0
 

De Verplichte Zorgwetten (Wvggz, Wzd en Wfz) en de praktijk

De eerste ervaringen en praktische tips

mr. dr. Rob Keurentjes

vr 29 oktober 2021
13.00 - 17.30 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
 
 

Inhoud

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) volledig, in werking getreden. Tijdens deze nieuwe Actualiteitencursus bespreekt mr. Rob Keurentjes de praktijkervaringen met deze nieuwe wetgeving met speciale aandacht voor uw rol als advocaat.

De praktijkvoorbeelden worden ontleend aan de jurisprudentie, zodat u ook op de hoogte bent van de laatste jurisprudentie over de uitleg van de verplichte zorgwetten.

Aan de orde komen o.a.

• De inhoud van de zorgmachtiging
• Wijziging van de zorgmachtiging
• De (voortgezette) crisismaatregel
• Dwangbehandeling
• De klachtprocedure
• Beroep en schadevergoeding
• De strafrechter en de verplichte zorgwetten (Wfz)
• Relevante ontwikkelingen in de Wzd

U bent in één middag weer op de hoogte!

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur De Wvggz, procedures
14.30 uur Koffie- en theepauze
14.45 uur Wvggz, bijzondere regelingen (zoals dwangbehandeling en klachtenprocedure)
16.00 uur Koffie- en theepauze
16.15 uur Wzd en Wfz, casus
17.30 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht