijgt u deze? Wie moet gedagvaard worden bij een vordering op de nalatenschap? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden? In de zeer goed gewaardeerde Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een procedure kunt voeren.

Uw docenten:

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht voor Notarieel Medewerkers

 • 1 oktober 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Het huwelijksvermogensrecht is per 1 januari 2018 gewijzigd met grote gevolgen voor de notariële praktijk. De nieuwe Wet Beperking Gemeenschap van Goederen roept veel vragen op. Ook voor 2018 gehuwde paren willen uw advies hebben over de mogelijke gevolgen van deze wet voor hun huidige huwelijksvermogensregime. Als zij staande huwelijk huwelijkse voorwaarden willen maken of juist hun huwelijkse voorwaarden willen opheffen, wat betekent dat voor de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk? Moeten ondernemers sowieso altijd huwelijkse voorwaarden maken en waarom ? Wel of geen periodiek verrekenbeding adviseren ?

Bij overlijden bepaalt de omvang van de door het overlijden ontbonden huwelijksgemeenschap mede de omvang van de nalatenschap van de overleden echtgenoot. Wat valt er wel en wat valt er niet in de huwelijksgemeenschap? In echtscheidingsprocedures wordt steeds vaker aan de notaris gevraagd de door hem of haar gemaakte huwelijkse voorwaarden toe te lichten. Wat hebben de echtgenoten bedoeld ? Waar moet u als medewerker allemaal op letten?

In deze Praktijkcursus komen niet alleen de juridische aspecten uitvoerig aan de orde, maar ook de praktische kant van dit bijzondere onderdeel van de familierechtpraktijk.

Uw docent:

prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Arbeidsprocesrecht en Zittingsvaardigheden

Nieuwe cursus!

 • 2 oktober 2018 van 10.00 tot 16.15 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten NOvA: 5
  Niveau Praktijkcursus €595,- Prijs 

Onder de WWZ is een procesrechtelijke fout zo gemaakt. Wilt u in één dag alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken op een rij krijgen? En ook tips en trucs over de zittingsvaardigheden?

Tjarda Pieters, senior rechter Rechtbank Amsterdam, legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt, wat werkt op zitting en wat niet. Maar ook: hoe treft u een goede schikking?

In het middaggedeelte gaat Tjarda Pieters in op de zittingsvaardigheden. Ook hier weer veel tips en trucs uit eerste hand. In een kleine groep zoemt u concreet en effectief in op de zittingspraktijk.

Uiteraard is er ook aandacht voor het (concept)wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ dat het ontslagrecht weer volledig wijzigt.
Kortom: schrijf u snel in voor deze nieuwe cursus!

Uw docent:

mr. Tjarda Pieters

lees meer › Direct inschrijven

Een kijkje in de keuken van de familierechter

Hoe overtuigt u de rechter?

 • 1 november 2018 van 9.15 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe kunt u hier als advocaat invloed op uitoefenen? Wat zijn voor de rechter relevante stukken?

In deze cursus krijgt u inzicht in hoe de familierechter zijn zaken voorbereidt én hoe hij tot zijn beslissing komt. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor het huwelijksvermogensrecht omdat u hierin meer successen kan behalen voor uw cliënten als u meer inzicht heeft in het beslismodel van de rechter. Ook besteden de docenten aandacht aan alimentatiezaken, een rechtsgebied dat steeds in ontwikkeling is en waarbij de rol van de advocaat bepalend is.

Uw docenten:

mr. Eva van Abbe
mr. Liesbeth de Beij

lees meer › Direct inschrijven

Engelstalig Contracteren en Procederen

U spreekt Engels, u bent juridisch onderlegd, maar contracteren en procederen in het Engels?

 • 15 november 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
  Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
 • Punten NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

In het arrondissement Rotterdam is het sinds kort mogelijk om in bepaalde zaken Engelstalig te procederen. Ook als u niet frequent in Rotterdam procedeert is spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels waardevol. Bovendien ligt er een concept-wetsvoorstel dat engelstalig procederen binnenkort mogelijk maakt in complexe handelszaken als partijen dat hebben afgesproken.

Vereiste is natuurlijk wel dat u zich zonder schroom en mét de juiste juridische terminologie kunt uitdrukken in het Engels.

Kent u bijvoorbeeld de juiste toepassing van de termen ‘damages’ en ‘indemnification’? Dit is één van de valkuilen voor Nederlandse advocaten En weet u dat ‘ontbinden’ lang niet altijd met ‘rescind’ te vertalen is? U krijgt een ‘error sheet’ met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee!

Met ingang van 1 januari 2016 is het (in Rotterdam) mogelijk om Engelstalig te procederen. Kunt u zich vaardig uitdrukken in het Engels, zowel verbaal als schriftelijk? Ook in een procedure?

De cursus Engelstalig Contracteren en Procederen is voor advocaten die zich zonder schroom in het Engels willen kunnen uitdrukken. De opzet van deze cursus is kleinschalig en u krijgt zo volop de kans uw taalvaardigheid te oefenen en te verbeteren. U raakt vertrouwd met juridische terminologie in het Engels én de verschillen met de Nederlandse juridische terminologie.

Uw docent:

mr. drs. Marja Slager

lees meer › Direct inschrijven

Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Verbeter uw Convenanten

 • 20 november 2018 van 9.30 tot 17.15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. U leert in de Verdiepingscursus Echtscheidingsconvenanten niet alleen hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt, maar ook hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. De docenten geven u praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren.

Uw docenten:

mr. Frank van den Barselaar
mr. Thomas Subelack

lees meer › Direct inschrijven

Projectfinanciering van Vastgoedprojecten

Nieuwe cursus!

 • 21 november 2018 van 9.30 tot 18.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 7, NOvA: 7
  Niveau Verdieping €995,- Prijs 

Na een korte introductie van de belangrijke begrippen als ‘balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht’ neemt specialist Charles Nijenhuis u mee naar de betekenis van projectplanningen: de liquiditeits- en rentabiliteitsprognose van een project (voorcalculatie) en de waardering van onderhanden werk (projecten) in de jaarrekening (nacalculatie en beheer).

In de middag en avond staat vastgoedfinanciering en risicoanalyse van diverse projectenvormen op het programma. Aan de hand van voorbeelden krijgt u meer inzicht in zaken als:

 • Traditionele (onder)aanneming, Bouwteam samenwerking
 • Publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS)
 • Grondgebonden (woning)bouw: Case: Amersfoort Vathorst
 • Turn-key projecten
 • Herontwikkeling: Residuele grondwaardeberekening.
 • Vastgoedtransformatie. Case: Wonen in een kantoor
 • Build-operate-transfer projecten. Case: Leven van de wind
 • Projectfinanciering in de weg- en waterbouw: design, construct, finance & maintain-contracten. Case: Rijden onder water.
Uw docent:

Charles Nijenhuis

lees meer › Direct inschrijven

2 dagen
Time Management

Tweedaagse cursus waarin u leert hoe u effectiever kunt omgaan met uw tijd

 • 22 november 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  Kasteel Huize Harmelen (Utrecht)
 • Punten KNB: 12, NOvA: 12
  Niveau Verdieping €1.295,- Prijs 

U krijgt voor deze 2-daagse cursus 12 PO vaardigheden NOvA of 12 PE management KNB. De cursus vindt plaats op 22 en 23 november in Kasteel Huize Harmelen (vlak bij Utrecht).  Honderden vakgenoten gingen u voor. Investeer twee dagen in kwaliteit met als resultaat dat u 2x zo snel kunt lezen met meer begrip, dat u door gebruik te maken van de mindmap techniek efficiënter informatie verwerkt en dat u in staat bent om de dagelijkse valkuilen op het gebied van time management te vermijden. U gaat goed gemotiveerd naar huis en kunt de technieken en praktische tips direct gebruiken in uw alledaagse praktijk!

Uw docent:

Roger Bozon

lees meer › Direct inschrijven

Hoger Beroep onder de WWZ

Inclusief praktische (proces)tips!

 • 23 november 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Wat zijn de gevolgen van het baanbrekende arrest van de Hoge Raad van 30 juni 2017? Hoe gaan kantonrechters de persoonlijke omstandigheden uitleggen in relatie tot de billijke vergoeding?

Wat zijn de gevolgen van de Mediant-arresten van de Hoge Raad?

Ook verschijnen er steeds meer WWZ-uitspraken van de Gerechtshoven. Om uw cliënten goed te adviseren in arbeidszaken, is het van groot belang dat u volledig op de hoogte bent van de procedure in hoger beroep. Weet u alles al over het grievenstelsel en de devolutieve werking? Welke formaliteiten zijn van belang en wat houdt de twee-conclusie-regel precies in?

Leer stap voor stap van President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer en arbeidsrechtspecialist van Houthoff Buruma, Naomi Dempsey wat u precies moet doen om onder de WWZ succesvol hoger beroep in te stellen, óf om u hier succesvol tegen te verweren.

Uw docenten:

mr. Naomi Dempsey
mr. Herman van der Meer

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Erfrecht

In één middag op de hoogte!

 • 26 november 2018 van 12.30 tot 17.15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €399,- Prijs 

Prof.mr. Jan Biemans bespreekt alle erfrechtactualiteiten aan de hand van de laatste rechtspraak en de relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

Aandachtspunten zijn onder andere: toepasselijke regels bij OBV, uitleg van testamenten, wilsbekwaamheid, levensverzekering, afwikkelingsperikelen (waaronder rol executeur, vereffenaar, rechter), verwerping en (beneficiaire) aanvaarding, verzwijging, (verzorgings)vruchtgebruik, (testamentair) bewind, notarieel tuchtrecht en nalatenschapsschulden.

Naast het erfrecht wordt indien nodig ingegaan op aanverwante rechtsgebieden, zoals relatievermogensrecht en algemeen vermogensrecht.

Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken van het erfrecht

Uw docent:

Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans

lees meer › Direct inschrijven

Toeslagen en uitkeringen in de Echtscheidingspraktijk

 • 11 december 2018 van 12.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €399,- Prijs 

De aanspraak op toeslagen wijzigt vaak bij (echt)scheiding. Juist voor de categorie cliënten die in aanmerking komen voor toeslagen is de inkomensaanvulling vaak hard nodig. Hoe voorkomt u dat uw cliënten toeslagen moeten terugbetalen of toeslagen mislopen?

In nieuwe cursus Toeslagen en uitkeringen in de Echtscheidingspraktijk leert u alles over de voorwaarden en hoogte van de verschillende toeslagen.Tijdens deze cursus bespreekt mr. Frank van den Barselaar de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag vanuit het perspectief van een echtscheiding of verbreking ongehuwde samenwoning. Hierbij besteedt hij ook aandacht aan de gevolgen voor de toeslagen van de inschrijving van kinderen op een bepaald adres, de alimentatieafspraken of de overige onderdelen van de financiële scheidingsregeling. Wist u dat een verhoging van de partneralimentatie onder omstandigheden voor de ontvanger kan leiden tot een lager netto inkomen?

Uw docent:

mr. Frank van den Barselaar

lees meer › Direct inschrijven

Praktijkcursus Contracten maken en Conflicten beheersen in de Bouw

Contracten maken, issues bij contractuitleg en geschilbeslechting

 • 13 december 2018 van 10.00 tot 16.30 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5
  Niveau Praktijkcursus €695,- Prijs 

Aan de hand van casuïstiek en recente jurisprudentie behandelen vastgoedadvocaat Bas Martens van Lexence en bedrijfsjurist Infra Nicole Verheij van Heijmans bv de juridische en praktische doorvertaling van contracten op de bouwplaats in 3 blokken:

1. Contracten maken
2. Conflicten
3. Conflictbeslechting

U krijgt dus onder andere details over:

De juiste keuze van de contractvorm: traditionele vs. geïntegreerde contracten; UAV 2012, UAV/GC 2005, bijzondere contractvormen, zoals hybride contractvormen

Tips en trucs over het anticiperen op en voorkomen van geschillen:

 • Wat leg je wel/niet vast?
 • Bewijslastverdeling
 • Termijnen en betalingen
 • Van voorlopig naar definitief ontwerp
 • Wijziging op een UAV/GC contract door opdrachtgever na aanbesteding
 • Aannemer op stoel van ontwerper/architect

Geschillen: issues bij contractuitleg

 • Voortijdige beëindiging aannemingsovereenkomst: opzeggen of ontbinden
 • Schadevergoeding voor aannemer of opdrachtgever
 • Oorzaak vertraging
 • Doorbouwen tijdens conflict: wie is waarvoor aansprakelijk?
 • Is aannemer volledig aansprakelijk bij vertraging
 • Waarschuwingsplicht
 • Korting
 • Termijnverlenging
 • Aansprakelijkheid na oplevering

Kortom: in één dag bent u weer volledig up-to-date als het om contracten en geschillen in de bouw gaat!

Uw docenten:

mr. Bas Martens
mr. Nicole Verheij

lees meer › Direct inschrijven

Cursussen filteren:

Rechtsgebied
Maand
Locatie
Niveau
Punten van

Volg ons op
Twitter LinkedIn