0
8 ,2
Gemiddelde
waardering  

Conflicten in de Vennootschap

met een rechter van de Ondernemingskamer en een gespecialiseerde advocaat

mr. dr. Rogier Wolf
mr. drs. Ard Wolfs
vr 28 juni 2019
Amsterdam
10.00 - 17.15 uur
695,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Tijdens deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap centraal.

De bv is in de praktijk een veel gebruikte rechtsvorm om een samenwerking vorm te geven. Zeker voor het MKB. Ard Wolfs, rechter bij de Ondernemingskamer en Rogier Wolf, ondernemingsrecht advocaat besteden speciale aandacht aan het belang van de aandeelhoudersovereenkomst:

– Wat moet in een aandeelhoudersovereenkomst geregeld worden om conflicten te voorkomen, of, als een conflict aan de orde is, dat conflict snel te kunnen oplossen?
– Daarnaast komt de positie van de minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid speciaal aan de orde.
– Tot slot speciale aandacht voor conflicten tussen (leden van) organen van de vennootschap. Wat is de rol van de statuten en een aandeelhoudersovereenkomst in dit verband? Wat is de meest aangewezen route om via de rechter het geschil op te lossen (kort geding, gewone procedure of de Ondernemingskamer)? Of moet u alternatieve geschilbeslechting overwegen.

U krijgt tips & trucs voor het procederen bij de Ondernemingskamer!

Aan de hand van drie casus verkrijgt u kennis en inzicht om uw cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn. Vanzelfsprekend komen recente literatuur en jurisprudentie aan de orde.

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurIntroductie, docenten, opzet cursus

Inventarisatie kennisniveau en vragen

De aandeelhoudersovereenkomst
– Waarom
– Voor-/nadelen
– Wat regel je in een aandeelhoudersovereenkomst aan de hand van casus?

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurVervolg aandeelhoudersovereenkomsten

Casus: de minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid
– Belang aandeelhouders vs. belang vennootschap
– Dividendbeleid
– Vereisten voor uitkering etc.

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurCasus: de minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid

– Wat te doen bij niet-uitkering: kort geding, gewone procedure
– Vernietigingsactie) of de Ondernemingskamer?

Casus: conflicten tussen (leden van) organen van de vennootschap
– Besluitvorming
– Impasse
– Tegenstrijdig belang
– Handelen in strijd met goedkeuring

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurVervolg casus conflicten tussen (leden van) organen van de vennootschap

Procederen bij de Ondernemingskamer
– Formele en materiële aspecten
– Tips & tricks

Alternatieven voor geschiloplossing

17.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn Arena Towers
Hoogoorddreef 66a
1101 BE Amsterdam
 

Ook interessant voor u?


Corporate Governance Rechtspersonen - nieuwe wetgeving voor de niet-beursgenoteerde rechtspersoon, trends en jurisprudentie

De Wet Bestuur & Toezicht heeft ingrijpende gevolgen. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting wijzigt er veel: - de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen, - de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en - de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Bovendien verandert het wettelijke kader ingrijpend: - Zij krijgen de mogelijkheid tot instelling van een raad van commissarissen, - Ook wordt het voor alle rechtspersonen mogelijk om te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem. Door de regels die op deze punten al gelden voor de NV en de BV te verplaatsen naar het algemene gedeelte van Boek 2 BW komen zij ook te gelden voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Daarbij wordt, waar dat nodig is, wel rekening gehouden met de verschillen tussen deze rechtspersonen. Ten slotte wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter, gemoderniseerd en verduidelijkt. De ontslagregeling komt daarbij ook te gelden voor commissarissen van een stichting. Op deze cursus behandelen de specialisten notaris Arnaud Wilod Versprille en specialist counsel Christian van Megchelen de corporate governance van niet-beursgenoteerde vennootschappen aan de hand van de meest actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen!

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 18 juni 2019
Amsterdam
9.30 - 16.15 uur
695,-
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komen aan bod. Maar ook de optimale samenhang tussen een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Het model krijgt u mee!

mr. Arnaud Wilod Versprille

Notaris bij Olenz Notarissen

di 9 april 2019
Utrecht
10.00 - 16.00 uur
695,-
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus