0
 

Nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Eerste Kamer akkoord met nieuwe wet!

mr. Nicole Verheij
mr. Bas Martens
ma 9 december 2019
10.00 - 16.30 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Eerste Kamer akkoord met Wet Kwaliteitsborging Bouwen!

Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging Bouwen aangenomen. De gevolgen zijn groot. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt hierdoor. De relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen wijzigt ingrijpend.

  • Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan
  • Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Welke?
  • De aannemer moet de klant informeren over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt
  • Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever wordt aangescherpt
  • Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Schrijf u direct in voor deze nieuwe cursus!

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee

Programma volgt zsm. Wordt in verband met de actualiteit verder uitgewerkt.

 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam