0
 

Softwarelicenties: contracten en conflicten, inclusief de privacy aspecten

mr. Vonne Laan
mr. Pascal van Zweden
di 26 maart 2019
Amsterdam
10.30 - 15.15 uur
495,-
4 PO NOvA
/
4 PO NEVOA
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Heeft u wel eens cliënten die u om advies vragen over IT/software contracten of conflicten? Bijvoorbeeld omdat software niet naar behoren werkt en een onderneming mogelijk niet kan presteren? Of als een onderneming wil groeien, door middel van nieuwe medewerkers, zonder dat hier enorme onverwachte extra licentiekosten tegenover staan? Of bij een due diligence of faillissement om de waarde van software vast te stellen?

Het contracteren van software is een vak apart. Softwarelicenties zijn vaak bijzonder complex. De voorwaarden zijn lang, bestaan vaak uit veel verschillende onderdelen en zijn lastig te doorgronden. Het begrijpen ervan is echter van groot belang: softwarelicenties kunnen niet alleen het gebruik van de software bepalen, maar ook verbieden of een kostbare exit (conflict) veroorzaken indien men over wenst te stappen naar een andere dienstverlener.

U krijgt op deze cursus handvatten aangereikt waarmee u rekening kunt houden bij het juridisch beoordelen van licenties, zowel vanuit contractueel IT, als vanuit privacy perspectief. Uw docenten zijn de specialisten Pascal van Zweden en Vonne Laan. Zij behandelen uiteraard de laatste jurisprudentie en vele praktijkvoorbeelden om deze complexe materie toegankelijker voor u te maken.

Schrijf u nú in voor deze nieuwe cursus!

 

Programma

10.00 uurOntvangst met koffie en thee
10.30 uurKennismaking, doel en verwachtingen cursus en inleiding onderwerpen

A. Introductie
– Wat is het belang van software?
– Onderscheid van standaardsoftware en maatwerk
– Verschil gebruik van software ‘on premise’ of via de cloud

B. Jurisprudentie
Aan de hand van enkele uitspraken maken docenten het belang van een juiste contractering van software inzichtelijk. Onder meer uitleg over ‘indirect gebruik’ en de nadelige gevolgen hiervan

11.00 uurC. Praktische handleiding voor het uitonderhandelen van licentieovereenkomsten -> Wat zijn de valkuilen en hoe deze te omzeilen?

1. Context (o.m. het instappen met grote kortingen en de gevolgen daarna)
2. Dekking van de licenties (o.m. groepsbreed/wereldwijd gebruik, gebruik door derden)
3. Vergoedingen (o.m. price hold, optie tot bijkopen licenties tegen zelfde prijs)
4. Audits (o.m. frequentie bepalen, auditplan overeenkomen)
5. Onderhoud (o.m. minimum aan onderhoudsverplichtingen, maximum aan onderhoudskosten)
6. “Onbeperkt” gebruiksrecht (ULA) (o.m. controleren of alle relevante producten in scope zijn
7. Importeren van voorwaarden (o.m. oppassen voor beleid (‘policies’))

12.30 uurLunch
13.15 uurD. Privacy-aspecten bij licentieovereenkomsten

1. Intro
2. Belang privacyrecht
3. Basisbegrippen privacyrecht
4. Verwerkersovereenkomst/gegevensverwerkingsovereenkomst
5. Privacybeleid licentiegever
6. Cases
7. Een checklist

15.00 uurVragen en afsluitende zaken
15.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam