0
 

De Nieuwe Franchise Wet

Anticipeer nu al op de nieuwe wetgeving!

mr. Kees Kan
mr. Jeroen Sterk
vr 22 maart 2019
Amsterdam
10.00 - 16.30 uur
595,-
5 PO NOvA
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Het voorontwerp van het Wetsvoorstel Franchise heeft grote impact!

=> Franchisegevers en daarmee ook (collectieven van) franchisenemers sorteren nu al voor op dit concept bij het inrichten van samenwerking en overleg, alsmede bij het opstellen van contracten. Vanwege de beperkingen van eenzijdige wijzigingen nadien is dit wellicht ook niet onverstandig!

=> Maar ook wat betreft verdienmodellen wijzigt er veel: bijvoorbeeld voor die franchise-organisaties die een verdienmodel hebben op verplichte inkoop.

Om u duidelijkheid te verschaffen organiseert Lexlumen op 22 maart de cursus 'De Nieuwe Franchise Wet'. Jeroen Sterk en Kees Kan zijn uw docenten. Schrijf u snel in!

 

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurHet nieuwe concept wetsvoorstel franchise
 • Introductie nieuwe wetsvoorstel
 • Algemene verplichtingen:
  • Goed franchisegever en -nemerschap
  • Algemene informatieverplichting
11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurVóór het sluiten van de franchiseovereenkomst en tijdens de looptijd

Vóór het sluiten

 • Termijn van beraad

Tijdens de looptijd

 • Bijstand en ondersteuning
 • Exclusief afnamebeding
 • Informatie

 

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurTussentijdse wijzigingen
 • Wijzigingen aankondigen
 • Instemming bij wijzigingen
14.45 uurMiddag-pauze
15.00 uurEinde van de franchiseovereenkomst
 • Non-concurrentiebedingen
 • Vergoeding van goodwill bij beëindiging

Handhaving en sancties

 • Dwingend recht
 • Afwijking alleen in voordeel franchisenemer
16.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam