0
 

Praktijkspecial Samenloop van Onderhoudsverplichtingen

Oplossingen voor samengestelde gezinnen

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

di 24 maart 2020
13.00 - 17.15 uur
495,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
 
 

Inhoud

In de alimentatie praktijk is er steeds vaker sprake van een samenloop van onderhoudsverplichtingen. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als ouders kinderen uit verschillende relaties hebben, maar ook de onderhoudsverplichting van de stiefouder speelt daarbij een belangrijke rol. Deze samenloop van onderhoudsverplichtingen roept complexe vragen op:

  • Hoe zit het met de rangorde van de verschillende onderhoudsplichtige ouders?
  • Hoe zit het met de rangorde van kinderen uit verschillende relaties?
  • Wat is een – juridisch gezien – een stiefouder?
  • Wanneer heeft een stiefouder een onderhoudsverplichting en wanneer niet?
  • Hoe zit het met de rangorde tussen de biologische ouder en een (andere) juridisch ouder die een kind heeft erkend ?
  • Hoe wordt de behoefte vastgesteld van een kind in een nieuwe relatie?
  • Hoe moet de bepaling in artikel 1:397 lid 2 BW worden uitgelegd als het gaat over de verhouding waarin ieder tot de gerechtigde staat?
  • Hoe zit het met mede-gezag en de verschillende onderhoudsverplichtingen?
  • Bestaat er ook zoiets als een morele onderhoudsverplichting?

Tijdens deze nieuwe Praktijkspecial zal Agnes van Wieren deze complexe vragen beantwoorden aan de hand van jurisprudentie en casus.

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur Deel I
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Deel II
17.15 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht