0
 

Het UBO-register: nieuwe wetgeving en praktijkcases

Herhaling wegens grote belangstelling!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
do 12 september 2019
10.30 - 15.15 uur
595,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PE SOMN
/
5 PO NOvA
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer - Concept Implementatiebesluit 20/5 jl. biedt meer duidelijkheid - Invoering 10 januari 2020

Het wetsvoorstel over het nieuwe UBO Register is op 4 april bij de Tweede Kamer ingediend. Het concept Implementatiebesluit van 20 mei jl. biedt meer duidelijkheid over het afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden, de documenten aangewezen ter onderbouwing van het economisch belang van een UBO en de aangewezen bevoegde autoriteiten.

De gevolgen zijn groot! Reserveer direct uw plek voor deze cursus op 6 juni as! Vanaf 10 januari 2020 moet u antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

 • Wat is de definitie voor UBO?
 • Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk?
 • Welke worden afgeschermd?
 • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
 • Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie?
 • Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister?
 • Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling?
 • Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd?
 • Wat zijn de sancties?
 • Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek?
 • Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat?
 • Hoe werken de procedures?
 • Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister?

Wat zijn de civiele kansen en bedreigingen? Wat is de link met het consultatiewetsvoorstel "Wet transparantie maatschappelijke organisaties"? Een donateur die per jaar EUR 15.000 of meer schenkt aan een maatschappelijke organisatie zal met naam, bedrag en woonplaats openbaar worden gemaakt. Maatschappelijke organisaties zijn de stichting, vereniging, kerkgenootschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm.

U krijgt van notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid over deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

Schrijf u dan direct in!

 

Programma

10.00 uurOntvangst met koffie en thee
10.30 uurDe Nieuwe UBO-Register Wetgeving
 • Wat is de definitie voor UBO?
 • Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister?
 • Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling?
 • Wat is de invloed van
 • Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd?
 • Welke informatie moet in het UBO register worden opgenomen?
 • Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie?
 • Wat zijn de sancties?
 • Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek?
12.30 uurLunch
13.15 uurDe Nieuwe UBO-Register Wetgeving - deel 2
 • Is alle UBO informatie voor iedereen inzichtelijk?
 • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
 • Welke gegevens worden afgeschermd en wat zijn daar de uitzonderingen op?
 • Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat?
 • Hoe werken de procedures?
 • Inzichtelijkheid UBO register: wat is het verschil voor een notaris en advocaat?
 • Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister?
14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurPraktijkcases
16.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam
 

Ook interessant voor u?


De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Actueel: Gewijzigde WWFT reeds in werking. UBO register gepland voor 1 januari as.

De WWFT is in werking getreden. Het UBO register is hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 verplicht. Bent u geheel op de hoogte van alle nieuwe en complexe regels voor u, én uw cliënten? U krijgt van Birgit Snijder en Ed van Liere antwoord op onder andere de volgende vragen: Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is? Wie is de UBO? Wie heeft toegang tot het UBO register? Wat zijn de privacy waarborgen van de UBO onder de nieuwe WWFT en UBO wetgeving? In hoeverre tellen soortaandelen mee voor de UBO? Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT? En er zijn nog veel meer vragen waar u het antwoord op moet weten. Schrijf u nu in om op de hoogte te blijven!

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
mr. Ed Van Liere
do 26 september 2019
16.00 - 20.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

WWFT en AVG: nieuwe wetgeving

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: sinds bijna één jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese regels stellen strenge eisen aan het beschermen van persoonsgegevens. Maar hoe verhouden de nieuwe regels zich tot de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die op 25 juli 2018 in werking is getreden? Hoe kan binnen de verplichtingen die het gedeeltelijk openbare UBO-register met zich brengt, de privacy van natuurlijke personen die als UBO kunnen worden aangemerkt, worden gewaarborgd?

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
di 5 november 2019
12.15 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus