0
8 ,6
Gemiddelde
waardering
 

Witwassen: wanneer is iets verdacht en hoe is dat te herkennen?

Ed van Liere
Dick Crijns
ma 6 november 2023
10.30 - 15.30 uur
545,-
Masterclass
Utrecht
4 PE SOMN
/
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Complexe vraagstukken, actuele ontwikkelingen!

De laatste jaren blijken advocaten, notarissen, accountants of andere specialisten zoals belastingadviseurs staats vaker dichter betrokken bij witwassen of criminele activiteiten dan zij dachten. Hoe voorkomt u dat u achteraf betrokken blijkt te zijn bij zo’n soort activiteit? Dat u achteraf van andere professionals of in de publieke opinie een verwijt krijgt dat u het niet hebt gezien?

In deze Masterclass gaat u met de specialisten Dick Crijns (tot voor kort senior adviseur van het Anti Money Laundering Centre) en Ed van Liere (advocaat bij Van Doorne) aan de hand van voor iedereen herkenbare cases op zoek naar mogelijke risico’s die kunnen samenhangen met alledaagse vragen van uw (potentiële) cliënten.

De doelstelling is om te onderzoeken welke vragen u als professional kunt stellen om de zekerheid te krijgen dat u niet in een onwenselijke situatie terecht komt!

In workshop vorm vergroot u uw tooling als professional zodat u de (formele) vragen kunt voorkomen zoals 1) moet ik een melding doen 2) loop ik strafrechtelijk een risico 3) loop ik een serieus tuchtrechtelijk risico of 4) een civiel aansprakelijkheidsrisico.

De bedoeling is dat u na deze Masterclass makkelijker cliënten er uit filtert waar u geen zaken (meer) mee wenst te doen, zelfs voordat u aan de formele Wwft kant toe komt.

Om u een voorbeeld te geven van wat u op deze Masterclass kunt verwachten: Eric Franken en Ed van Liere behandelen dit soort cases met u:

Wat zou u doen bij deze case?
• Ondernemer komt met de vraag “er wil iemand een ATM in mijn winkel zetten; Ik zit bij centraal station met veel toeristen; zij hebben een vergunning hiervoor.
• Krijg maandelijks stevig vast bedrag voor plaats en elektra. Ik krijg extra 2% van de “omzet”.
• Als zij ATM moeten bijvullen kost het 1% van bijgevulde bedrag (dus ik houd 1% altijd over). Maar ik mag dus ook zelf bijvullen.
• Klant betaalt vast bedrag en 3% over opgenomen bedrag dus hun winst is altijd 1% en het vaste bedrag.
Wat kan hier fout gaan?
=> Wat is uw advies? Doen of niet doen?

Of bij deze case?
• Nieuwe klant die in internationale (olie)handel zit wil in NL bedrijf oprichten dat spot transacties gaat doen in olie / granen / etc. Het wordt uitgelegd dat het gaat om partijen die verscheept worden en tijdens het vervoer vaak en veelvuldig verhandeld worden.
Welke vragen stelt u aan uw cliënt? Weet u bijvoorbeeld waarom deze klant zich in NL wil vestigen en niet op fiscaal betere locaties? Kent u de risico’s van gebruiken van deze handel ten behoeve van misbruik van het Nederlands fiscaal/financieel systeem?

• Stel dat dit bedrijf wordt opgericht en u krijgt al snel de vraag om mee te werken aan goede standaard contracten en de administratieve afhandeling.
• De contacten lopen daarna via een NL advocaat en NL accountant/fiscalist en beiden worden ook gebeld door de Nl banken van het bedrijf met vragen over de contracten (geld komt en gaat van en naar buitenland en kleinen banken). De wederpartijen zijn vrijwel allemaal off shores.
• Het Nederlandse bedrijf houdt er een kleine marge op over en maakt jaarlijks kleine winst.
• Het Nederlandse bedrijf handelt vrijwel alleen met grote markt partijen zoals shell etc.
Dit bedrijf wordt er wederom tussen geschoven om in bezit te komen van partijen olie graan etc. die internationaal te verhandelen zijn (en ook verhandeld worden). Na de verkrijging gaan ze het off shore verkeer in; worden daar gebruikt om zowel gelden over te boeken en waardensprongen te laten realiseren (legitimatie en verplaatsing).
Hoe wenselijk is dit? Welke risico’s loopt u?

Kortom: een interessante Masterclass voor een ieder die wel eens met dit soort situaties te maken heeft. Het aantal deelnemers is beperkt om een hoog niveau te garanderen. Schrijf u dus nú in!

 

Programma

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 uurIntro - Witwassen: wanneer is iets verdacht en hoe is dat te herkennen?

Doelstelling van deze masterclass
Inventarisatie wensen/vragen van deelnemers

10.45 uurCasus behandeling Hoe witwassen te herkennen - 1
12.30 uurLunchpauze
13.15 uurCasus behandeling Hoe witwassen te herkennen - 2
14.15 uurKoffie-/theebreak
14.30 uurCasus behandeling Hoe witwassen te herkennen - 3
15.15 uurVragen deelnemers beantwoord?
15.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel Mitland Utrecht
Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht
 

Ook interessant voor u?


Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Volg dan nu de 2 PO live online cursus 'Wwft Stappenplan Advocatuur'. ACTUEEL => Inclusief recente uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november 2022) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig! Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan? Verder is er sinds 27 september 2022 een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan. Verder: valt zaken doen met cliënten uit de Russische Federatie onder de Wwft? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Dirk Lange door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Dirk Lange behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

mr. Dirk Lange

advocaat en partner bij Köster Advocaten

vr 10 november 2023
11.00 - 13.30 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Actueel: Eerste Kamer akkoord (27 juni): invoering op zeer korte termijn!

Het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken is op 27 juni door de Eerste Kamer aangenomen. Inwerkingtreding is nu op zeer korte termijn. Wilt u hierop goed voorbereid zijn? Wat zijn de praktische consequenties? Op 8 november as. verzorgt notaris Jeroen van der Weele  tijdens uw lunch (12.00 - 14.15 uur) de live online cursus 'Digitaal oprichten van een BV'. U kunt deze cursus dus vanaf uw eigen werkplek volgen! De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv! Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? U krijgt op 8 november op deze en vele andere vragen antwoord op de live online cursus (12.00 - 14.00 uur) van notaris Jeroen van der Weele. Schrijf u nú in!

Jeroen van der Weele

Notaris

wo 8 november 2023
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PE SOMN
/
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus