0
 

Live Online ! Ruzie over de Erfenis

Volg deze cursus vanuit huis of uw eigen werkplek!

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck
vr 19 maart 2021
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
 
 

Inhoud

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. In de zeer goed gewaardeerde Live Online Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een erfrechtprocedure kunt voeren. Zij bespreken met u onder andere de volgende onderwerpen:

  • Welke rechtsingang moet u kiezen?
  • Wie is de bevoegde rechter?
  • Wie moet u  in de procedure betrekken?
  • Welke informatie is nodig en hoe verkrijgt u deze?
  • Wie moet gedagvaard worden bij een vordering op de nalatenschap?
  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden?
 

Programma

13.00 uur Het verkrijgen van informatie/Wettelijke verdeling/Wettelijke rechten

– De boedelbeschrijving
– Het kort geding
– De provisionele vordering
– Verzegeling

De wettelijke verdeling
– Het vaststellen van de vordering
– Het uitkeren van de vordering

– Het uitkeren van de vordering
– Het uitoefenen van de wilsrechten

De wettelijke rechten
– Het vruchtgebruik van woning en inboedel
– Het vruchtgebruik van de overige goederen van de nalatenschap
– De som ineens voor de minderjarige en de jong-meerderjarige
– De vergoeding voor verrichte arbeid
– Het overdragen van bedrijfsmiddelen

15.00 uur Een Vordering op de Nalatenschap

Wie moet worden gedagvaard: de executeur en/of de erfgenamen?

De verdeling van de nalatenschap
– Het vorderen van de (wijze van) verdeling
– Wie moet in de procedure worden betrokken?
– Het executeren van de vastgestelde verdeling

16.00 uur De Legitieme/Executele en Vereffening

– Wie moet worden gedagvaard?
– Het vaststellen van de omvang van de vordering
– De procedure
– De procesgang

Executele, bewindvoering en vereffening
– De executeur en diens ontslag
– De bewindvoerder en diens ontslag
– De vereffenaar

17.15 Einde

 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus